Uploads/katedra_su@ue-varna.bg/Stop_upr
  В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри от спец. “Мениджмънт”
  В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри по “мениджмънт”
  В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри от спец. “Бизнес администрация” Диагностика и развитие на фирмата
  В ъ п р о с н и к за държавен изпит на бакалаври от спец. “Мениджмънт” Теория на управлението
  В ъ п р о с н и к за държавен изпит на бакалаври от спец. “Мениджмънт” Теория на управлението
  Бакалаври списък на студентите, които ще се явяват на комплексен държавен изпит /писмен/, спец. “Мениджмънт” 24. 06. 2016 г., 00 ч., зала 323 I комисия
  Бакалаври списък на студентите, които ще се явяват на комплексен държавен изпит /писмен/, спец. “Мениджмънт” 07. 09. 2015 г., 13. 00 ч., зала 128 I комисия
  Бакалаври списък на студентите, които ще се явяват на комплексен държавен изпит /писмен/, спец. “Мениджмънт” 24. 06. 2015 г., 00 ч., зала 323 I комисия
  В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри от спец. “Мениджмънт” Управление на персонала
  Бакалаври списък на студентите, които ще се явяват на комплексен държавен изпит /писмен/, спец. “Мениджмънт” 21. 06. 2017 г., 00 ч., зала 323 I комисия
  Разпределение на молбите за разработване на дипломни работи по преподаватели към м. Декември 2015 г
  Тема природата на управлението
  В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри от спец. “Публична администрация”
  В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри по “бизнес администрация”
  Р а з п р е д е л е н и е на молбите за дипломни работи по преподаватели
  Разпределение на молбите за разработване на дипломни работи по преподаватели към м. Декември 2014 г
  В ъ п р о с н и к за държавен изпит на бакалаври от спец. “Публична администрация”
directory Uploads katedra su@ue-varna.bg  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница