Information/KTT
  Тема Компютърна система ibm pc/xt i8086 Процесорите 8086
information/V_Zapovedi
  З а п о в е д №568 / 29. 01. 2016 г. На основание чл. 147,ал. 1, т. 1 и т. 9 от ппзнп и във връзка с решение
information/I_Uchilistni_pravilnici
  Георги измирлиев
  Правилник за устройството и дейността на 121 соу”георги измирлиев” общи положения
  І. общи положения
Information/KTT
  Изпитна тема №16: Компютърна система с най-новия към момента процесор на intel архитектура
lecture/rkraleva/ZimenSem/Information_Technology/ypr/pic_t5
  Открития и изобретения от 1970 г до 1980 г
content
  Прессъобщение близо 330 незаконни рекламни съоръжения по републиканските пътища вече са демонтирани
upload/docs
  Информация относно 89-та редовна сесия на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация, състояла се от 11 до 20 май 2011 год в централата на Организацията в гр. Лондон, Великобритания
Information/KTT
  Технически характеристики на процесорите amd к10 Модели на процесорите amd к10
download/9
  Факултет по информационни науки
file/view
  Първото лого на Apple е по дизайн на Уейн през 1976 г., с участието на Исак Нютон седнал под едно
Information/KTT
  Тема компютърна система ibm pc/xt i8088 Процесорите 8086 и 8088
  Тема 10 компютърна система /вариант 1 / с процесор pentium4
docs/press2010
  3 rd videoholica international video art festival in varna, bulgaria
content/news/files
  Среща на церн с българската индустрия
Information/KTT
  В продължение на 17 години (от 1986 до 2003 г.) наборът от инструкции на x86-съвместимите
  T ема 11. Компютърна система /вариант2/ с процесор pentium 4 Компютърна система с процесор Pentium 4 i845 Процесори Intel Pentium 4
CSN/School of Drafting Regulations Nov 2014/School of drafting Nov 2014 Background information/Participants' materials
  Occupational radiation protection
webdav/CircaBC/env/wfd/Library/framework_directive/implementation_documents_1/information_consultation/bulgaria/rbd-black_sea
  Програма за разработване на Плана за управление на Черноморския басейнов район
upload/docs
  Информационен бюлетин по безопасност №6 09/09/2014 на вниманието на
izdaniq_evros
  Бизнесът в Еропа
uploaded_files/file
  Програма „Развитие на човешките ресурси" Европейския социален фонд на Европейския съюз „ Инвестира във вашето бъдеще"
Information/KTT
  Изпитна тема N4 Компютърна система ibm/at 80386
files/conferences/Varna2017/BG
  Българската атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност

  Програма „ Развитие на конкурентоспособността
Information/KTT
  Компютърна система ibm/at 80286.. Процесор Intel 80286 1 Основни характеристики
download/2O4/9595/bg
  Они холдингс ад информация по приложение 11
upload/docs
  На вниманието на
Information/KTT
  Изпитна тема №6: Компютърна система с процесор Pentium 2 Характеристики на процесора Pentium
pi_files/2009/01/26/16
  Силно европейско излъчване Мощен и динамичен атлетичен дизайн
information
  Възпламеними материали и като правилно с голямо количество хора в затворено пространство. Техника, характеризираща се с висока пожарна опасност
Information/KTT
  Тем компютърна система с процесор pentium pro и mmx процесор Pentium ммх
uploaded_files
  Информация, касаеща Вашето дете Information Concerning Your Child
Information/KTT
  Tema 15. Компютърна система с процесос Intel Core 2 Семейството процесори Intel Core 2
files/news/archive/2009/03/files
  Moto-pfo jaguar – най-надеждните и сигурни автомобили в света

  Отчет за дейността междинен консолидиран финансов отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2007 Г
docs/2011
  Програма на видеохолика отново е богата на видео прожекции, презентации и изложби, представящи световния видео арт
webdav/CircaBC/env/wfd/Library/framework_directive/implementation_documents_1/information_consultation/bulgaria/rbd-west_aegean
  І. Общо описание на характеристиките на района за басейново управление
documents/2012/Cruise_information/Makrofiti Cruise Reports
  Б ъ л г а р с к а а к а д е м и я н а н а у к и т е
eo
  Приложение 1 информация за преценяване необходимостта от екологична оценка
a/doc
  Sifel 2008 Плодове и зеленчуци в Аквитания Селско стопанство в Аквитания: Основни факти
public/images/tinybrowser/upload
  Допълнителна информация Оценка на промените в състоянието и развитието на децата и младежите от ддмуи могилино за периода октомври 2007 – август 2008
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/svet_den_okolna_sreda
  Световния ден на околната среда 5 юни 2010 г. Под егидата на Програмата на Обединените нации за околна среда
marketing
  На вниманието на медиите София, 26. 10. 2015 г. Пресинформация
uploads/files
  Информация за преценяване на необходимостта от овос, съгласно Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на овос относно: Разработване и проектиране на кариера за добив на бентонит и зеолит от находище „Ралица”
u/992/pub/19116
  Проблемният подход в обучението по информационни технологии марияна николова, Гергана маркова
documents/2012/Cruise_information/Makrofiti Cruise Reports
  Б ъ л г а р с к а а к а д е м и я н а н а у к и т е
content/file
  И н ф о р м а ц и я относно: Бизнес климат във Филипините Обща информация
images
  Bulgarian Libraries Access Points to Information and Communication for All
files/useruploads/files/news/opening
  Програма "околна среда 2007-2013 г." Оперативна програма "
data/uploads/information
  Архитектурен форум пловдив 2015 първи модул архитектурен пленер „по моста“
start/images/stories/pdf
  Кампания на Европейската комисия срещу всички форми на дискриминация
data/uploads/information
  Бр. 13/2017 (Против въвеждане на изискването за предоставяне на цифров носител на проектите.) „През следващите 30 години изкуственият интелект може да надмине креативното мислене на хората.”
img/File/RULS
  Районен съд – град ямбол
admin/admin/upload
  Среща на церн с българската индустрия
sites/sopharma2016corp/files
  Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството няма решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; няма структурни промени в дружеството
webdav/CircaBC/env/wfd/Library/framework_directive/implementation_documents_1/information_consultation/bulgaria/rbd-west_aegean
  IV. Мониторинг на водите Повърхностни води
common/images/src/file
  Европейски съюз европейски фонд за регионално развитие
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/den_na_dunav
  Ден на река дунав 29 юни 2009 водите на дунав общи води споделени отговорности!
Bulgaria/Information/Information-2003
  Борис Константинов, Антонио Лаков, Стефчо Стойнев
eo
  Приложение 1 информация за преценяване необходимостта
  Приложение 1 информация за преценяване необходимостта
izdaniq_evros
  Информационен профил относно необходимостите от обучение на бизнеса в двата погранични региона – Хасково, България и Еврос, Гърция
download/DOVUHL/4076/bg
  Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба №2/17. 09. 2003г
webdav/CircaBC/env/wfd/Library/framework_directive/implementation_documents_1/information_consultation/bulgaria/rbd-west_aegean
  Проект за план за управление на Западнобеломорски район за басейново управление
  Проект за план за управление на Западнобеломорски район за басейново управление
Information/KTT
  Компютърна система с процесор Penium 3 Основни функционални блокове на дънната платка. Процесорът Intel Pentium III
media/content_files
  Вътрешна информация, по чл. 28 От наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа /наредба №2
information
  Спортен клуб “олимпия-2005” предлага в 121су “Г. Измирлиев” д ж у д о
31032009cons
  Допълнителна информация за „Индустриален капитал-холдинг ад
sites/sopharma2016corp/files/doc_files
  Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба №2 от 17. 09. 2003 год на „Софарма” ад към 30. 06. 2017 год
Documents/000000014/BGBG
  Пета национална конференция „Информационни технологии в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България”
OS062009
  За преизбиране на съвета на директорите
eo
  Информация за преценяване необходимостта
Information/KTT
  Тема 14. Компютърна система с процесор Pentium 4 i925 Процесори Intel Pentium 4
ckfinder/userfiles/files/politiki/rabota v chujbina/slujbi po trudovi i socialni vuprosi
  Приемен ден по трудови и социални въпроси
media/filer_private
  Обща информация /по чл. 9, ал. 1 от Наредба №38 на кфн
Files
  Информация относно участието на Република България в прегледа по прилагането на Конвенцията на ООН срещу корупцията
nnps/files
  Справочник Център за световно наследство на юнеско мисията
web/files/richeditor
  Информация, касаеща Вашето дете Information Concerning Your Child
sites/sopharma2016corp/files
  Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството няма решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; няма структурни промени в дружеството
Uploads/Department/FormUploads
  Стиляна Велинова Стратиева унсс резюме: Предвид ролята на управлението на информационните потоци за ефективността на управлението на веригата на доставките (увд) в здравеопазването настоящият доклад
chemical/data/information_materials/broshuri
  Европейското бюро по химикали ecb
docs/2012
  Видеохолика 2012 международен видео арт фестивал
filess
  Европейски фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
Obsujdane2014
  Review of Access to Information Oversight Bodies
files/info_pages
  І. Информация за контакт с възложителя
a/doc
  Sifel 2008 Плодове и зеленчуци в Аквитания Селско стопанство в Аквитания: Основни факти
sites/default/files
  Информационен бюлетин по безопасност №6 09/09/2014 на вниманието на
documents/template-form
  Приложение I кратка характеристика на продукта
information/III_Sedmichni_razpisania
  Час понедел
information
  121 су ”георги измирлиев”, ул”Георги Измирлиев”№24
files
  Програма „учене през целия живот" „ коменски" Училищни партньорства информационен бюлетин до училищната общност на пгвм "
30092011
  Допълнителна информация за „Индустриален капитал-холдинг ад
31122008cons_ok
  Допълнителна информация за „Индустриален капитал-холдинг ад
Bulgaria/Information/Information-2004
  Сградни конструкции
data/uploads/information
  Програма за провеждането на пленера. Тази година Архитектурният пленер ще се проведе под патронажа на Кмета на Пловдив инж. Иван Тотев
wp-content/uploads/2010/11
  Здравейте!
BULGARIAEXTN/Resources/305438-1277796703153/7205801-1277799730503
  1 юли 2010 г. Политика на Световната банка относно достъпа до информацията
sites/default/files
  На вниманието на
webdav/CircaBC/env/wfd/Library/framework_directive/implementation_documents_1/information_consultation/bulgaria/rbd-west_aegean
  Програма от мерки Законова рамка и съдържание на раздела
webdav/CircaBC/env/ambient/Library/extension_notifications/application_extensions/bg_1/notification_anonymised/notification_official/additional_24082009/additional_information_1
  Програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния въздух
directory Information  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница