PomagaloDZI/Dokuments/Vazov
  Първа гост
PomagaloDZI/Dokuments/GeoMilev
  Закон за защита на държавата и чрез неговите постановки беше унищожен в разцвета на младостта си и на творческите си дарования самият Гео Милев
PomagaloDZI/Dokuments/Aleko
  Бай ганьо се върна от европа
PomagaloDZI/Dokuments/Qvorov
  Анализ Стихотворението „Маска Яворов пише през 1907 год
PomagaloDZI/Dokuments/Vapcarov
  Живея и стихове пиша (тъй както умея)
PomagaloDZI/Dokuments/Jovkov
  Като мътен порой се спуснаха кърджалиите от Бакъджиците надолу в полето
PomagaloDZI/Dokuments/Vazov
  Нравственото израстване на българина в романа „под игото” Летописец на националните съдбини, в цялото си творчество Иван Вазов е „жива история”
PomagaloDZI/Dokuments/Jovkov
  Последна радост
  А бре, Серафиме, ти ли си? извика най-после Еню. Ух, да те убий здраве, да те уби! Не мога да те позная бре
  Песента на колелетата” йовков
PomagaloDZI/Dokuments/Bagriana
  Потомка” елисавета багряна (анализ) жанрова определеност
PomagaloDZI/Dokuments/Vazov
  Чичовци I. Общество
PomagaloDZI/Dokuments/Aleko
  Алеко константинов „разни хора – разни идеали ii”
PomagaloDZI/Dokuments/Jovkov
  На пътя между кръчмата и Хорозовата мелница беше се спряла една каруца, готова за път. С тая каруца двама стражари щяха да закарат Албена в града
PomagaloDZI/Dokuments/Smirnenski
  Литература стихосбирката на Хр. Смирненски „Да бъде ден" дълго време се интерпретира като етапен текст, който маркира един „от върховете на революционната поезия"
PomagaloDZI/Dokuments/Aleko
  Алеко константинов „разни хора – разни идеали i”
  Алеко константинов „разни хора – разни идеали”
PomagaloDZI/Dokuments/Jovkov
  Песента на колелетата
  Йовков (анализ) Героичната тема е самостойно представена като ядро на цикъла „Старопланински легенди
PomagaloDZI/Dokuments/Debelianov
  Димчо дебелянов „черна песен”
PomagaloDZI/Dokuments/Vapcarov
  Завод” никола вапцаров
PomagaloDZI/Dokuments/Aleko
  Разни хора, разни идеали II
PomagaloDZI/Dokuments/Vazov
  Българският език” вазов
PomagaloDZI/Dokuments/Debelianov
  Дебелянов (анализ) Димчо Дебелянов пише стихотворе-нието „Миг
PomagaloDZI/Dokuments/EPelin
  Гераците” на елин пелин повест за разрушената хармония
PomagaloDZI/Dokuments/Vazov
  Дядо йоцо гледа
PomagaloDZI/Dokuments/Qvorov
  П. К. Яворов „градушка”
PomagaloDZI/Dokuments/EPelin
  Андрешко” от елин пелин
PomagaloDZI/Dokuments/Smirnenski
  Йохан” христо смирненски
PomagaloDZI/Dokuments/Bagriana
  Вечната” елисавета багряна
PomagaloDZI/Dokuments/Botev
  Анализ Стихотворението „На прощаване
PomagaloDZI/Dokuments/Bagriana
  Кукувица” елисавета багряна (анализ) Първата стихосбирка на младата Багряна, „Вечната и святата”
PomagaloDZI/Dokuments/Botev
  Обесването на васил левски” ботев
PomagaloDZI/Dokuments/Bagriana
  Стихии” елисавета багряна (анализ) Още в първата си стихосбирка, „Вечната и святата”
PomagaloDZI/Dokuments/Dalchev
  Прозорец” атанас далчев
  Къщата” атанас далчев
PomagaloDZI/Dokuments/Jovkov
  Шибил радка на порти стоеше, отдолу иде Мустафа Народна песен
PomagaloDZI/Dokuments/GeoMilev
  Нощта ражда из мъртва утроба вековната злоба на роба: своя пурпурен гняв величав
PomagaloDZI/Dokuments/EPelin
  Чорба от греховете на отец никодим
  Жените разнасят житото с писани божигробски льжици и току викат
  От ливадите край нея се обади ясен мъжки глас и потъна в тишината
PomagaloDZI/Dokuments/Vazov
  „Кочо" е една от най-популярните оди от „Епопея на забравените"
PomagaloDZI/Dokuments/Vapcarov
  Прощално” вапцаров
PomagaloDZI/Dokuments/Dalchev
  Анализ Атанас Далчев е сред поетите, дебютирали през двадесетте год
PomagaloDZI/Dokuments/Botev
  Жив е той, жив е! Там на Балкана, потънал в кърви лежи и пъшка
PomagaloDZI/Dokuments/Aleko
  Разни хора, разни идеали IV
PomagaloDZI/Dokuments/Vazov
  O, движенье славно, о, мрачно движенье, дни на борба горда, о, дни на паденье!
PomagaloDZI/Dokuments/Botev
  Eлегия - ботев
PomagaloDZI/Dokuments/Vazov
  Манастирът тесен за мойта душа е. Кога човек дойде тук да се покае
PomagaloDZI/Dokuments/Qvorov
  Заточеници” яворов
PomagaloDZI/Dokuments/Vapcarov
  Завод. Над него облаци от дим. Народът прост
PomagaloDZI/Dokuments/Aleko
  Разни хора, разни идеали III
PomagaloDZI/Dokuments/Vazov
  Левски вазов
  При рилския манастир” иван вазов (анализ) Особено „странно обаяние”
PomagaloDZI/Dokuments/Qvorov
  Ще бъдеш в бяло” яворов (анализ) „Ще бъдеш в бяло”
PomagaloDZI/Dokuments/Smirnenski
  Над мъртвата градинка вечерта разпускаше коси от черен мрак
PomagaloDZI/Dokuments/Slaveikov
  Cis moll”- п. Славейков
PomagaloDZI/Dokuments/Debelianov
  Сиротна песен” дебелянов
PomagaloDZI/Dokuments/Qvorov
  Яворов (анализ) Епохата на следосвобожденската литература насочва вниманието на „новите
PomagaloDZI/Dokuments/Slaveikov
  Cis moll so pocht das Schicksal an die Pforte. Beethoven
PomagaloDZI/Dokuments/EPelin
  Пресъздавайки разнообразието на селския живот, Елин Пелин открива сюжети, които отварят по-задълбочен психологически поглед за селската душа
  I. увод обща оценка за цикъла „Под манастирската лоза”
PomagaloDZI/Dokuments/Botev
  Моята молитва” ботев (анализ) Ботевата творба „Моята молитва”
PomagaloDZI/Dokuments/EPelin
  Гераците първа глава
PomagaloDZI/Dokuments/Vapcarov
  Сън” никола вапцаров
PomagaloDZI/Dokuments/Botev
  Борба ботев
PomagaloDZI/Dokuments/Vapcarov
  Кино” вапцаров
PomagaloDZI/Dokuments/Botev
  Към брата си” ботев (анализ) Ранното Ботево стихотворение „Към брата си”
PomagaloDZI/Dokuments/Aleko
  Разни хора, разни идеали IV
PomagaloDZI/Dokuments/Debelianov
  Дебелянов (анализ) Стихотворението „Пловдив
PomagaloDZI/Dokuments/Bagriana
  Ходиш, гледаш, сякаш обезсвесен, залудо пилееш дни и нощи
PomagaloDZI/Dokuments/Jovkov
  През чумавото
PomagaloDZI/Dokuments/Debelianov
  Войната Лирическият герой Войната е: “сурова вярност на дълга”, „чер жъртвен кръст”
PomagaloDZI/Dokuments/Vazov
  Oпълченците на шипка”
PomagaloDZI/Dokuments/Botev
  До моето първо либе
PomagaloDZI/Dokuments/Vazov
  Одата „паисий” на иван вазов (анализ) владимир петров „Паисий” на Иван Вазов е една от 12-те оди в цикъла „Епопея на забравените”
  Епопея на забравените” вазов (анализ) Цикълът „Епопея на забравените”
PomagaloDZI/Dokuments/Debelianov
  Да се завърнеш ”- дебелянов
PomagaloDZI/Dokuments/Slaveikov
  Ралица” пенчо славейков
PomagaloDZI/Dokuments/Aleko
  Разни хора, разни идеали I
PomagaloDZI/Dokuments/Debelianov
  Помниш ли, помниш ли ” дебелянов
  Помниш ли, помниш ли
PomagaloDZI/Dokuments/Botev
  Eлегия - ботев
PomagaloDZI/Dokuments/Dalchev
  Повест” атанас далчев
PomagaloDZI/Dokuments/Vazov
  Отечество любезно
PomagaloDZI/Dokuments/Vapcarov
  Кино” вапцаров
PomagaloDZI/Dokuments/Vazov
  Анализ Понятието „Възраждане
PomagaloDZI/Dokuments/Vapcarov
  Вяра” никола вапцаров
PomagaloDZI/Dokuments/Botev
  Майце си” ботев
PomagaloDZI/Dokuments/EPelin
  Ветрената мелница ” елин пелин (анализ) „Ветрената мелница”
  Ветрената мелница
PomagaloDZI/Dokuments/Dimov
  Димитър димов „тютюн” между класическата епичност и модерното повествование „Тютюн”
PomagaloDZI/Dokuments/Botev
  Обесването на васил левски
PomagaloDZI/Dokuments/EPelin
  Гераците първа глава
PomagaloDZI/Dokuments/Jovkov
  Йордан йовков „серафим”
PomagaloDZI/Dokuments/Vapcarov
  Анализ Поезията на Вапцаров е своеобразно явление в българската литература от периода на 30-те год
PomagaloDZI/Dokuments/Vazov
  Анализ в разказа „Дядо Йоцо гледа
PomagaloDZI/Dokuments/Botev
  Хаджи димитър” ботев (анализ) Поемата „Хаджи Димитър”
PomagaloDZI/Dokuments/Vapcarov
  "Човекът във новото време"
PomagaloDZI/Dokuments/Qvorov
  Вл. Василеву Ден карнавален, времето неделно
PomagaloDZI/Dokuments/Smirnenski
  Размисли върху поетическия цикъл на смирненски „зимни вечери“ Роден да бъде певец на „светлата радост”
  Ний” христо смирненски
PomagaloDZI/Dokuments/Qvorov
  „Една, че две, че три усилни и паметни години Боже, За някой грях ръце всесилни издигна ти и нас наказа
PomagaloDZI/Dokuments/Jovkov
  Йовков (анализ) Разказът „Албена
PomagaloDZI/Dokuments/Vapcarov
  Какво ще ни дадеш, историйо, от пожълтелите си страници?
PomagaloDZI/Dokuments/Aleko
  Алеко константинов „разни хора – разни идеали iii”
PomagaloDZI/Dokuments/Debelianov
  Той не ни е вече враг живите от враговете
PomagaloDZI/Dokuments/Vazov
  Отечество любезно, как хубаво си ти!”
PomagaloDZI/Dokuments/Vapcarov
  Песен за човека” вапцаров
PomagaloDZI/Dokuments/Aleko
  Алеко константинов „разни хора – разни идеали iv”
PomagaloDZI/Dokuments/Qvorov
  Аз не живея аз горя. Непримирими в гърдите ми се борят две души
  Яворов (анализ) Епохата на следосвобожденската литература насочва вниманието на „новите
PomagaloDZI/Dokuments/EPelin
  Занемелите камбани
  От ливадите край нея се обади ясен мъжки глас и потъна в тишината
PomagaloDZI/Dokuments/Smirnenski
  Анализ Стихотворението е добавено към цикъла „Децата на града
directory PomagaloDZI  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница