Dokladi/Text/2014
  Черепът в българската обредност праисторически корени светлозар Попов, Варна
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
ftp/docs/zp/dokladi os
  Д о к л а д за оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: развитие на рудник “елаците” до 2022 година
dokladi/2010
  Катя терзийска
annual/public_html/2002/en/gpf_en/dokladi
  Annual of the University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski"
dokladi/2010
  Елена борисова
  Атанаска методиева
annual/public_html/2002/en/gpf_en/dokladi
  The mineralogical education in bulgaria as exposed in textbooks from the XIX and first half of the XX century
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
Bg/nauch-forum/bulmet03/dokladi
  Морското образование и практика, втория флаг като стъпка за икономически просперитет в началото на XXI век
Dokladi/Text/2012
  Космогонични измерения на празника Св. Георги Светлозар Рулински, Русе
Bg/nauch-forum/bulmet03/dokladi
  Application of imo requirements for seafarers in maritime education and qualification
  Applying imo requirements and nato standards in the education process of command cadre for bulgarian naval forces
  Ролята на фундаменталната подготовка в обучението на корабните офицери
files/conferences/dokladi2007/SECTION 3 - Management of Radioactive Waste Decommissioning, Conditioning and Storage
  Annual international nuclear forum nuclear power and environment
files/conferences/dokladi2007/SECTION 5 - Nuclear Energy, Environment, Society. Training of Skilled Personnel for the Nuclear Power Sector
  Основни екологични предимства на ядрената енергетика Г. Василев, В. Ангелов
Dokladi/Text/2013
  Керамична плочка (икона) с надпис †bolgar† от крепостта край град виница, македония
media/Dokladi
  Доклад за периода 20 юли 2010 г. 20 декември 2010 г. В дейността си крдопбгдсрсбна се стреми стриктно да прилага закона и да се съобразява с изискванията към българските институции като
journal/Archive/2012/6/2/dokladi
  Investigation of the influence of reliability of load lifting cranes on their exploitation
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
files/conferences/dokladi2010/The future of Bulgarian Nuclear Energy
  7 и 8 енергоблокове в аец козлодуй
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите през 2012 г., за които е предоставено Комплексно разрешително
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd/Analitichni konstativni dokladi po priznak vuzrast
  Литература, клас, Просвета, 2008, Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида Перянова
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите,за които е предоставено комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е
Dokladi/Text/2012
  Генеалогия на асеневци
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №34/2005г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад по околна среда (гдос) Община Созопол притежава Комплексно разрешително №204-но/2008 г и настоящият Годишен доклад по околна среда (гдос) се изготвя на основание чл. 125, т. 5 от зоос и Условие
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад по опазване на околната среда на „ тракия глас българия еад за изминалата 2005 година
Dokladi/Text/2013
  Технологични особености и вероятни източници на материали за сребърни монети, в парично обръщение по българските земи от античността до възраждането
Dokladi/Text/2012
  Българската самостоятелна църква в Илирия на архимандрит Кирил Рилски, фототипно издание на оригинала от 1930 г
dokladi/2014
  През 2014 година 11. 02. 2015 г гр. Каварна
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Решение №8214 / 09. 07. 1993г по фирмено дело №4183 / 1993г на Варненския окръжен съд Данъчен номер: 1038009415 булстат: 813095287 Ю
bibl/dokladi-pred-nacionalnata-konferenciq-po-ka4estwoto
  Доклад пред Националната конференция по качеството, ноември 2006 г. Увод в обсъжданата
files/File/Dostap_obshtestvena_informaciya/Dokladi_za_sastoyanieto_na_okolnata_sreda/2011
  Състояние на водите през 2011 г. На територията на обл. Стара загора, обл. Сливен, обл. Ямбол и общ. Тополовград
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад по околната среда на оргахим ад източна площадка 2011г Уводна част на годишния доклад
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Булстат – 1120298790011 ндр – 1133000026
images/stories/FIEC/dokladi_fiec
  Доклад от Веляна Топалова, Гл експерт в отдел „Международна дейност
Dokladi/Text/2013
  Eркечката етнографска област в миналото и сега георги Т. Георгиев, доктор по история
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Отчетна единица "идеал стандарт видима", работна прощадка Севлиево Инсталации, попадащи в Приложение 4 на зоос "
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за изпълнение на дейнос тите по кр№80/2005г на „огняново к", знхв „пуклина"
Dokladi/Text/2014
  Българските книги от Х век в руската история веселин Тракийски, Варна
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад по Комплексно разрешително №132/2006г площадка с. Александрово Утвърдил
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително за 2005 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
files/conferences/dokladi2007/Programa
  Nuclear power and environment
Dokladi/Text/2014
  Леточислението в „Именника на българските князе”. Боспорски и трако-македонски династии Андрей Киряков, Пловдив
dokladi/2010
  Жени иванова
store/Razni/Neg/dokladi
  Доклад по Физика на тема Вселена. Модели на Вселената. Бъдеще на Вселената. Изработила: Цветана Пешова Петрова 12 ж кл. №21 11. 05. 2007 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад по околната среда за 2008 година
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за дейността на инсталациите в „екон 91 оод, попадащи в обхвата
  Г о ди ш е н д о к л а д з а 2 0 12 г о д и н а за изпълнение на де йностите за които е издадено
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за 2010 година за изпълнение на дейностите по комплексно разрешително
dokladi/2010
  Емблематични немски и български филми с диаболични мотиви от началото на ХХ век
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за 2008г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за Изпълнение на дейностите, за които е предоставено
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за Изпълнение на дейностите, за които е предоставено
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително от
Bg/nauch-forum/bulmet03/dokladi
  Илчо Г. Томов Български морски квалификационен център
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за изпълнение на дейностите по комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005г
  Доклад по околна среда /гдос/ за изпълнение на дейностите през 2012г., за които е предоставено Комплексно разрешително №200-Н1/2009 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително или иначе казано Годишен доклад по околна среда (гдос) се изготвя в изпълнение на чл. 125 т. 5 от зоос
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е представено комплексно разрешително утвърдена със Заповед № рд-806/31. 10. 2006 г на Министъра на околната среда и водите
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е представено комплексно разрешително утвърдена със Заповед № рд-806/31. 10. 2006 г на Министъра на околната среда и водите
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Закон за опазване на околната среда /зоос
  Доклад за изпълнение на дейностите, на комплексно разрешително №249-но/2008г. "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа" гр. Оряхово
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
Dokladi/Text/2013
  Доклад на еи „Помак до европейските институции д-р Елена Алекова
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №57/2005Г. Уводна част
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за 2012 год за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №367-H0 / 2008 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейнос тите по кр№81/2006г на „огняново к", вз „огняново"
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Тец варна” еад утвърдили
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад по околна среда (гдос) Община Созопол притежава Комплексно разрешително №204-но/2008 г и настоящият Годишен доклад по околна среда (гдос) се изготвя на основание чл. 125, т. 5 от зоос и Условие
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd/Analitichni konstativni dokladi po priznak religia
  Д о к л а д за извършен анализ по признаци : етническа принадлежност и религия в учебниците за пети и шести клас на издателства „Анубис", „Булвест 2000" и „Просвета" рискове на аналитичния доклад
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите по комплексно разрешително
Bg/nauch-forum/bulmet03/dokladi
  Състояние на учебно-материалната база на ввму “Н. Й. Вапцаров” и потребности за развитието й
Dokladi/Text/2012
  Варненските архитекти на фронта преди 100 години
  60 години държавен архив варна – пазител на историческата памет владимир Владимиров, началник на „Държавен архив” Варна
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад по дейностите от комплексно разрешително на " шаварна-97" оод гр. Левски
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №202-Н0/2008г. „
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад по околна среда по издадено комплексно разрешително №94-Н2/2011г. На "хан аспарух" ад гр. Исперих
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад по околна среда по издадено комплексно разрешително №94-Н1/2008г. На "хан аспарух" ад гр. Исперих
  Доклад за изпълнение на дейностите по Комплексно Разрешително №254-но / 2008
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за изпълнение на дейностите по Комплексно Разрешително №254-Н1 / 2012
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите през 2010 г., за които е предоставено Комплексно разрешително
  Доклад по околна среда за дейностите за които е предоставено кр №226-Н1/2009г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад по околна среда (гдос) 2012 година За изпълнение на условията, залегнали в комплексно разрешително №421-Н0-И0-А0/2011 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад по околна среда ( гдос ) 2009 година За изпълнение на условията, залегнали в комплексно разрешително №141-Н1-ио-ао/2009 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Г о д и ш е н д о к л а д за изпълнение на дейностите, за които е предоставено " комплексно разрешително №302 но/2008 г." гр. Омуртаг м март, 2013 г. Настоящия Годишен Доклад
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад по околната среда по изпълнение на дейностите за периода януари-декември 2011г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад по околна среда за 2010 година
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите през 2005 год., за които е предоставено комплексно разрешително №37/2005 г за "Топлофикация София" ад обект оц"Земляне"
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за изпълнение на дейностите през 2012 г., за които е предоставено комплексно разрешително №37/ 2005 г за оц"Земляне"
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №328 но/2008г
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително гълъбово, 2006 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително гълъбово, 2012г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително гълъбово, 2007 г
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително гълъбово, 2008 г
  Тец варна” еад утвърдили
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №291-Н0/2008г. „ Градус 1 оод панагюрище
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително Март, 2010г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №441-Н0/2012г. „
store/Razni/Neg/dokladi
  Доклад по Физика на тема Еволюция на звездите. Джуджета. Неутронни звезди. Изработил: Любомир Филипов 12 ж кл. №11 10. 05. 2007 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Отчетен период 2006 год гр. Девня март 2007 год. У в о д
files/conferences/dokladi2007/SECTION 5 - Nuclear Energy, Environment, Society. Training of Skilled Personnel for the Nuclear Power Sector
  Радиоекологични последици от уранодобива в пловдивска и смолянска области
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
  Доклад по изпълнение на условията от комплексно разрешително Nо 124/2006 2012 година годишен доклад
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd/Analitichni konstativni dokladi po priznak pol
  Стереотипи и предразсъдъци в учебниците и учебните помагала за учители от предучилищно и основно образование
Bg/nauch-forum/bulmet03/dokladi
  Професионална гимназия по корабостроене и корабоплаване
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за изпълнение на дейностите за 2009Г
  Доклад за 2009 г о тносно: Комплексно разрешително №338/2008 г за експлоатация на Депо за неопасни отпадъци на гр. Добрич при с. Богдан
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за 2010 г о тносно: Комплексно разрешително №338/2008 г за експлоатация на Депо за неопасни отпадъци на гр. Добрич при с. Богдан
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад по околна среда за изпълнение на дейностите (до 31. 08. 2012 г.), за които е предоставено
Dokladi/Text/2013
  Закон за живот при българите Душа душа да не поробва и дух духа да не подвежда
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите по комплексно
  Доклад по околна среда ( гдос ) за изпълнение на дейностите през 2007 г за които е предоставено Комплексното разрешително №163/2007 г
  Доклад за дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №291-Н0/2008г. „ Градус 1 оод панагюрище
  Доклад за изпълнение на дейностите по комплексно разрешително №54/2005Г
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително ( гдос ) І. Формат
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №353- но/2008 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №43/2005 г
  Доклад за изпълнение на дейностите по комплексно
  Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите през 2008 г., за които е предоставено
bg/dokladi/threemonth/threemonth_02_2016/water
  Състояние на качеството на подземните води
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад 2007 за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад 2009 за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
NID/dokladi
  Оценка на риска за локомотивните бригади Инж. Панто Пантев, Ст ас инж. Георги Димитров, вту “Т. Каблешков”
Bg/nauch-forum/bulmet03/dokladi
  Applying imo requirements and nato standards in the education process of command cadre for bulgarian naval forces
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад по околна среда (гдос) за изпълнение на дейностите през 2009 г., за които е предоставено комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за изпълнение на дейностите по комплексно
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е представено комплексно разрешително утвърдена със Заповед № рд-806/31. 10. 2006 г на Министъра на околната среда и водите
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад по околна среда (гдос) Уводна част 5 Система за управление на околната среда 9 Използване на ресурси (Условие №8) 12 Използване на вода
Bg/nauch-forum/bulmet03/dokladi
  Съпоставителен анализ между броя на морските училища в страните от Европейската общност и България
  И квалификацията на кадрите георги Г. Генчев
Dokladi/Text/2014
  За буквите” Петко Атанасов
files/conferences/dokladi2007/SECTION 2 - Up-to-date Methods and Solutions of NPP Operation
  Аварийни инструкции на 3 и 4 блок на аец “козлодуй” – състояние и развитие
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително 28/2005 булстат 112029879-Ю
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за изпълнение на дейностите по комплексно разрешително
  Утвърждавам: /Тома Томов/ г о д и ш е н д о к л а д
  Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за периода януари-декември 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №235-но/2008 г
Bg/nauch-forum/bulmet03/dokladi
  Прилагане на стандартите на нато и изискванията на Международната морска организация при обучението във ввму ”Никола Йонков Вапцаров”
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Изпълнителен Директор: /Николай Петков
  Изпълнителен Директор: /Николай Петков
  Изпълнителен Директор: /Николай Петков
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Програма за привеждане в съотватствие 14 Система за управление на околната среда 14
  Изпълнителен Директор
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за изпълнение на дейностите
  Отчет за депониране на отпадъци за 2012 година
os/dokladi
  Доклад за дейността на Окръжен съд гр. Шумен за 2009 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №292- но/2008 г
Bg/nauch-forum/bulmet03/dokladi
  Ролята на фундаменталната подготовка в обучението на корабните офицери
  Илчо Г. Томов Български морски квалификационен център
os/dokladi
  Доклад за дейността на Окръжен съд гр. Шумен и съдилищата от Шуменски съдебен окръг за 2012 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Агроспектър инвест” ад г о д и ш е н д о к л а д за изпълнение на дейностите
Bg/nauch-forum/bulmet03/dokladi
  Present cndition and development needs for training facilities of maritime education and training institutions
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите през 2005г., за които е предоставено
  Отчетна единица "идеал стандарт видима", работна прощадка Градница Инсталации, попадащи в Приложение 4 на зоос 1 "
bg/dokladi/dokumenti
  Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата
dokladi/2010
  Вината и понятието за морал – през очите и сърцето на роберто савиано и книгата му „гомора“
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за изпълнение на дейностите през 2009 година, за които е предоставено Комплексно разрешително №127/2006 г
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително (КР) №372-Н0/2009 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително 307 но/2008г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на кр (иппсукр)
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  “топлофикация софия” eад тр “софия-изток”
docs/dokladi
  Доклад за 2007 година за качеството на повърхностните води
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №43/2005 г
Bg/nauch-forum/bulmet03/dokladi
  Състояние и перспективи за развитието на морското образование в република българия станко Станков, Янчо Бакалов, Боян Медникаров
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад по околна среда за дейностите за които е предоставено кр №226-Н1-И0-А1/2011г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №12/2004 инсталация
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за 2012 г на „ вратица враца ад формат на годишния доклад (ГД): Увод Инсталация за предварителна обработка и багрене на текстил
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад по околната среда на оргахим ад западна площадка
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №123-H1/2009г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Марица изток 2
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е
  Доклад за изпълнение на дейностите
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за 2010 год. Увод
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад по околна среда (гдос) за 2011 г
  Доклад за 2011 год за изпълнение на дейностите за които е представено Комплексно разрешително
res/news/2510
  Научна конференция “Пътят през годините и мястото на художествения музей в националната ни култура”
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Наименование на инсталацията, за който е издадено комплексно разрешително (КР)
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за 2012 год. Увод
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад по околна среда 2011г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №298 Н0/2008г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад по околна среда 2008г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №298 Н0/2008г
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително гр. Враца 2008г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за 2009 Г. За изпълнение на дейностите, за които е представено
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за околната среда(гдос) Наименование на инсталацията /ите, за която е издадено комплексно разрешително (КР)
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително №345-Н0-И0-А0/2008 на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и Аксаково"
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №301 Н1/2012г
  Доклад по околна среда за 201 2 г. „ Българска Петролна Рафинерия еоод
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за 2011 год за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №367-H0 / 2008 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително март 2008 г. Съдържание
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за изпълнение на дейностите
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №268-но/2008 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за околната среда(гдос) Наименование на инсталацията /ите, за която е издадено комплексно разрешително (КР)
Dokladi/Text/2012
  Дискусионни въпроси в българския календар георги Кръстев, Монтана
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за изпълнение на дейнос тите по кр№80/2005г на „огняново к", знхв „пуклина"
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Г о д и ш е н д о к л а д з а у п р а в л е н и е н а о к о л н а т а с р е д а
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Г о д и ш е н д о к л а д з а у п р а в л е н и е н а о к о л н а т а с р е д а
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Съдържание: Стр
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Отчетен период 2009 г март 2010 г. Съдържание на г д о с по страници: Увод стр. 3 Система за управление на околната среда стр. 5 Използване на ресурси стр. 6 1 Използване на вода ст
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за изпълнение на дейностите по комплексно
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите по комплексно
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за изпълнение на дейностите по кр №174-Н0/2007г на пилигрим 67 еоод
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад по околна среда за 2010 година
os/dokladi
  Доклад за дейността на Окръжен съд гр. Шумен и съдилищата от Шуменски съдебен окръг за 2014 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад по околна среда 2009г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №298 Н0/2008г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №181 Н1 / 2010
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад по околна среда за дейностите за които е предоставено кр №226-Н1/2009г
images/stories/FIEC/dokladi_fiec
  Businesseurope
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад по околна среда за 2012 година за изпълнение на дейностите
directory Dokladi  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница