ExamCom
  Закон на Боде Резултат (AU) Планета Разстояние (AU) (0 + 4)/10 0,4 Меркурий 0,39 (3 + 4)/10 0,7 Венера 0,72 (6 + 4)/10 1 Земя 1 (12 + 4)/10 1,6 Марс 1,52
ExamCom_2006
  Закон на Боде Резултат (AU) Планета Разстояние (AU) (0 + 4)/10 0,4 Меркурий 0,39 (3 + 4)/10 0,7 Венера 0,72 (6 + 4)/10 1 Земя 1 (12 + 4)/10 1,6 Марс 1,52
ExamCom
  Форматирал: Повърхнините
  В задната част на кораба позволява изпомпването на 113 кубически метра вода в минута от 13-а на 12-а палуба, като по този начин се образува вълна за сърфиране
  Историята на Google
  Форматирал
  Арабия, земя на номади
  Праисторическите влечуги
  Мюсюлманите исползват и днес мюсюлманския календар, саобразен с цикала на луната около 29,5 дни. Но понеже и той не е идеален, добавят 11 дни, разпределени в период от 30 години
  Мезозойска ера
  Форматирал
  Торбестите и еднопроходните
  Колонизирането на Новия свят
  Национален състав на населението на страните в Азиатско-Тихоокеанския регион
  Характерни черти на урбанизацията Визоки темпове на нарасване на градското население
  Домициан: Заздравява северните граници на империята, преследва християните и ограничава правомощията на сената
ExamCom_2006
  Национален състав на населението на балканските страни: Албания 90% албанци, 8% гърци и др. България
  Балкани: неспокоен регион Географски измерения
ExamCom
  Форматирал
ExamCom_2006
  Образуване на реките
ExamCom
  Общности Брой жители от различните общности
  Векът на разума
ExamCom_2006
  Арабия, земя на номади
  Черният камък, пазен в храма Кааба, вероятно е парче метеорит, паднало много отдавна на Земята
ExamCom
  Черният камък, пазен в храма Кааба, вероятно е парче метерит, паднало много отдовна на Земята
  Една длан се равнява на широчината на ръката с прибрани пръсти
  Дълга изтория
  През 90-те години Евангелие от Спасителя е преведено от фрагменти, открити в Египет
  Образуване на реките
  Е около 40 au 40 пъти разстоянието от Земята до Слънцето
  Светлинните вълни и цветовете
  Календарите и времето Единици за измерване на времето
  Става едноличен крал на франките
  Обикновена хвойна 2,5 6 Морски бор 30 40
  Закон за защитените територии (ззт), който регламентира създаването на национална система от защитени територии. Защитените територии в България представляват 5% от територията на страната и обхващат 7,34% от горския фонд
  Ерите от историята на Земята са слетните
ExamCom_2006
  Рим успява да „романизира огромната си империя благодарение на организаторския си гений, кодекса от закони (римското право, което още служи за основа на континенталната правна система) и пътищата си
  Характерни черти на урбанизацията Високи темпове на нарастване на градското население
ExamCom
  Туризмът дава и добри икономически резултати. Те биват преки и косвени
directory ExamCom  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница