Дипломна работа на тема: " Вътрешен банков контрол" студент: Пламен Георгиев Параскевовстраница17/17
Дата31.03.2024
Размер236.5 Kb.
#120836
ТипДиплом
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
vytreshen-bankov-kontrol
Свързани:
razlika-mejdu-nss1-i-mss1
БИБЛИОГРАФИЯ

Вачков, Ст., “Мениджмънт на банките”, В. Търново, Абагар


Джилизов, В., сп. “Български законник”, бр.4, 2001г., “Особено място на органите за вътрешен контрол в банките”
Джилизов, В., сп. “Български законник”, бр.8, 2000г., “Изискванията към вътрешния контрол в банките като инвестиционни посредници”
Динев, Д., сп. “Български счетоводител”, бр. 10, 2000г. “Система на съвременния вътрешен контрол”
Иванов, К., “Специфични моменти в анализирането и извършването на вътрешнобанков контрол на отделните видове дейности на търговските банки”, сп. “Български счетоводител”, бр. 16, 2001г.

Иванов, К., “Общи условия и основни форми на плащане по безкасов начин, съблюдавани и използвани от банките и техните клиенти”, сп. “Български счетоводител”, бр. 10, 2001г.


Иванов, К., ”Вътрешен банков контрол – предмет, цел, принципи, функции и правомощия”, сп. “Български счетоводител”, бр. 15, 2001г.
Меразчиев, В., “Теоретико- методологически аспекти на банковото счетоводство в РБ”, сп. “Български счетоводител”, бр. 11, 2001г.
Костова, Н., “Диагностика на търговските банки чрез финансово-счетоводен анализ”
Чамов, Хр., “Вътрешнобанков контрол на счетоводно – оперативната работа и спазване Наредба №3 за плащанията”, сп. “Български счетоводител”, бр. 13, 2000г.
Заутер, В. “Основи на банковото дело”

Закон за Българска народна банка


Закон за банките
Търговски закон
Валутен закон
Закон за счетоводството
Наредба № 3 за плащанията
Наредба №9 за оценка на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за покриване на риска от загуби
Наредба № 10 за вътрешния контрол в банките
Наредба №11 за управление и надзора върху ликвидните провизии на банката
Наредба за кредитните сделки
Национални счетоводни стандарти
Наредба № I – 171 от 02.07.2001г. за организацията и контрола по обезпечаване на сигурността на банките и небанковите финансови институции
Наредба №28 от 9 Декември 1999г. за презграничните преводи и плащания


Сподели с приятели:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница