Исторически музей Велинград
file/2013/04
  Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 770 лева, за общ обем от 35 040 часа програма, включваща
wp-content/uploads/2013/06
  163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
downloads
  За минималния и максималния бал по паралелки в рио софия-град към дата 26. 06. 2013
file/2013/04
  Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 679 лева, за общ обем от 35 136 часа програма, включваща
files/uploads
  Властелинът на ефира“ в лабиринта на подмятанията
file/2013/04
  Отчет за дейността на българската национална телевизия 1 април 2008г. – 30 септември 2008г
  Българска национална телевизия счетоводна политика
  Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 978 лева, за общ обем от 26 280 часа програма, включваща
  Отчет на българска национална телевизия за 2013 година
  Норматив за определяне базисните параметри при съставяне на бюджет на телевизионни филми
docs
  Комисия за защита на конкуренцията
wp-content/uploads/2011/06
  Първа Общи положения Ч
wp-content/uploads/2013/06
  35 средно общообразователно училище “добри войников”
wp-content/uploads/2013/04
  Школа за изящни и приложни изкусtва “Д. Войников” при 35. Соу “ДОБРИ Войников”
wp-content/uploads/2011/06
  Ваня кастрева началник на рио
upload/docs/2013-02
  Република българия
file/2013/04
  Приложение №10. 9 Член на оценъчната комисия
wp-content/uploads/2013/11
  Уважаеми Дами и Господа
file/2013/04
  Програма Бнт 3 Изготвил: Ния Иванова гл експерт в отдел „ОП
uploads/File/buletini
  Сигурност всеки ден министерство на земеделието и храните
file/2013/04
  Правила на фифа за излъчване на събития на публични места Въведение
  Документи, които следва да бъдат представени от участниците по публичната покана, в едно с минималните изисквания към тях
wp-content/uploads/2013/03
  Център за опит и идеи „Salve” „Активните млади за Пловдив” „Да дадем нов живот на Инфоцентъра”
ibeev/files/2013/03
  Програма учебна дисциплина: Конституционна основа на стопанския ред
files/uploads
  Коледа наближава и количеството празнични песни, които постоянно ни заливат се увеличава с всяка изминала минута
wp-content/uploads/2013/12
  Научни изследвания по биомаса в българия анна Аладжаджиян
file/2013/04
  Одобрявам, вяра анкова /П/ генерален директор
files/calendar_events
  Семинар по говорно формиране в София 24 31 май 2013 г. Думата и жестовете на звуците според Рудолф Щайнер Лектор: Сузане Георгиев
wp-content/uploads/2013/12
  Отчет за приходите и разходите на пътнически превози, обект на зоу 64 11. Отчет за финансовото състояние на „бдж пътнически превози еоод 67
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2013 година/04-Април-2013
  Мотиви към присъда от 08. 04. 2013 г., постановена по в н. о Х. д. №321/2012 г по описа на Софийски окръжен съд, іі-ри въззивен състав
files/2013
  Accepted by Department Council Made by Assoc. Prof. Y. Koeva, md, PhD
file/2013/04
  Телевизионен игрален филм 85 мин
wp-content/uploads/2013/08
  Семинар на секция „Биомедицинско инженерство" към суб на тема: „ може ли интелигентно разпознаване на образи да помогне за диагнозата на рака и наблюдението на резултатите от лечението?"
for-students/bachel/novi-formi-na-programi/programi-na-izbiraemi-kursove
  Утвърдил: декан: /проф дфзн Ал. Драйшу
file/2013/04
  Приложение №11 общи разпоредби, обяснения и условия за спонсорство и продуктово позициониране във филмови продукции на бнт
wp-content/uploads/2013/08
  intensa«organic органичен Масажен балсам – с органичен боабаб и масло от ший, код0004
file/2013/05
  Технически изисквания към педиатричен видеоколоноскоп, съвместим с наличната видеоендоскопска система в болницата
/03
  Котировки към 01: 30 часа
wp-content/uploads/2016/04
  Volunteer Day in the Media, October 12, 2013 Covered in: bnt, tv+, Sofia Globe, Karieri bg Bulgarian National tv, 12. 10. 2013 / 19: 44
file/2013/04
  Документи, които следва да бъдат представени от кандидатите по публичната покана, ведно с минималните изисквания към тях
ibeev/files/2013/03
  Програма учебна дисциплина: конституционна икономика
pdf
  Docendo discimus абонамент 2013г
slovo/files/2013/04
  Програма еразъм във филологическия факултет за академичната 2013/2014 година
2012-2013/OPokana_150113
  Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”
ibeev/files/2013/03
  Микроикономика икономическата теория като съвременна научна система от принципи изследва

  Дипломни работи за студенти от специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника"
Libraries/PDF_Files
  България Представителство
files/custom/flies 2013
  До драгомир стойнев министъра на икономиката енергетиката и туризма
upload/docs/2013-05
  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 Г
dokumenti/avgust2013
  Образец №4 а до работната група за разглеждане и оценка на офертите техническо предложение
pictures/pic_big/news
  Неофициални резултати длоп „юноши и девойки старша възраст” 5 – 7 юли 2013 г – гр. София
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2013 година/10-Октомври-2013
  Мотиви по присъда от 22. 07. 2013г., постановена по внохд №292/2013г по описа на Софийския окръжен съд
wp-content/uploads/2013/10
  Семинар по предварително уточнена тема Срок: м юни 2014 г. Отг.: Ус участие в проекти Срок постоянен
Acts/Съдебни актове по Граждански дела/Съдебни актове постановени през 2013 година/04-Април-2013
  Заседание на петнадесети април две хиляди и тринадесета година, в състав
assets/Obsavet AVREN/Naredbi/dok 2013
  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община аврен
wp-content/uploads/2013/03
  Информация относно 22. Национална конференция на преподавателите по немски език в България, Албена, 12. – 14. 04. 2013
files/attachments/2015/07/31
  Доклад за дейността към 31 декември 2013 година българска социалистическа партия годишен доклад за дейността
ibeev/files/2013/03
  Икономически цикъл структура на
wp-content/uploads/2012/06
  Д-р асен златаров” за чужди езици и природни науки
wp-content/uploads/2013/10
  О п е р а т и в н а п р о г р а м а „ о к о л н а с р е д а 2 0 0 7 2 0 1 3 г
files/volleyball/HM_2012_2013
  Sg vbc weiz/Gleisdorf Datum Beginn
  Sg volleyteam Südstadt/Perchtoldsdorf Datum Beginn
  Vbk klagenfurt Datum Beginn
dokumenti-za-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/programi-na-kursove-1/izbiraemi
  Утвърдил: декан /проф дфзн Ал. Драйшу
upload/docs/2013-05
  Република българия проект
2013/01
  Актуалната античност. Политическата мисъл на античния свят
ibeev/files/2013/03
  Въведение в теорията на данъчното облагане учебни
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2013 година/08-Август-2013
  Мотиви към присъда, постановена по н о. Х д. 200/2013 г по описа на Софийския окръжен съд
sites/default/files
  Регистрационен формуляр за участие в българо-беларуски бизнес форум
wp-content/uploads/2012/07
  Текст проект
ibeev/files/2013/03
  Икономика и общество Структура на
wp-content/uploads/2013/05
  Small World Амазонки(Amazons) Токъни на расата: 6(15 Maкс)
wp-content/uploads/2013/06
  Какво е Солидарна икономика?
for-students/mag/ucheben-plan/magistrska-programa-fizika-na-yadroto-i-elementarnite-chastici-3-semestra/programi-na-disciplinite
  Утвърдил: декан Проф дфзн Ал. Драйшу
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-372-2017-g/programi-na-disciplini-ot-uchebniya-plan-na-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/zadlzhitelni
  Утвърдил: декан /проф дфн Ал. Драйшу
wp-content/uploads/2013/11
  Деветнадесета „а I. Част първа Битови отпадъци по Закона за управление на отпадъците
wp-content/uploads/2013/05
  Национално външно оценяване човекът и природата
  Национално външно оценяване човекът и обществото
  Литература ІV а клас ІV б клас
Acts/Съдебни актове по Търговски дела/Съдебни актове постановени през 2013 година/02-Февруари-2013
  Заседание на тринадесети февруари през две хиляди и тринадесета година в състав: председател: филип владимиров
slovo/files/2013/06
  Програма „Развитие на човешките ресурси
Libraries/PDF_Files
  Техническо задание за доставка на триролкови длета Ø 251 (9 7/8˝) и щанги за сонди driltech, модел D75KS
wp-content/uploads/2013/05
  Проект bg051PO001 05„Да направим училището
ibeev/files/2013/03
  Единадесета: общо пазарно равновесие и благосъстояние структура на
for-students/mag/ucheben-plan/magistrska-programa-fizika-na-yadroto-i-elementarnite-chastici-3-semestra/programi-na-disciplinite/izbiraemi-disciplini-ot-bakalavrskata-stepen
  Факултет: Физически
wp-content/uploads/2017/11
  Кн яз борис і-ви
raw/uploads/Antonovo
  Утвърждавам : съгласувано: танер али инж. Дечо дечев
files/2013
  Програма на лекциите и упражненията по хистология за студенти от І курс медицински лаборанти
ibeev/files/2013/03
  Дванадесета: пазарни дефекти и икономическата роля на държавата структура на
for-students/mag/ucheben-plan/magistrska-programa-fizika-na-yadroto-i-elementarnite-chastici-3-semestra/programi-na-disciplinite/izbiraemi-disciplini-ot-bakalavrskata-stepen
  Утвърдил: декан /проф дфн Ал. Драйшу
seminar/2013_11_28
  Гр. Стара Загора в рамките на семинара „Новости в осветителната техника
userfiles/file/docs2
  За избиране на народни представители на 12 май 2013 Г. За лица подали заявления да гласуват по настоящ адрес към 15. 04. 2013 Г
2012-2013/sedmi4no
  Първо основно училище „христо ботев гр. Търговище
2013-2014/documents
  Седмично разписание І срок 2013/2014 учебна година
2012-2013/grafici
  График за провеждане на консултации V-VІІІ клас І срок учебна 2012/2013 година ІІ смяна
files/athletic/IN DIP women 2013
  Веселин Даскалов Луковит 27. 04. 2013 г деца момичета 2004-2005 400 м
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv/km-ks-332-19-12-2013-g
  St. Kliment Ohridski
upload/docs/2013-02
  Проект на продукт 1 Проект на анализ на социално-икономическото развитие на България във връзка с изготвянето на Договора за партньорство
files/custom/flies 2013
  До министъра на труда и социалната политика хасан адемов с копие до
files/basketball/amateur_rules
  Българска федерация по баскетбол
  Българска федерация по баскетбол
docs/012014
  Отчет за изпълнението на разработената от него Програма за управление
bapid/wp-content/uploads/2013/03
  Информация за членството в бализ
wp-content/uploads/2013/02
  Правила на вътрешната комуникация 6 Външна комуникация 7 членски внос 7 финансово управление и финансова отчетност 7
assets/NOVINI/2013/16.10.2013-zemlishta
  Заповед №254 гр. Монтана, 01. 10. 2013 г
uploads/File/buletini
  Сигурност всеки ден министерство на земеделието и храните
wp-content/uploads/2013/12
  Община белоградчик 3900 гр. Белоградчик
wp-content/uploads/2013/02
  Вх. № / ус на бдбб (попълва се от бдбб)
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2013 година/10-Октомври-2013
  Мотиви по Присъда №17 от 18. 06. 2013 година, постановена по нохд 31/2013г по описа на Софийския окръжен съд
wp-content/uploads/2013/03
  Старк Грейджой Ланистър Тирел Миртел Баратеон Вашата цел Контролирай 7 крепости
ibeev/files/2013/03
  Фискална децентрализация учебни цели след усвояване на материала в тази глава Вие ще можете
wp-content/uploads/2013/09
  Програма на осма научна конференция на дсопл 28. 09. 2013 умбал "александровска "аудитория на Kлиника по нервни болести
download
  Г р а ф и к за провеждане на класните работи през първия учебен срок на учебната 2013/2014 г
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2013 година/11-Ноември-2013
  Мотиви към присъда №33/ 22. 11. 2013 год., постановена по н о. х д. №220 / 2013 год по описа на Софийски окръжен съд
bible/library/docs/Hebrews
  Д-р. Джордж Д. Ворис разработка на посланието към евреите
nariad
  19 август 2013 Начало: Изгрев Слънце 30 ч.)
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2013 година/04-Април-2013
  Заседание на 08. 04. 2013г в състав : председател : олга бояджиева
assets/NOVINI/2013/16.10.2013-zemlishta
  Заповед №294 гр. Монтана, 01. 10. 2013 г
wp-content/uploads/2013/02
  Дневен ред Сряда, 13 Февруари 2013
DELA/ДЕЛА/Наказателни дела/2013 година/02-2013
  М о т и в и по нохд №791/2012 година по описа на рс-б. Подсъдимият
fara2013
  Условия за ползване
wp-content/uploads/2013/08
  Програма по български език и литература за приемане на ученици след завършен клас
assets/NOVINI/2013/16.10.2013-zemlishta
  Заповед №249 гр. Монтана, 01. 10. 2013 г
uploadfiles/documents/news_docs/2013
  Ралица Величкова е директор на Българския център за нестопанско право
web/files/files/3810/1511
  Закон за акцизите и данъчните складове
dmdocuments
  Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение в община брезник
assets/Obshtestveni_Porychki/2014/00016-2014-0005
  Община Априлци изпълнител: сдружение „инфраперфект-априлци”
mcontrol/wp-content/uploads/2013/04
  Болярска купа – 2013“ Дата на провеждане
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv/km-ks-332-19-12-2013-g
  St. Kliment Ohridski
pictures/pic_big/news
  Наредба за Републиканското състезание по подводни спортове
wp-content/uploads/2011/06
  35 средно общообразователно училище “добри войников”
web/files/files/5855/1629
  Закон за Данъците Върху Доходите на Физическите Лица
web/files/files/646/554
  Относно: Превръщане на Безсрочен Трудов Договор в Дог за Определен Срок
wp-content/uploads/2013/06
  Европейски еTwinning проекти в 35. Соу
wp-content/uploads/2017/02
  Решение за състезател, като е длъжна да се аргументира за решението си
wp-content/uploads/2013/08
  Програма за дзи по география и икономика Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит (дзи) по география и икономика
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2013 година/12-Декември-2013
  М о т и в и по присъда №34/11. 12. 2013 година, постановена по
wp-content/uploads/2013/08
  Програма за държавен зрелостен изпит (дзи) по български език и литература
wp-content/uploads/2013/04
  Списък на граждани и организации подкрепили протестното писмо до Кмета на Столична община по повод планирания за месец юни 2013г пореден гей-парад по улиците на гр. София
wp-content/uploads/2013/03
  Пълномощно долуподписаният /трите имена по документ за самоличност
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2013 година/07-Юли-2013
  Мотиви по внчхд №663/2012 г по описа на сос, но, Втори въззивен състав
assets/NOVINI/2013/16.10.2013-zemlishta
  Заповед №252 гр. Монтана, 01. 10. 2013 г
wp-content/uploads/2013/05
  Българско Балинтово Общество данни за членовете, квалификация, кредитни точки – в Бгбо и по системата на блс за продължаващото медицински образование
downloads
  Отчет за периода октомври декември 2013 г. Институционален подход за реализиране на антикорупционната политика на правителството
upload/docs/2013-09
  „Пътека на сътрудничеството“, със знаци с цветовете на българското и турското знаме
downloads
  Wwf дунавско – Карпатска програма България
userfiles/file/docs2
  Община асеновград
wp-content/uploads/2013/05
  Обява българско Балинтово Общество
web/files/files/5821/1622
  Закон за Здравното Осигуряване
files/custom/flies 2013
  До заместник министър-председател по икономическото развитие даниела бобева с копие
2012-2013/sedmi4no
  Първо основно училище „христо ботев гр. Търговище
87.121.28.125=-National-Strategy-for-SMEs-2007-2013-final1 (1).doc
  Доклад за състоянието и развитието на мсп в България 5 Основни насоки за действие в подкрепа на малкия бизнес според политиката на Европейската комисия в областта на мсп
85.11.164.155=-mag_SO_i_DO_1_Jan2013.doc
  Тест за държавен изпит по “Международен бизнес” – сово и дово
95.214.104.253=-2013_11_14_EUROPROF_info_spisak.pdf
  Microsoft Word uchiteli europrof doc
87.121.47.11=_2013547-zapiska.docx
  Моделиране на авария с пропанов резервоар в insagas
151.251.240.180=_6109184-DOS_Feb_2013.doc
  Доклад zа оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение за
89.215.117.66=_2201347-Гопи-Кришна.pdf
  Литература за Кундалини се бях отказала от книги на тази тема. Противоречивите, забулени в мистицизъм и завоалирани
84.238.207.97=_49863-2013-07-24-16-12-37.docx
  Минало и настояще творчеството на Вазов
directory 2013  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница