Дипломна работа на тема: " Вътрешен банков контрол" студент: Пламен Георгиев Параскевовстраница9/17
Дата31.03.2024
Размер236.5 Kb.
#120836
ТипДиплом
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
vytreshen-bankov-kontrol
Свързани:
razlika-mejdu-nss1-i-mss1
2. Проверка на касовата дейност

Целта на контрола на касовата дейност е да се гарантира законосъобразност и сигурност при функционирането на касовите служби. Естеството на тяхната дейност е такова, че позволява извършването на редица нарушения и престъпления, което влияе отрицателно върху дейността на банката. Основна задача на контролните органи е чрез система от проверки, анализи и наблюдения да се осигури точност и законност в работата на касовите служби.


Проверката на касовата дейност се извършва, както от органите на външния, така и от органите на вътрешния контрол. Не може контролната дейност да се възлага единствено на органите за вътрешен контрол, тъй като тези органи в отделни случаи са заинтересовани от прикриването на някои нарушения в дейността на касовата служба. Външният контрол е необходим. Той е независим и необвързан с дейността на подконтролните обекти, което е предпоставка за обективност при извършването на проверките и има превантивно въздействие.
Обект на проверката е:

  • Организация на касовата дейност – заповеди, договори и други вътрешнобанкови разпоредби, отнасящи се до касовата дейност;

  • Сигурност в касовата дейност – Наредба №I-171 от 02.07.2001г. Oборудване и защита на касовите помещения, установения ред за съхранение и ползване на ключовете и шифъра на трезора и касите, както и на резервните ключове, металическите клещи и печати. Проверка на регистрите, организация на движението на касовите документи в случаите, когато няма касов модул, както и взети касови операции с чужда парола; спазват ли се изискванията по осъществяване на подвижно инкасо: вносна бележка в три екземпляра, като на обратната страна на третия екземпляр да има опис от клиента на парите по бройки, копюри и суми; пломбирани (запечатани) в инкасаторски торби и рекапитолация по описа;

  • Внезапни проверки на касите – спазване на сроковите, обхвата на видовете каси, пътнически чекове и документално оформяне на резултатите от ревизиите;

  • Дефицити и излишъци – проверка на актовете за установени дефицити/излишъци, размери, произход, повтаряемост и причини за допускането им, счетоводно отразяване;

  • Изпращане и получаване на ценни пратки – проверка на книгите за изпратени и получени ценни пратки, проверка на актовете за приемане и предаване на ценни пратки;

  • Касови операции - приемане, изплащане на суми, прехвърляне на касови наличности между касите, ежедневно равнение на наличностите в касите със счетоводните данни. Проверяват се касовите операции по извадка от базата данни, наличието и оформянето на задължителните първични документи при теглене и внасяне на пари в брой в левове и във валута, както и касовите операции с вальор, различен от датата на осчетоводяване, анулирани и сторнирани операции, текущи последващ контрол за наличие на счетоводен документ с непопълнени реквизити и др.

Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница