Дипломна работа за придобиване на образователно квалификационна степен " Магистър" на тема: „ здравно възпитание чрез игри и занимания на открито в четвърта подготвителна група" дипломантстраница1/12
Дата03.07.2024
Размер157.17 Kb.
#121529
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ДИПЛОМНА РАБОТА ПО ПНУП - ЖАКЛИН ПЕНЕВА - БУРГАС - 2024Г. - ЗАВЪРШЕНАДИПЛОМНА РАБОТА
За придобиване на образователно квалификационна степен
Магистър”

НА ТЕМА:
ЗДРАВНО ВЪЗПИТАНИЕ ЧРЕЗ ИГРИ И ЗАНИМАНИЯ НА ОТКРИТО В ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА“
ДИПЛОМАНТ: НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:
Жаклин Пенева  Проф. д-р Златина Димитрова
Ф. н. №
Специалност: „Предучилищна и
начална училищна педагогика ”


БУРГАС
2024
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД…………………………………………….………………………..…… 4


ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА НА ПРОБЛЕМА…...8
1.1.Възникване и развитие на физическата култура като функционираща система в обществото…………………………………………………………..8
1.2.Системно–структурен анализ на физическата култура, като функционираща система в съвременното общество……………..………….11
1.3.Социално–психологически аспекти на физическото възпитание в образователната система на Република България………….………………..14
1.4.Държавни образователни изисквания (ДОИ)…………….……………...20
1.5.Методи в предучилищното физическо възпитание………………….….25


ГЛАВА ВТОРА. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО…………………………..……………………………….36
2.1.Работна хипотеза………………………………………….………………36
2.2.Цел и задачи на изследването……………………………………………38
2.3.Предмет и обект на изследването………………………………………..40
2.4.Методика на изследването………………………………..………………40
2.5.Организация на изследването………………………………….…………42

ГЛАВА ТРЕТА. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ДИАГНОСТИКА………………………………………….…………………42 3.1.Анализ и оценка на получените резултати от количествени и качествени характеристики……………………………………….…...…………………..42
3.2.Анализ и оценка на получените резултати за успеваемостта по Гилбух………………………………………………………………………….46
3.3.Изводи и препоръки………………………………………………….……49
3.4.Примерна програма……………………………………………….………56


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница