KST_all/Semesters/semestar 7/NEW/SistemiProgamiremaLogika
  Лекция №2, 2012 Системи с Програмируема Логика
  Лекция №1, 2012 Интегрални Схеми. Основни елементи и технологии. Чипове за Системи с Програмируема Логика
KST_all/Semesters/semestar 5/PE_misho/PE/Uprajnenia
  Лабораторно упражнение No 4 Работа с класове и обекти в С++
KST_all/Semesters/semestar 4/MPT izpit/MPT izpit/gotovi bileti
  Билет No a-6 1
  1. Развитие на микропроцесора етапи, видове, особености
  Микропроцесори – развитие. Типове според вида инструкции
KST_all/Semesters/semestar 4/SS/protokoli
  Спектрален анализ на сигналите
KST_all/Semesters/semestar 4
  0
tu/KST_all/Semesters/semestar 7/NEW/SistemiProgamiremaLogika
  Проектиране и имплементация върху електрически конфигурируеми (програмируеми) fpga чипове на системи с програмно управление
tu/KST_all/Semesters/semestar 4/MPT izpit/MPT izpit/gotovi bileti
  Видове памети с непосредствен достъп. Структура. Параметри. Особености
tu/KST_all/Semesters/semestar 5/PE_misho/PE/Projects/PE-kursovi
  В паметта за съхраняване на таблицата се използва структура сортиран списък
tu/KST_all/Semesters/semestar 5/OS
  Конспект по „Операционни Системи Учебна 2010/2011 I. Компютърна система и ос общ преглед Основни Елементи на кс. Регистри. Видове и функционалност Прекъсвания
tu/KST_all/Semesters/semestar 5/CSh Varqnti i pishtovi/Guns
  Е логическа нула се отварят изходните буфери. Сигналите
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 6/PS
  1. Въведение в Windows
  Конспект по Програмни Среди 2012
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 6/PS/procheti!!
  2. Въведение в. Net среда net framework архитектура. Поддържане на единна езикова среда
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 5/PE_misho/PE/Projects/Asembler-kursovi
  Програма на с #include #include #include int m[10]={0x3938,0x3538,0x3931,0x3333,0x3137,0x3435,0x3839,0x3337,0x3835,0x3532}; int v[10]
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 7/NEW/Sistemi sigurnost
  Изследване на факторите, влияещи върху адекватността на идентификацията при pir детекторите георги Попов
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 4/SS/protokoli
  Корелационен анализ на сигналите
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 2/materialo/Materialoznanie
  Лежат върху ликвидус-лини-ята Ca
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 4
  1. Основни понятия. Варианти на алгоритми. Влияние върху производителността. Въведение в анализа Алгоритъм
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 2/materialo/Materialoznanie
  Материалознание еф I курс II семестър
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 1/fiz/fiz
  Примерен тест по физика-2 Магнитните поле е:  потенциално  непотенциално  консервативно  нито едно от изброените 2
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 1/fiz/pi6tovi
  [17]Електромагнитна индукция
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 4/MPT izpit/MPT izpit/gotovi bileti
  Dram памети – блокова схема, особености
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 7/oipp/doc
  Задача на целочисленото линейно програмиране
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 7/NEW/SistemiProgamiremaLogika
  Езикови преводи От български на английски
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 3/PPE Izpit Varianti
  Изпитен Тест
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 1/Fzika/2-ra chast/pi6tovi
  Електромагнетизъм
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 7/NEW/SistemiProgamiremaLogika
  Лекция №1, 2012 Интегрални Схеми. Основни елементи и технологии. Чипове за Системи с Програмируема Логика
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 2/matimatika/matimatika
  Теореми за средните стойности(Рол, Лагранж и Коши). Формула на Тейлор
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 7/oipp/doc
  Модели, методи и алгоритми на нелинейното програмиране
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 4/MPT izpit/MPT izpit
  Билет 1 Степен на интеграция. Поколения ис. 1- во поколение: ssi
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 7/NEW/SistemiProgamiremaLogika
  Проектиране на Управляващо устройство за светофари като краен автомат с помощта на развойна среда (Webpack) и входно hdl – описание
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 6/pishtoviPTS/pishtoviPTS
  Return sumNRecurse(n 1) +n
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 1/fiz/pi6tovi
  Определяне земното ускорение чрез движение на топче по наклонена равнина в хомогенно гравитационно поле
directory KST all  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница