ASP_Files/MSU
  1. предпоставки за реализация на програмата
ASP_Files
  Наредба №5 от 30. 05. 2003 г за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление
  Над 64 милиона лева са интеграционните добавки на хората с увреждания през първото полугодие на 2007 г
  Приложение към Заповед № рд 01/900 от 22. 10. 2008 г. Предпоставки за реализация на програмата
  Програмата има много възможности, убедена е Бина Садова, директор на Дирекция "Социално подпомагане"
  Програма "Хоризонт" с Николина Иванова, главен директор на Главна дирекция "Социално подпомагане"
  Наредба №18 от 22 октомври 2007 Г. За условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица
  Ред за предоставяне на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения на хората с увреждания
  Наредба № н-19 от 2 декември 2008 Г. За условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане от винетни такси при ползване на републиканските пътища
  От 3 ноември започва приемането на молби за енергийни помощи
  Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
  Регламент на Комисията (ЕО) №1998/2006; чл. 14, ал. 2, т. 6 от пмс 121/2007, дв бр. 45/2007 и чл. 11 и 12 от Закона за държавните помощи, дв бр. 86/2006)
  Регламент на Комисията (ЕО) №1998/2006; чл. 14, ал. 2, т. 6 от пмс 121/2007, дв бр. 45/2007 и чл. 11 и 12 от Закона за държавните помощи, дв бр. 86/2006)
  Решение на телк/нелк. Основни дейности
  Към базовата дистрибуция ще бъдат добавени
  Домове за възрастни хора с деменция същност
ASP_Files/PNO
  Наредба за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти и предоставяне на дентална помощ на ветераните от войните
ASP_Files/internal_site/UP-ZIHU
  Допусната грешка в указателно писмо №9100/68 от 18. 03. 2011 г
directory ASP Files  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница