PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Румен петров владимиров академична длъжност: професор Научно степен: доктор Образование
PUBLIC/IMAGES/File/departments/mass communications/projects
  Програма VІІ лятна школа по Пъблик Рилейшънс "пр за пр"
  Програма на пета лятна школа "пъблик рилейшънс в пъзела на интегрираните комуникации"
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Софка георгиева матеева академична длъжност: преподавател Научна степен: професор Образование
PUBLIC/IMAGES/File/departments/history of culture
  Съдържание: Катерина Гаджева
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Научна степен: доктор на науките Образование
  Конкурс на Американския съвет на научните дружества
  Научна степен: доктор на науките Образование
  Памела николаева бучкова академична длъжност
  Гълъбина петрова дупинова академична длъжност: професор Научна степен: доктор Образование
  Александър андреев андреев академична длъжност: асистент Научна степен: доктор Образование къде е получено
PUBLIC/IMAGES/File/departments/new bulgarian studies /Events
  Програма 10: 00 Откриване на конференцията 1962 в литературата
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Конспект за държавен изпит по наказателноправни науки І
  Веселина Неделчева Манева Академична длъжност: доцент Научна степен: доктор Образование
PUBLIC/IMAGES/File/departments/anthropology/projects
  Литература и култура Участие в международен научен и творчески форум, 3-11. 07. 2012 г., гр. Бретан, Франция
PUBLIC/IMAGES/File/departments/design and architecture/research
  Лекция на Иво Велинов. Т. Момекова
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Иван петков мангачев академична длъжност: главен асистент Научна степен: доктор Образование
  Проект „засилено сътрудничество между департаменти „право" и „англицистика"
  Благой никитов видин академична длъжност
PUBLIC/IMAGES/File/departments/mass communications/projects
  Програма на лятна школа по пъблик рилейшънс '2002 24 26 юли 2002 г
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Софка георгиева матеева академична длъжност: преподавател Научна степен: професор Образование
  Конспект за държавен изпит по гражданскоправни науки І
  Гълъбина петрова дупинова академична длъжност: професор Научна степен: доктор Образование
directory PUBLIC IMAGES  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница