Contin_Mater
  Лекция 10 Едномерно движение на несвиваема течност
  Лекция 5 Кинематика на непрекъснатите среди
  Лекция 1 Механика на непрекъснатите среди Предмет на механиката на непрекъснатите среди
  Лекция 3 Свойства на флуидите Свиваемост на флуидите
  Лекция 9 Уравнения за движение на идеални течности Напрежения в идеалните течности
  Лекция 6 Основна теорема на кинематиката (Теорема на Хелмхолц) Някои операции от векторния анализ
  Лекция 11 Кавитация, хидравличен удар, Измерване на скорост и налягане във флуиди
  Закон за съхранение на масата. Уравнение на непрекъснатостта За изолирани системи в които не се обменя маса с околната среда масата
directory Contin Mater  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница