Дипломна работа за придобиване на образователно квалификационна степен " Магистър" на тема: „ здравно възпитание чрез игри и занимания на открито в четвърта подготвителна група" дипломант


Фигура 1. Схематично представяне на методи ГЛАВА ВТОРАстраница6/12
Дата03.07.2024
Размер157.17 Kb.
#121529
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ДИПЛОМНА РАБОТА ПО ПНУП - ЖАКЛИН ПЕНЕВА - БУРГАС - 2024Г. - ЗАВЪРШЕНА
Фигура 1. Схематично представяне на методи


ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
2.1.Работна хипотеза
Теорията и практиката на физическото възпитание и спорта като обособен дял от педагогическото познание изучава закономерностите на процеса за формиране на двигателни умения и навици и развитие на двигателни качества.
Разрешаването на проблема за същността, задачите, методите и средствата и пр. на физическото възпитание е функция на интегрирането на познания от областта на анатомията, физиологията и хигиената на детето, психологията, педагогиката, антропологията, историята на физическата култура и други.
Като специфично социално – педагогическо явление същността на физическото възпитание се конкретизира по следния начин.
Той е процес на многостранно целенасочено взаимодействие на възпитаника с всички фактори за физическо влияние с цел формиране у човека на физическия облик, желан от обществото и индивида.
Смисълът на всяка физическа образователно – възпитателна дейност се състои в постигане на оптимално функционално и морфологично равновесие на организма при взаимодействието му със средата, осигуряване на физическо и психическо здраве на личността.
В процеса на изграждане у детето на положително отношение към физическите упражнения, спорта и туризма, съблюдаването на личните и обществени хигиенни норми.
Сред основните механизми за овладяване на прости и сложни физически упражнения се посочват : наблюдаването и подражанието.
Специално внимание се отделя на съчетаването и онагледяването със словесно обясняване на конкретни действия, съчетания и движения, елементи на игри и други.
Посочва се водещото място на повторението на различните физически упражнения, но не механично и еднообразно, а обмислено и в разнообразни форми. По този начин се създава и обогатява двигателния опит на децата, реализира се по – успешната им адаптация към обкръжаващата ги среда и своята собствена същност.
Анализът на литературните източници ни позволи да издигнем за работна хипотеза на нашето изследване предположението, че успеваемостта на деца от ПУВ, занимаващи се с игри и спортни танци се повишава.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница