userfiles/file
  Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
userfiles/Files
  Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
UserFiles/Files
  Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
userfiles/files
  Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
UserFiles/File/Strategii/2013
  Програма за развитие на читалищната дейност в община павел баня през 2013г. I. Анализ на състоянието
ckfinder/userfiles/files
  Заповед № / 20 г
uploads/userfiles/file
  Екскурзии срещу допълнително заплащане : Сан Ремо
assets/userfiles/file/Administration
  О т ч е т на дирекция “национален парк централен балкан” за периода 01. 01. 31. 12. 2011 г
userfiles/file
  П р о г р а м а 3-6 май 2014 год
userfiles/files
  Наредба №104 от 22 август 2006 Г. За контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита
site_files/UserFiles/file
  14: 20 почивка обяд
UserFiles/File/Drugi/2014
  Община Павел баня кандидатства по 20 проекта
userfiles/files/dvustranni
  Safety every day
UserFiles/File/NAREDBI/Proekti za naredbi
  О б щ и н а п а в е л б а н я обл. Стара загора
userfiles/file
  Град адрес
assets/userfiles/file/Administration
  Закон за лечебните растения Обн., Дв, бр. 29 от 04. 2000 г., изм., бр. 23 от 03. 2002 г., бр. 91 от 25. 09. 2002 г., в сила от 01. 2003 г., бр. 30 от 11. 04. 2006 г., в сила от 12. 07. 2006 г., бр. 65 от 11
userfiles/files/Direkcia Laboratorni deinosti i kontrol na kachestvoto/Bilateral
  Safety every day
userfiles/files/dvustranni
  Ministry of agriculture and food bulgarian food safety agency
UserFiles/Files
  Финансов посредник
userfiles/files/RZ/Fito/resheniq
  Между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти
userfiles/file/docs2
  За избиране на народни представители на 12 май 2013 Г. За лица подали заявления да гласуват по настоящ адрес към 22. 04. 2013 Г
ckfinder/userfiles/files
  Парти 10 стека парти 2л/6бр/ микс по избор + 1 стек парти 2л безплатно
userfiles/files/dvustranni
  Ministry of agriculture and food bulgarian food safety agency
  Министерство на земеделието и храните българска агенция по безопасност на храните
userfiles/files
  Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита
assets/userfiles/file/Administration
  Стратегия за развитие на устойчив туризъм за региона на национален парк
UserFiles/File
  Оперативна програма „развитие на човешките ресурси" 2007 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Схема bg051PO001 09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища"
assets/userfiles/file/Bulletin
  Решение на Министерския съвет №122 от 02. 03. 2007 г. (обн. Дв, бр. 21 от 2007 г.): Обявявам защитена зона „Централен Балкан, с идентификационен код bg0000494
userfiles/files/dvustranni
  Safety every day
  Ministry of agriculture and food bulgarian food safety agency
userfiles/files
  Указания за оформяне на статия в списание „Компютърно и комуникационно инженерство”
userfiles/files/Oficialen_kontrol
  Сигурност всеки ден министерство на земеделието и храните
site_files/UserFiles/file
  Упътване за експлоатация на абсорбатори ariston
userfiles/file
  Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда
assets/userfiles/file/Administration
  План за ползване на лечебни растения 2010 г. І. Основание
UserFiles/File
  Програма за наблюдение и оценка на трансграничното замърсяване на атмосферния въздух в Европа
UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2013/Izlojbena zala
  Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013
assets/userfiles/file/Administration
  Отчет по програми за периода 01. 01. 2008 31. 12. 2008 Г. На д "нп централен балкан" габрово
userfiles/files
  Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба
UserFiles/File
  Хлябът наш насъщен/ Our Daily Bread 91’ док филм, Австрия, 2005 реж. Николаус Гейлхартел
userfiles/files
  Информация за преценяване на необходимостта от овос
  Екоинженеринг” еоод
UserFiles/File/OIS_Conference
  Project management in construction
uploads/userfiles/file
  За проектиране на тъканни и еластомерни компенсатори
userfiles/files
  “вмл-консулт” еоод
userfiles/file/docs2
  Чл. 48а, ал. 1 във връзка с чл. 187, ал. 1, т. 7 от ик
uploads/userfiles/file
  Цени за сезоните: Сезон A: 8-12. 01; 15-19. 01; 22-26. 01; 29. 01-02. 02
  За избор на полимерни лагери
UserFiles/File/UACEG_Annual/2016
  Инструкция за подготовка на ръкопис за публикуване в годишника на уасг
uploads/userfiles/file/AYT MARINE CHEMICALS
  Rem-25 препарат на водна основа за почистване на тежки масла и утайки
UserFiles/File/Stipendii studenti
  До ректора на декларация
userfiles/file/2008_news
  Българска федерация по катерене и алпинизъм
userfiles/file/docs2
  Решение №668/19. 12. 2012г на Общински съвет- асеновград въведение
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община асеновград
ckfinder/userfiles/files
  Министерство на образованието и науката професионална държавна търговска гимназия „димитър хадживасилев”
userfiles/file
  Обществено-политически нагласи – януари 2015Г
  Обществени нагласи към ядрената енергетика 20 27 юни 2011Г. Национално представително проучване
  Електорални нагласи на финала на предизборната кампания проучването nova alpha index е съвместен проект на nova и социологическата агенция „Алфа Рисърч”
  Nova alpha index
  Обществени нагласи – март 2016
userfiles/file/docs2
  За избиране на народни представители на 12 май 2013 Г
uploads/userfiles/file
  За описание на проблема Моля попълнете данни за контакт и информация по проблема
UserFiles/File
  За организиране и провеждане на държавните първенства по бридж 2012-та година
userfiles/file/docs2
  Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Програма за закрила на детето 2013г. "За по-добро бъдеще на децата на асеновград"
ckfinder/userfiles/files
  10 стека парти 2л/6бр/ микс по избор + 2стекa парти 2л безплатно
  Текущи промоции алвес оод – м. 03. 2017г. Парти 10 стека парти 2л/6бр/ микс по избор
  2стекa парти 2л безплатно
userfiles/file/docs2
  ГР. Асеновград секция №001 адрес на избирателна секция: Професионална Гимназия Цар Иван Асен ii”
userfiles/files
  Програма „еразъм +" на ек „ По-добри в професията чрез изучаване на екологични и алтернативни селскостопански практики"
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines
  Програма фахового іспиту з болгарської мови та літератури для бакалаврів спеціальності 6030502 «болгарська мова та література»
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines/2014
  Програма вступного іспиту
site_files/UserFiles/file
  Национален форум по дентална медицина „мадарски конник” – гр. Шумен 30. 01-01. 02. 2015 г
ckfinder/userfiles/files
  График за консултации с ученици за ii-ри срок на 2016/2017 уч година
assets/userfiles/file/Administration
  Дирекция „национален парк централен балкан” – габрово бенефициент по оперативна програма „околна среда 2007 – 2013 г.”
userfiles/files
  Екоинженеринг” еоод
  Наредба за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за взeмане на проби и анализ на торове
userfiles/file/docs2
  Информация за преценяване необходимостта от овос I. Информация за контакт с възложителя
userfiles/files
  Район „красно село“ – столична община
  Ж. К. „Хиподрума”, бл. 23А, ет. 4, Ап. 13 Гр. София покана за доброволно освобождаване
userfiles/file/2008_news
  Отчет за дейността и финансов отчет за 2007 г
userfiles/file
  Уред за облекчаване на хронична болка Medisana tdp, Germany
site_files/UserFiles/file
  Семинар Модератор: доц. Д-р Сн. Цанова повдигане височината на захапката. Клинични аспекти
ckfinder/userfiles/files
  2стекa парти 2л безплатно
userfiles/file
  Основни резултати от проект „Нагласи на мюсюлманите в България – 2016” Проектът включва представително проучване, осъществено от агенция „Алфа Рисърч”
userfiles/file/2006_news
  Маратон в Парка” Витоша, 18 Февруари 2006 г
UserFiles/File/Strategii/2013
  Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община павел баня / 2013-2014
UserFiles/File/Strategii/Novi
  І. Визия на социалните услуги
UserFiles/File/Strategii/2010
  Общински план за развитие на Община Павел баня (2007-2013) Община Павел баня
uploads/userfiles/files
  Емф специалност Топло- и ядрена енергетика Вид обучение Редовно окс: Бакалавър
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Фонд “под наем” – общо 167
userfiles/file
  Днешните пациенти с алергичен ринит са различни: нови фактори, които може да играят роля в това
  Обществени нагласи на старта на президенската кампания резултати от национално представително проучване на Алфа Рисърч 8-15 септември
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Програма на община асеновград за развитието на туризма за 2017 година
userfiles/file
  Корупцията и политическият натиск са най-съществените проблеми на правораздавателните институции в България
ckfinder/userfiles/files/rubs/horuv
  Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 – 2015 Г.
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
userfiles/file
  Нараства вероятността от втори тур на кметските избори в София
assets/userfiles/file/Administration
  Утвърден със Заповед № рд 26/19. 02. 2010 г. Годишен план за пашата и ползването на сено
userfiles/files
  Почивка в Римини 2017 Директни чартърни полети Turquoise 3 Чезенатико, Италия
  Почивка в Римини 2017 Директни чартърни полети Residence and Suite 4 Белария – Иджея Марина, Италия
userfiles/file
  Преходът: Митове и памет, 25 години по-късно
userfiles/files/Direkcia Laboratorni deinosti i kontrol na kachestvoto
  Национални референтни лаборатории към бабх, съгласно чл. 32, ал. 4 от Закона за храните и чл. 24, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
assets/userfiles/file
  Семеен Хотел "Класик"
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Приложение №2 Предварителен договор
  Програма за закрила на детето 2012г. "За по-добро бъдеще на децата на асеновград"
userfiles/file/2007_news
  Отчет за дейността на Федерацията на българските алпийски клубове през 2006 г
userfiles/files
  Организиране на система за събиране и оползотворяване на опаковки от продукти за растителна защита в България
  Опериране на система за събиране и оползотворяване на опаковки от продукти за растителна защита в България
userfiles/files/ZJ/Reg/Laying
  Регистър на ферми за бройлери регистърът е с актуалност към 10. 11. 2015г
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Описание на имота Начална тръжна цена в лв без ддс
web/portal/userfiles/File
  Инсталиране на Сертификат издаден от hdi
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Списък-ведомост на ветераните от войните – община асеновград
ckfinder/userfiles/files
  С в и щ о в з а п о в е д №736/25 март 2009 г. На основание чл. 9 /1/ т. 1 и чл. 10/3/ т. 5, чл. 12 т. 5 и чл. 13/3/ от зпоо и решение
  До аспазия-92 оод (Бенефициент- наименование)
UserFiles/File
  Паметниците са създадени не толкова за мъртвите, които са си въздигнали паметник
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Община асеновград, област пловдив утвърждавам: …
userfiles/file/docs1
  Отчет за дейността на общински съвет-асеновград за периода м. ХІ. 2007 год м. VІІ. 2008 год
userfiles/file/docs2
  Описание на имотите, които общината има намерение да придобие през 2014г
  За избиране на народни представители на 12 май 2013 Г. За лица подали заявления да гласуват по настоящ адрес към 15. 04. 2013 Г
site_files/UserFiles/files
  Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба №2 от 17. 09. 2003г на кфн на „оптела-лазерни технологии” ад-пловдив
userfiles/Files
  Министерство на здравеопазването о ф е р т а л я т о 2012 г
userfiles/file
  Обществени нагласи към ядрената енергетика 17-21 март 2011Г. Национално представително проучване
userfiles/files/ZJ/diseases/asf
  Република българия министерство на земеделието, храните и горите Българска агенция по безопасност на храните
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община асеновград
userfiles/files
  Почивки в Сицилия 2015 Директен чартърен полет от Варна пролет 2015 Galatea Sea Palace 4
assets/userfiles/file/Administration
  Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността инспектор в отдел контрол и охрана
userfiles/file
  Електорални нагласи на финала на предизборната кампания
userfiles/files
  Тайланд страната на усмивките
  Приложение 5 /за непълнолетни/ Декларация от Стипендиант при поискване на банкова карта
  Декларация от Родител/Настойник на Стипендиант, при поискване на банкова карта
userfiles/file
  Pathway to uk capital markets
UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2016/OB 2016-4 Dostavka Darva
  Доставка на дърва и въглища за нуждите на община Павел баня за отоплителен сезон 2016/2017 г в две позиции : Позиция №1. Доставка на нарязани и нацепени дърва за горене и Позиция №2 – Доставка на въглища
UserFiles/File/Drugi/2015
  Културен календар на община павел баня за 2015 г
UserFiles/File/Drugi/2016
  Община павел баня културен календар 2016 г
UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2016/OP15-8 Goriva
  Документация за участие в открита процедура от зоп за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, Ал. 3, Т. 2 С предмет
userfiles/files/ZHOJKF/Registri
  Регистър на ферми за патици мюлари актуален към 27. 12. 2016 г
userfiles/file
  Обществени нагласи февруари 2014Г
site_files/UserFiles/files
  За обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от зоп
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Списък на пътуващите деца от с. Избеглии до Асеновград, имащи право на поевтиняване на
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Списък на пътуващите ученици от с. Избеглии до Асеновград, имащи право на поевтиняване на
userfiles/file/docs2
  Г о д и ш е н о т ч е т за дейността на „Център за обществена подкрепа” Асеновград
UserFiles/File/Drugi/2011/Furnadzhiev
  Стефан Михалев Фурнаджиев
  Стефан Михалев Фурнаджиев
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
userfiles/file
  Обществени нагласи – септември 2016Г. Обществено-политически мониторинг на алфа рисърч
userfiles/file/docs2
  Програма за развитие на културата за периода 2014 2020г
uploads/userfiles/files
  Емф специалност Топлоенергетика Вид обучение Редовно окс: Магистър след бакалавър
ckfinder/userfiles/files/oferti_s_obqva_pushki
  Приложение №1 техническа спецификация
UserFiles/File
  Асоциация на специализираните счетоводни предприятия
UserFiles/File/Drugi/2012
  Маската е редом до клишето и шаблона, за да измива срама, роден в неадекватното им поведение на напушени тийнейджъри „студенти
userfiles/file/na_focus
  Биографични данни на Георги Харизанов
ckfinder/userfiles/files
  С в и щ о в з а п о в е д №1391 /12 септември 2015 г. На основание чл. 275 от кт, чл. 147 /1/ т. 3 от ппзнп, чл. 5 /4/ от Инструкция
site_files/UserFiles/file
  Семинар на рк на бзс пловдив 30. 09. 01. 10. 2017г., гр. Хисар, Хотел „Аугуста
userfiles/files
  Почивки в Сицилия 2015 Директен чартърен полет от Варна есен 2015 Santa Lucia 3
userfiles/file/2010_news
  Класиране купа "пирин" 2010
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Програма за закрила на детето 2016г
site_files/UserFiles/file
  Информация за лекари по дентална медицина, които извършват силанизиране по нппозд област пловдив- 2016
userfiles/file/2006_news
  Разширени състави на националните отбори на България за2006г
  Отчет на комисията по състезателно катерене за периода 01. януари – 31 декември 2006 г
UserFiles/File/Drugi/2014
  L ejdj I est mio това е казал „кралят слънце
userfiles/file/2007_news
  Приложение I. Преструктурирането на uiaa (Международна федерация по алпинизъм и катерене) и позицията и действията на фбак
UserFiles/File
  Дискусия за ценообразуване на счетоводните услуги
pub/bank/userfiles/files/abitur/2018
  Програма вступного іспиту з болгарської мови та літератури для абітурієнтів, які у 2018 році вступають на навчання
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  План за действие на община асеновград
UserFiles/File/PRAVILNICI
  За символите и отличията на община павел баня глава първа: общи положения
UserFiles/File/Strategii/2010
  Програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2010 2015 г
userfiles/files
  Пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, еик и ин по зддс
ckfinder/userfiles/files
  Приложение към т 1 от Училищна политика за изграждане и функциониране на системата за финансово управление и контрол в пдтг „Д. Хадживасилев”
userfiles/files/ZHOJKF/Registri
  Област Адрес на обекта, собственик
userfiles/files
  Топлофикация софия
UserFiles/File
  София, 30 – 31 май 2016 Съхраняване и реставриране
userfiles/files
  Представлявано от (трите имена и егн)
userfiles/files/ZHOJKF/obrazci
  Контролен лист за официален контрол на регистрираните ветеринарни лечебни заведения
UserFiles/File/Strategii
  Общински план за развитие на Община Павел баня (2007-2013) Община Павел баня
royal/userfiles/file/do 31052010
  Справочник на лицензираните за употреба ветеринарномедицински продукти в Република България
userfiles/files
  Как студът се скова от таланта
userfiles/files/OP/Payments
  Информация за изплатени средства по договор №119/16. 09. 2014 г с предмет “Обработка с инсектицидни препарати на помещения за животни
userfiles/file/docs2
  Вътрешни правила за работната заплата
UserFiles/File/Obqvi/2017
  Информация за преценяване на необходимостта от овос на ип
UserFiles/File/Drugi/2017
  Кукерски игри в нашия район
ckfinder/userfiles/files
  Текущи промоции алвес оод – м. 07. 2018г. Парти 5 стека парти 2л/6бр/ микс по избор
userfiles/file
  Апарат за измерване на кръвно налягане с usb medisana CardioCompact 2 в 1, Germany
UserFiles/File/Drugi/2014
  Програма на Община Павел баня за 2014 година
UserFiles/File/Drugi/2011
  Програма на мероприятия за ангажираност на децата през лятна ваканция
UserFiles/File/Strategii/Novi
  На територията на Община Павел баня 2004-2007г І. Анализ и оценка на съществуващото състояние
UserFiles/File
  Отчет за дейността през 2010 г. Изложби " Форум Реставрация 2010"
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Читалище дейности януари 2012 г. Финансиране
userfiles/file/Publ_Reg
  През 2008 Г. № по ред
site_files/UserFiles/file
  Дентална Академия родопи 2018
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Програма за закрила на детето 2011г. "За по-добро бъдеще на децата на асеновград"
userfiles/files
  З а п о в е д № рд07-372 / 25. 02. 2016г
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Списък на абитуриентите, на които единият от родителите или и двамата родители са починали
UserFiles/File/Strategii
  Програма за реализация на стратегията за развитие
userfiles/file/Taekwon-do
  Програма 2007 – 2008 г. За провеждане на изпит на цветни колани до 40 години
UserFiles/File
  Асоциация на специализираните счетоводни предприятия
userfiles/files
  Наредба №5/28. 12. 2006 г. Приложение към ч
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2007_2011/prilojenia
  Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община асеновград
userfiles/file/docs2/IZBORI_2016
  З а п о в е д № а-1518 Гр. Асеновград, 17. 09. 2016 г. На основание чл. 44, ал. 2 от змсма и във връзка с чл. 41, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс
userfiles/file/docs2
  Община асеновград
UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2016/PP-16-3 Vodoprovodna mreja
  Утвърдил станимир Христов Радевски Кмет на община Павел баня
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Чрез публичен търг или публично оповестен конкурс
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов”
userfiles/file/docs1
  Обяснителна записка
site_files/UserFiles/file
  Отчет за годината завършваща на 31 март 2018 година отчет за всеобхватния доход 1
UserFiles/File/Ob6testveni pora4ki/2016/PP 16-4 - Remont ulici 1
  Утвърдил станимир Христов Радевски Кмет на община Павел баня
userfiles/file/docs1
  Писмено съгласие
userfiles/file
  Масажор за крака и гръб Medisana fri, Germany
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Т а р и ф а за цените за отдаване под наем на имоти общинска собственост в община асеновград
userfiles/files
  Виж!Фест” за четвърти път представя таланта и устрема на България
UserFiles/File/Drugi/2011
  Регионална туристическа асоциация “стара планина”
userfiles/file/2006_news
  Мястото на алпинизма сред основните дейности на фбак и неговото финансиране
userfiles/files
  Тарифа за таксите, които се събират от националната служба за растителна защита при министерството на земеделието и горите
userfiles/files/ZJ/diseases/asf
  Незабавно информиране на официален ветеринарен лекар за
site_files/UserFiles/file
  Кодекс за професионална етика на лекарите по дентална медицина и упражнява контрол по спазването му
directory UserFiles File  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница