Files/Messages
  П у б л и ч н о с ъ о б щ е н и е
  Важно ! От 25 април 2008 год в община Елин Пелин е разкрит логопедичен кабинет. Седалището на кабинета се намира в оу „Ст. Стефанов” гара Елин Пелин
  На 27 февруари четвъртък от 10. 00ч до 12. 00 ч
old/Files/Messages
  Уважаеми съгражани, На 31 март (събота)
Files/Messages
  Republic of bulgaria novi pazar municipality
old/BG/Files/Messages
  За периода 29. 03.–01. 04. 2010 г. Чез разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране)
assets/Files/Messages
  Република българия общински съвет – нови пазар
  Г р а ф и к за провеждане на публично обсъждане на проекто-бюджет 2009 по кметства и населени места в община бойчиновци № по ред
old/BG/Files/Messages
  За периода 10–15. 05. 2010 г. Чез разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране)
assets/Files/Messages
  Отчет за работата на Общински съвет Нови пазар и Постоянните комисии
old/BG/Files/Messages
  Час по Европа” печели нови привърженици
  За периода 19–23. 04. 2010 г. Чез разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране)
  За периода 22–26. 03. 2010 г. Чез разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране)
  Програма " Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
  За периода 31 май – 04 юни 2010 г. Чез разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране)
assets/Files/Messages
  Република българия общински съвет – нови пазар
  С ъ о б щ е н и е уведомявам Всички заинтересовани, че на територията на община Нови пазар ще бъде извършено третиране с наземна техника на посеви както следва: „бразда” оод село Златна нива
  Отчет за изпълнение на решенията на Обс нови пазар за периода 01. 07. 2011 г. 31. 12. 2011 г
  Програма за закрила на детето през 2013г. Приемане на общинска програма за закрила на детето 2014г
  Решение за продажба на земеделска земя от Обпф пи с идентификатор 52009. 125. 469 по кк на гр. Нови пазар
directory Files Messages  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница