Дипломна работа на тема: " Вътрешен банков контрол" студент: Пламен Георгиев Параскевов


Правомощия на органите за специализиран вътрешен финансов контролстраница6/17
Дата31.03.2024
Размер236.5 Kb.
#120836
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
vytreshen-bankov-kontrol
Свързани:
razlika-mejdu-nss1-i-mss1
3.2 Правомощия на органите за специализиран вътрешен финансов контрол

“Анализът на разпоредбите на Наредба № 10 на БНБ за вътрешния контрол в банките налага, че част от правомощията на органите за вътрешен контрол съществуват само в хода на вътрешноконтролно производство, докато друга част съществува постоянно независимо от наличието или фазата на такова производство. Някои от правомощията на тези органи са чисто процесуални, докато други са материалноправни.” (5)


Наредба № 10 урежда сравнително подробно правомощията на органите за специализиран вътрешен контрол, без естествено, да ги изчерпва. Специализираният вътрешен контрол в банките се отличава с изключително разнообразие по отношение на прилаганите методи и техники на осъществяване. Различните банкови операции, различните аспекти на банковата дейност поставят специфични изисквания към начина на организиране на вътрешните контролни системи в банките, а оттам и към органите, призвани да проверят и оценят тяхното фунциониране. За това е практически невъзможно съставянето и нормативно закрепване на изчерпателен списък от правомощия на органите за специализиран вътрешен контрол, а не е и нужно такова. Действащата нормативна утредба има за цел да фиксира най-важните правомощия на тези органи, без да ограничава банките в свободата им да предвиждат и други правомощия, стига тези правомощия да не противоречат или да не затормозяват управлението на нормативно определение.

(5) Джилизов В., “Нормативна допустимост за създаване на правомощия на органите от СС “Вътрешен контрол” в банките и договорна основа” бр.2 2001г.


По силата на чл. 6, ал.1 на Наредбата е предвидено при осъществяване на проверките и инспекциите специализираните органи да имат право:
3.2.1 на свободен достъп в служебните помещения;
3.2.2 да изискват и събират справки, сведения и други документи във връзка с изпълнението на възложените задачи;
3.2.3 да проверят отчетността, паричните и материалните ценности;
3.2.4 да изискват от компетентните органи на банката определянето на вещи лица;
3.2.5 да изискват предприемането на действия по налагането на запори и възбрани върху имуществото на лица, причинили щети.
Възниква въпросът дали за осъществяване на правомощията по ал.1 на разглеждана разпоредба е необходима нарочна заповед за започване на проверка или такава заповед не е необходима и контолния орган може да поиска свободен достъп до служебно помещение на банката или да изисква справка по всяко време по своя преценка. Разгледаната нормативна уредба не дава решение на поставения въпрос. Възможни са различни решения, тъй като от една страна, изчерпателно е фиксирано, че контролният орган има изброените правомощия само при осъществяване на проверките и инспекциите, т.е. в рамките на образувано вътрешноконтролно производство, но от друга страна се предоставя възможността на банката сама да определи границите на дължимото съдействие по чл.6, ал.2 на Наредбата, в т.ч. и възможностите за достъп и получаване на справки от контролния орган извън рамките на производсвтото.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница