NVUMathLectures/JORGOV-EXERCISES/VM-3
  §16. Задачи от пресмятане на вероятности Съдържание
  Задачи от степенни редове Съдържание
NVUMathLectures/JORGOV-EXERCISES/PM
  Задачи от пресмятане на детерминанти Съдържание
  Задачи от действия с матрици Съдържание
  §11. Задачи от изследване на функции Съдържание
NVUMathLectures/JORGOV-EXERCISES/VM-3
  §17. Задачи от пресмятане на пълна вероятност и формула на Бейс Съдържание
  §18. Задачи от случайни величини Съдържание
  Теория криволинеен интеграл от първи род
NVUMathLectures/JORGOV-EXERCISES/VM-2
  Задачи от граници и непрекъснатост на функция на една променлива Съдържание
NVUMathLectures/JORGOV-EXERCISES/VM-1
  Задачи от системи линейни уравнения Съдържание
directory NVUMathLectures JORGOV-EXERCISES  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница