Komputers/Uroci
  Кратка история на компютрите
  Уроци Cascading style sheets 1 Деклариране на стилове, чрез класове 3 Деклариране на стилове, чрез атрибута id 4
  Създаване на нова страница в frontpage
Komputers/Multimedia
  Съдържание 3 Въведение 4 Работа с Windows Movie Maker 7 Въведение
Komputers/Uroci
  Cpu – в превод Централно процесорно устройство. Pga, fcpga, fcpga2
zop/zop2009/komputers
  Іii. Описание на обекта на поръчката, включително на обособените позиции
Komputers/Uroci
  Основни настройки на bios bios (Basic Input Output System)
directory Komputers  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница