RegData/commissions/peti/communication/2008/414254
  Съобщение за членовете на еп
RegData/commissions/imco/ordre_du_jour/2012/10-10
  Заседание Сряда, 10 октомври 2012 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч
RegData/commissions/econ/ordre_du_jour/2013/02-18
  Заседание Понеделник, 18 февруари 2013 г., 15. 30-19. 00 ч. Вторник, 19 февруари 2013 г., 00-12. 30 ч. Брюксел
RegData/commissions/droi/communication/2012/496321
  {afet}Комисия по външни работи Комисия по развитие
RegData/commissions/peti/communication/2013/508122
  Съобщение за членовете на еп
RegData/commissions/econ/amendments/2012/500544
  Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) №223/2009 относно европейската статистика (com
RegData/commissions/libe/ordre_du_jour/2013/11-04
  Заседание Понеделник, 4 ноември 2013 г., 16. 15-18. 30 ч. Вторник, 5 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 30-19. 00 ч
RegData/commissions/peti/communication/2013/421491
  {peti}Комисия по петиции {18/12/2012}18. 12. 2012
RegData/commissions/pech/ordre_du_jour/2012/10-08
  Заседание Понеделник, 8 октомври 2012 г., 15. 00-18. 30 ч. Вторник, 9 октомври 2012 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч
RegData/commissions/peti/communication/2013/416439
  {peti}Комисия по петиции
RegData/commissions/libe/proces_verbal/2007/11-21
  Доклад на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
RegData/commissions/peti/communication/2013/508107
  {peti}Комисия по петиции {27/03/2013}27 2013
RegData/commissions/peti/communication/2014/528191
  {peti}Комисия по петиции {31/01/2014}31 2014
RegData/commissions/peti/communication/2012/500708
  {peti}Комисия по петиции {27/11/2012}27. 11. 2012
RegData/commissions/peti/communication/2012/464875
  {peti}Комисия по петиции {24/10/2012}24. 10. 2012
RegData/commissions/peti/communication/2011/467133
  {peti}Комисия по петиции {10/06/2011}10 2011
RegData/commissions/peti/communication/2009/421164
  {peti}Комисия по петиции
RegData/commissions/libe/avis/2012/496413
  Докладчик по становище: Simon Busuttil pa nonLeg предложения
RegData/commissions/peti/communication/2013/508091
  {peti}Комисия по петиции {27/03/2013}27 2013
RegData/commissions/peti/communication/2007/355656
  Съобщение за членовете на еп
RegData/commissions/peti/communication/2012/502154
  {peti}Комисия по петиции {18/12/2012}18. 12. 2012
RegData/commissions/peti/communication/2008/380895
  Съобщение за членовете на еп
RegData/commissions/peti/communication/2009/421153
  Решение на този сериозен проблем в областта на общественото здраве. Допустимост
RegData/commissions/pech/amendments/2013/514805
  {pech}Комисия по рибно стопанство
RegData/commissions/peti/communication/2013/483590
  {peti}Комисия по петиции {18/12/2012}18. 12. 2012
RegData/commissions/femm/projet_rapport/2013/519756
  Докладчик: Норика Николай pr ini съдържание страница предложение за резолюция на европейския парламент 3
RegData/commissions/peti/communication/2013/462674
  {peti}Комисия по петиции {30/01/2013}30 2013
RegData/commissions/cult/ordre_du_jour/2013/04-22
  Заседание Понеделник, 22 април 2013 г., 15. 00-18. 30 ч. Вторник, 23 април 2013 г., 00-12. 30 ч
RegData/commissions/envi/projet_rapport/2007/390556
  Европейски парламент
RegData/commissions/juri/amendments/2012/496437
  Parlamento europeo
RegData/commissions/peti/communication/2013/519620
  {peti}Комисия по петиции {28/08/2013}28 2013
RegData/commissions/libe/projet_rapport/2009/419907
  {juri}{libe}Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
RegData/commissions/pech/projet_rapport/2013/516743
  {pech}Комисия по рибно стопанство
RegData/commissions/envi/amendments/2013/519767
  {envi}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
RegData/commissions/juri/projet_rapport/2008/407756
  European parliament
RegData/commissions/envi/amendments/2008/409734
  Европейски парламент
RegData/commissions/envi/amendments/2006/378844
  Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определянето, описанието, представянето и етикетирането на спиртните напитки /DocRef
RegData/commissions/envi/amendments/2008/407696
  Европейски парламент
RegData/commissions/peti/communication/2008/416409
  Съобщене за членовете на еп
RegData/commissions/peti/communication/2011/407965
  {peti}Комисия по петиции {06/09/2011 2011
RegData/commissions/peti/communication/2011/423922
  {peti}Комисия по петиции {30/09/2011}30 2011
RegData/commissions/peti/ordre_du_jour/2013/02-20
  Заседание Сряда, 20 февруари 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч. Брюксел Зала asp a1G-2
RegData/commissions/peti/communication/2014/537226
  {peti}Комисия по петиции
RegData/commissions/peti/communication/2013/498098
  {peti}Комисия по петиции
RegData/commissions/peti/communication/2013/523139
  {peti}Комисия по петиции {30/10/2013}30. 10. 2013
RegData/commissions/peti/communication/2007/398514
  Съобщение за членовете на еп
RegData/commissions/peti/communication/2012/498092
  Eвропейски парламент
RegData/commissions/peti/communication/2012/406087
  {peti}Комисия по петиции {27/01/2012}27. 01. 2012
RegData/commissions/peti/communication/2011/430510
  {peti} Комисия по петиции {09/12/2010 12. 2010
RegData/commissions/pech/projet_rapport/2012/494655
  {pech}Комисия по рибно стопанство
RegData/commissions/inta/communication/2013/501922
  Доклад на делегацията на комисията по международна търговия в Ирландия (Дъблин, 6 декември 2012 г.) Резюме
RegData/commissions/peti/communication/2012/462663
  {peti}Комисия по петиции {30/05/2012}30 2012
RegData/commissions/itre/amendments/2008/407629
  Европейски парламент
RegData/commissions/envi/projet_avis/2013/522867
  {envi}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
RegData/commissions/peti/communication/2007/378470
  Unrevised frl translation
RegData/commissions/peti/communication/2012/378470
  {peti}Комисия по петиции {30/08/2012}30 2012
RegData/commissions/peti/communication/2013/378470
  {peti}Комисия по петиции
RegData/commissions/peti/communication/2013/452706
  {peti}Комисия по петиции {20/09/2013}20 2013
RegData/commissions/envi/projet_rapport/2013/489702
  {envi}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
RegData/commissions/peti/ordre_du_jour/2011/02-01
  Заседание Вторник, 1 февруари 2011 г., 00−12. 30 ч и 15. 00−18. 30 ч. Брюксел Зала: asp a3E2
RegData/commissions/peti/communication/2014/480721
  {peti}Комисия по петиции
RegData/commissions/peti/communication/2009/421149
  Съобщение за членовете на еп
RegData/commissions/peti/document_travail/2013/514768
  {peti}Комисия по петиции
RegData/commissions/peti/communication/2008/394270
  Съобщение за членовете на еп
RegData/commissions/peti/communication/2013/396603
  {peti}Комисия по петиции {30/01/2013}30 2013
RegData/commissions/peti/communication/2014/475884
  {peti}Комисия по петиции
RegData/commissions/peti/communication/2012/494779
  {peti}Комисия по петиции {30/08/2012}30 2012
RegData/commissions/peti/communication/2013/494752
  {peti}Комисия по петиции
RegData/commissions/peti/communication/2013/508155
  {peti}Комисия по петиции {27/03/2013}27 2013
RegData/commissions/peti/communication/2013/378483
  {peti}Комисия по петиции
RegData/commissions/itre/amendments/2013/523124
  {itre}Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
RegData/commissions/libe/proces_verbal/2008/03-12
  Доклад за прилагането на регламентите и европейските директиви за убежище, като например
RegData/commissions/peti/communication/2013/514901
  {peti}Комисия по петиции
RegData/commissions/peti/communication/2011/445603
  {peti}Комисия по петиции {26/10/2011}26. 10. 2011
RegData/commissions/libe/projet_rapport/2013/521599
  Докладчик: Улрике Луначек pr ini съдържание страница предложение за резолюция на европейския парламент 3
RegData/commissions/afet/amendments/2012/494667
  {afet}комисия по външни работи
RegData/commissions/pech/ordre_du_jour/2013/11-27
  Заседание Сряда, 27 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч. Четвъртък, 28 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч
RegData/commissions/envi/amendments/2013/523120
  Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки срещу вредителите по растенията Предложение за регламент
RegData/commissions/peti/ordre_du_jour/2008/01-19
  Заседание понеделник, 19 януари 2009 г., 15. 00−18. 00 ч вторник, 20 януари 2009 г., 00−12. 30 ч. Брюксел Зала asp a1G-2
RegData/commissions/econ/questions/2011/466963
  Въпрос с искане за писмен отговор z 09/2011
RegData/commissions/peti/communication/2013/519561
  Програма за ограничаване на замърсяването на залива Виго. Вж. Ip/03/1107 от 24 2003 г
RegData/commissions/peti/communication/2012/500679
  {peti}Комисия по петиции {27/11/2012}27. 11. 2012
RegData/commissions/peti/communication/2012/494788
  Съобщение за членовете на еп
RegData/commissions/econ/amendments/2008/407989
  {econ}Комисия по икономически и парични въпроси
RegData/commissions/peti/communication/2013/513197
  {peti}Комисия по петиции {28/08/2013}28 2013
RegData/commissions/peti/communication/2013/521575
  Eвропейски парламент
RegData/commissions/afet/projet_rapport/2013/504129
  Докладчик: Ana Gomes pr ini съдържание страница предложение за резолюция на европейския парламент 3
RegData/commissions/peti/communication/2012/416403
  Съобщение за членовете на еп
RegData/commissions/peti/communication/2013/448680
  {peti}Комисия по петиции {28/08/2013}28 2013
RegData/commissions/peti/communication/2008/416470
  Съобщение за членовете на еп
RegData/commissions/peti/document_travail/2013/508307
  Окончателен проект на работен документ
RegData/commissions/pech/amendments/2013/522996
  {pech}Комисия по рибно стопанство
RegData/commissions/juri/communication/2013/502184
  {juri}Комисия по правни въпроси {03/01/2013 2013
RegData/commissions/tran/amendments/2013/519503
  {tran}Комисия по транспорт и туризъм
RegData/commissions/peti/communication/2007/367708
  1. Резюме на петицията
RegData/commissions/juri/projet_rapport/2008/402874
  Проектодоклад относно ролята на националния съдия в европейската съдебна система (2007/2027(ini)) Комисия по правни въпроси Докладчик: Diana Wallis pr ini
RegData/commissions/peti/communication/2013/519615
  Съобщение за членовете на еп
RegData/commissions/peti/communication/2011/388648
  Комисия по петиции {10/06/2011}10 2011
RegData/commissions/pech/projet_rapport/2012/496301
  {pech}Комисия по рибно стопанство
RegData/commissions/peti/communication/2008/413998
  Европейски парламент
RegData/commissions/econ/questions/2012/497929
  Въпрос с искане за устен отговор z 000033/2012
RegData/commissions/peti/communication/2013/514940
  {peti}Комисия по петиции {26/08/2013}26 2013
RegData/commissions/peti/communication/2011/364842
  {peti}Комисия по петиции {10/06/2011}10 2011
RegData/commissions/peti/communication/2012/473774
  {peti}Комисия по петиции {30/05/2012}30 2012
RegData/commissions/juri/avis/2014/527873
  {juri}Комисия по правни въпроси
RegData/commissions/envi/projet_rapport/2013/519755
  {envi}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
RegData/commissions/peti/communication/2014/462679
  {peti}Комисия по петиции {31/03/2014}31 2014
RegData/commissions/peti/communication/2011/441322
  Европейски парламент
RegData/commissions/afco/amendments/2013/516937
  {afco}Комисия по конституционни въпроси
RegData/commissions/envi/amendments/2007/390761
  Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
RegData/commissions/afet/amendments/2013/504402
  {afet}Комисия по външни работи
RegData/commissions/cont/ordre_du_jour/2012/11-06
  Заседание Вторник, 6 ноември 2012 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч. Брюксел Зала: Altiero Spinelli (5G-3)
RegData/commissions/peti/communication/2013/514903
  {peti}Комисия по петиции {31/05/2013}31 2013
RegData/commissions/libe/proces_verbal/2007/07-02
  Доклад на делегацията на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно посещението в Гърция
directory RegData commissions  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница