infbase
  Уважаеми колеги, Лятото е при нас и ето, че е време да помислим къде ще прекараме лятната отпуска
pub/cW
  Закон няма да позволи единствено гореспоменатите партии да спечелят мандати на
  На вниманието на народните продставители от 42 то нс, Чрез госпожа Мая Манолова
todo
  Жак алфонс доде
pub/cW
  Закон няма да позволи единствено гореспоменатите партии да спечелят мандати на
userinfo/1306/doc/1/1
  Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на френската литература). Ноември 2010 г
files/lekcii/1306_382_24_01_2009_10_41_26
  Е п и с к о п к о н с т а н т и н п р е с л а в с к и
users/files/3734
  Европейски формат на автобиография

  До зорница маркова в-к „капитал” Уважаема г-жо Маркова
todo
  Жак алфонс доде
resource/static/files
  Кибератаки — Парламентът гласува за по строги наказания
uploads/files/20150602YmZp118725
  6000, Студентски град, Стара Загора
news_press
  13 юни 2012 г. Тема: здравеопазване
assets/resourcedocuments/1306
  Програма бг08 „Културно наследство и съвременни изкуства“
uploads/files/20170607pfnW964659
  Решение №186/ 15. 06. 2017г на Изпълнителния Директор на мбал "Национална кардиологична болница" еад документация
bulgaria/resource/static/files
  Турция — еп призова към помирение и предупреди срещу предприемане на груби мерки
files/files
  Икономическите знания в древен Египет
  Приоритети и позиции във външната политика на Република България по основни актуални международни въпроси
todo
  Светлините на агни йога 1956 година (грани агни йоги 1956)
files/files
  Адам Смит 1723-1790
  Мениджмънтът на дадена организация е въздействието, което целенасочено се извършва, за да се постигнат резултати и цели. През последните десетилетия задълженията и отговорностите на мениджмънта са много големи
  Териториална администрация в съвременната държава кратко въведение относно целите и задачите на изследването
  Дипломант: к-т Минко Георгиев Казаков анотация
  Корупцията в държавната и местната власт
  Константин Преславски
  Област силистра 2005-2015 г. Силистра 2005г
  Дипломна работа на Зорница Кондева, дипломен ръководител: доц д-р Снежана Илиева, увод
  Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в "зп-българия" еоод гр. София
news_press
  Пресклипинг на тема: „Здравеопазване” 13. 06. 2016 Национални вестници
2008/06
  Г. Посоки Има ли конфликт между президента и премиера
userinfo/1306/doc/1/1
  Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на френската литература). Oктомври 2011 г
files/files
  Тема: социално-икономически проблеми при преминаването от военна към гражданска организация на войските на министерството на транспорта
  I. рекреативен мениджмънт 6
  Катедра „…" дипломна работа на тема видове фирмени стратегии (по примера на "електрострой 61" еоод) Разработил: Преподавател
userinfo/1306/doc/1/2
  Семинар по проект " Развитие на академичния състав на "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново, чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа"
u/1306/pub/17383
  Синята Брада” : за новия роман на Амели, за приказките, книжките и хората Павлина Рибарова
u/1306/pub/17374
  "да убиеш бащата": стари трикове и нов глас павлина Рибарова
u/1306/pub/17375
  Предизвикателството интерпретация
uploaded
  Прес клипинг на тема: „Здравеопазване” 13. 06. 2014 Национални вестници
pub/cW
  На държавна власт в България се открояват и се обсъждат два основни проблема
files/files
  Дипломна работа на Станислав Колев Дачев Студент задочно обучение специалност „Публична администрация Факултетен номер 05125014
news/ObSabranie2013
  Долуподписаният/ата (трите имена на законния представител на акционера)
files/files
  Организация, управление и дейност на администрацията на Държавната агенция по туризъм
img/PROGRAMI
  Круиз с българска група в най-красивата част от река дунав с моторен кораб “ариана”
pub/cW
  Решение за България. В такава система не трябва да има изборни листи, а избирателните райони да са по-малки, позволяващи избиране на 1 депутат за всеки един от
files/files
  1. Ролята на политическите партии
download/TRACE/13064/bg
  Акад. Антон Николов Дончев
files/files
  Мерки за решително противодействие преди присъединяването към европейския съюз. / магистърска теза
  Управление на подразделенията от ба основна задача на командира като мениджър
files/news
  Всеукраинска обществена организация "конгрес на българите в украйна"
files
  Отчет за дейността на ип "Бета Корп" ад за 2006 г
files/files
  „Рекреационен център за самовъзстановяване
userfiles/2/file
  Национална конференция на българската адвокатура „за самоуправлението и развитието на адвокатурата”
files/files
  1. Същност на организациите
  Анализ на приходите на фирма "Вида-Стил" ад гр. Видин
pub/cW
  На вниманието на народните продставители от 42 то нс, Чрез госпожа Мая Манолова
  Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс
files/files
  Институцията омбудсман в
  Магистърска програма „Фирмен контролинг и счетоводен мениджмънт" дипломна работа на тема: „ Управленски форми за управление на фирмата" Дипломантка: Научен ръководител: доц д-р
  Тема: „проблеми в счетоводното отчитане на промишлената продукция и на нейната продажба” съдържание въведение
news/ObSabranie2013
  Справка по чл. 224, ал. 2 от тз за предложен член на сд на “Балканкар-Заря” ад с еик 814191256 венцислав кирилов стойнев
pub/cW
  За усъвършенстване на изборните правила. Проведената днес среща с граждански организации и движения за промени в Изборния кодекс постави началото на конструктивен диалог
files/files
  Съдържание: Въведение
pub/cW
  Уважаеми народни представители
files/files
  Производствен мениджмънт съдържание
media/9d/50/1306e382b02730ed5191ea2850ab
  Живи статуи пресъздадоха в центъра на Русе автентичната атмосфера от края на 18 век на парижкия квартал Монмартър
pub/cW
  До г-н михаил миков -председател на
files/files
  "методологически основи на изпитването на двигатели"
en/node/1163/download/proc/308/22519
  Изработване на печатни материали през 2013 г за нуждите на дп рвд, идентифицирани с новото лого и новата корпоративна идентичност на дп рвд”
files/files
  Дипломна работа, публична администрация съдържание Увод 3 Глава първа 5
news_press
  13 юни 2011 г. Тема: здравеопазване
files/files
  Разработка на лабораторно упражнение за измерване параметрите на модулирани трептения
  Първа глава: Обща характеристика на материалните запаси в Бюджетните предприятия
  Програма "счетоводство и одит в банките" катедра "счетоводна отчетност"
  Литература приложения увод
bnbweb/groups/public/documents/bnb_pressrelease
  Прессъобщение 10 юни 2013 г
files/files
  Дипломна работа на тема " Ролята на Европейския омбудсман за създаването на добра администрация " Съдържание
pub/cW
  До: Заместник председателя на 42-то Народно Събрание и Председател на комисията за
directory 1306  




База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница