RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2011/D015454-02
  Приложение забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксид
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2011/D017346-01
  Директива / /ес на комисията от XXX година
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/ros/2013/D024860-04
  Communications committee
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2011/D013273-03
  09 Риба и продукти от рибарството
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2012/D021893-02
  Доклад за извършените изследвания, както и тяхното изчерпателно описание. Посочената информация не се изисква, когато е изпълнено едно от следните условия
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2013/0045
  Обяснителен меморандум контекст на предложението основания и цели на предложението
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2013/D025283-03
  Категория води Реки
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/actes_delegues/2013/02550
  1. контекст на делегирания акт контекст и значение за други европейски политики
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2011/D014162-01
  Bg европейска комисия брюксел, XXX c(2011) XXX окончателен D014162/01 Проект на директива / /ес на комисията
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2013/D026930-02
  Продком лист 2013
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0773
  Обяснителен меморандум контекст на предложението основания и
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2012/D020808-02
  D020808/01 директива / /ес на комисията
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2012/D021888-02
  Приложение VI нетърговски полети с въздухоплавателни средства със сложна моторна тяга
  D021888/02 приложение VІІ нетърговски въздушни операции с въздухоплавателни средства, различни от тези със сложна моторна тяга
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0636
  Съдържание ключов сектор на кръстопът Error: Reference source not found
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2013/0099
  Придружаваща Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2013/0179
  Доклад относно изпълнението на Стратегията за вътрешна сигурност на ес
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2011/D019014-01
  Международен счетоводен стандарт 19 Доходи на наети лица
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2013/0228
  Програма от 2009 г., озаглавена „Отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2012/D022409-02
  Директива / /ес на комисията от XXX година
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2013/D026930-02
  Продком лист 2013
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/info/2012/CMTD(2012)1329
  Заседание на консултативния комитет Ваше Превъзходителство
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2011/D013111-03
  Директива / /ес на комисията от XXX година
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2011/D013273-03
  01 Млечни продукти и техните аналози
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2012/D013109-03
  D013109/03 директива / /ес на комисията
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2013/D026930-02
  Продком лист 2013
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2010/D006819-03
  Директива / /ес на комисията
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/info/2011/O016775-01
  Съобщение на комисията съответни стойности на праговете, посочени в директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ео и 2009/81/ео на Европейския парламент и на Съвета
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2012/D020961-01
  Международен счетоводен стандарт 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия Цел
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2012/D019808-02
  D019808/02 директива / /ес на комисията
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2011/D012712-02
  Bg европейска комисия брюксел, XXX г. С(20 ) yyy окончателен D012712/02 Проект на директива / /ес на комисията
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/info/2012/D020144-01
  Регламент (еио) №2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2011/D012903-02
  Директива / /ес на комисията от […] година
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2012/D021894-02
  Доклад за извършените изследвания, както и тяхното изчерпателно описание. Посочената информация не се изисква, когато е изпълнено едно от следните условия
directory RegData docs autres institutions  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница