bg/pimages/55
  Цветелина Илиянова Стойчева
Erasmus/Erasmus/Bologna
  Висше учебно заведение: Институционален Болонски експерт
Erasmus/Erasmus/projects
  Програма „Еразъм+ (2015/C 347/06) Въведение и
UACEG_site/proj
  Европейски партньори
Erasmus/Mobilnost/Mobility-SM/SM-INFO-2016-2017
  Handborook with rules for participation of tu sofia
Erasmus/Erasmus/formulari
  General agreement on students placement
truni2/wp-content/uploads/af/file/Erasmus
  Програма еразъм регистър „ индивидуални договори „ студентска мобилност
Erasmus/Mobilnost/Mobility-SM/SM-SELECTION-2016-2017
  Personal id no /Personal id no
Erasmus/intenz-programi
  Програма за учене през целия живот еразъм формуляр за кандидатстване 2012
slovo/files/2013/04
  Програма еразъм във филологическия факултет за академичната 2013/2014 година
en/pimages/29
  * When taught on individual basis, the subjects are on offer both semesters
Erasmus/Mobilnost/Mobility-TS/TS-INFO-2016-2017
  Handborook with rules for participation of tu sofia
Erasmus/Mobilnost/Mobility-SM/SM-SELECTION-2016-2017
  Програма „еразъм+" на ту софия to mr. " Erasmus+ "
  З а п о в е д № … г., гр. София order № … г., Sofia Съгласно Ръководството по програма
  Statement of absence of conflict of interests
index.php/bul/content/download/154606/1109436/version/1/file
  Програма „Еразъм +, за мобилностс цел обучение: №
Erasmus/Erasmus/kredit-mob-KD1/operational-documents
  Международна кредитна мобилност допустими региони за сътрудничество и изисквания към образователната степен на студените
Erasmus/Erasmus/dejnosti
  Спорт с дейностите в областта на спорта се подчертава ролята на спорта като обществена проява за насърчаване на социалното приобщаване, равните възможности и укрепваща здравето физическа активност
Erasmus/Mobilnost/Mobility-TS/TS-SELECTION-2016-2017
  Conflict of interests statement (declaration)
download
  Програма „учене през целия живот еразъм llp erasmus студентски формуляр за кандидатстване s passport
Erasmus/Mobilnost/Mobility-TS/TS-DEPARTURE-2016-2017
  Рискове и застраховки Risks and insurances
Erasmus/Mobilnost/Mobility-TS/TS-INFO-2016-2017
  Кд 107 (обмен с партньорски държави) ka 107
Erasmus/Mobilnost/Mobility-TS/TS-REPORT-2016-2017
  Declaration of grant received
bg/newsUploadedFiles/42
  Офис еразъм направление европейска интеграция и международна дейност формуляр за кандидатстване
bg/pimages/55
  Страцимир Младенов Трифонов
erasmus
  Едногодишни мобилности за 2011/2012 академична година
bg/newsUploadedFiles/11
  Програма Еразъм за 2010-2011г Страна
bg/newsUploadedFiles/10
  Програма Еразъм за 2010-2011г Страна
bg/pimages/55
  Борислав Иванов Банчев
  Александър Валентинов Костадинов
uploaded/erasmus
  Трите имена на родител
Erasmus/Erasmus/projects
  Въпроси относно качество на сътрудничеството
erasmus
  Важна информация!!!
bg/pimages/55
  Светлана Севдалинова Кирова
Erasmus/Dokumenti
  Програма „учене през целия живот секторна програма «еразъм» Академична година 201…-201…г. № Sт /201… 201…
Erasmus/Erasmus/projects
  Програма „еразъм+ на ту софия и н ф о р м а ц и я
telecharger
  Използването на театрални техники при хора с нарушено зрение от научна гледна точка
Erasmus/Mobilnost/Mobility-TS/TS-INFO-2016-2017
  Програма „еразъм+ в програмата участват 2 групи страни
bg/pimages/55
  Борис Звездов Костов
uploaded/erasmus
  Програма "Еразъм +", Ключова дейност 1, „ Образователна мобилност за граждани"
bg/pimages/55
  Цветелина Илиянова Стойчева
  Филип Анастасов Минчев
BG/Documents/novini
  Програма „Еразъм през академичната 2014/2015 г
site/wp-content/uploads/2018/02
  Лекции по програма Еразъм+ в Университета във Варшава по маршрут
bg/pimages/55
  Цветелина Георгиева Джекова
  Николай Андреев Николов
erasmus/att_files/2008
  1. llp еразъм днес
wp/wp-content/uploads/2015/03
  Програма за образование, обучение, младеж и спорт „ еразъм+
files/custom_files/files/erasmus
  Програма еразъм за учебната 2014/2015г. Г-н Ректор
files/custom_files/files/ERASMUS
  Програма еразъм+ за учебната 2017/2018г. Г-н Ректор
images/stories/documents
  Програма „еразъм" 2014/2015 окончателно класиране турция, Анкара Адлен Васвиева Юсеинова, мп „Преводач-редактор"
erasmus/gr
  Програма Еразъм+ и е съфинансиран от ес
download/sabitiia/2018/04-2018
  Ноу–хау център за алтернативни грижи за деца
Erasmus/Erasmus/S-T-obuchenie/S-T-preliminary-info
  Програма за образование, обучение, младеж и спорт, която стартира през 2014 г. Основна цел на програмата е да се повиши качеството на образование и обмен на добри практики
bg/pimages/55
  Светослав Маринов Григоров
media/Files/Erasmus/Praktika izhodqshti
  Лична карта No: Издадена на дата от мвр
directory Erasmus  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница