userfiles/file/2014
  Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
UserFiles/File/2014
  Република българия министерство на околната среда и водите
  Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
file/2014/08
  Приложение №5 форми на предизборна кампания чрез официалната интернет страница на бнт
wp-content/uploads/file/2014/april
  V – национален фестивал „шопски наниз”- костинброд -2014
UserFiles/File/2014
  Местоположение
  Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
upload/file
  Населено място гр. Маджарово, кметство
UserFiles/File/2014
  Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
  Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
  С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
  Списък на повърхностни течащи води в Черноморски басейнов район, осигуряващи условия за обитаване от рибни видове
  Стр от република българия
  Местоположение
  Тръбен кладенец дс,,Васил Друмево”, разположен в пи 10176. 87. 76 в землище с. Васил Друмево, общ. Шумен, обл. Шумен
  Обявява: инициатива на,,В и к-варна" оод, за водовземане на подземни води от вг,,Камчия Близнаци", с. Близнаци, общ
  Конструкцията на мидената ферма е от плаващ тип с тръбни линии. Диаметър на тръбата 250 мм, закотвена от двата края посредством бетонови котви за дъното
  С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район Варна обявява
  „южен поток българия” ад, гр. София
wp-content/uploads/file/2014/mart
  Решение №288 на ОбС от 27. 02. 2009год. Сделки за имоти -общинска собственост 2009 година
UserFiles/File/2014
  За напояване на земеделски култури (лешникови масиви)
  За напояване на земеделски култури (лешникови масиви)
userfiles/file
  Образец представяне на участника по смисъла на чл. 56, ал. 1, т. 1 от зоп
wp-content/uploads/file/2014/april/pub_pokana_ulichno_osvetlenie
  Документация на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на улично осветление на територията на община костинброд
UserFiles/File/2014
  Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район варна с ъ о б щ е н и е
  Конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол, длъжност 2 в Басейнова дирекция за Черноморски район
  ВГ,,Осеново” с дренажи:,,Камарата”,,,Белия бряг”,,,Шейтана” и каптирани извори:,,Дживизлията” и,,Пиперковите” №1и2, землището на с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна екатте 54145
  Каптиран извор ”дгс преслав-Муфлони”, намиращ се в пи №000303, землище на с. Сушина (старо землище с. Виница), община Върбица, обл. Шумен
  Конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол, длъжност 1 в Басейнова дирекция за Черноморски район
  С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район
  За напояване на земеделски култури (лешникови масиви)
  Стр от република българия
  Стр от република българия
  Стр от република българия
  Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район варна с ъ о б щ е н и е
  За ползване на воден обект р. Керизбунар и Река без име, десен приток на р
  Конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол, длъжност 2 в Басейнова дирекция за Черноморски район
  3. Открит канал м 1 с q макс. = 0,55 м3/сек за
  Стр от република българия
  ШК,,Иванов – Голямо Соколово”, намиращ се в имот №021001, землище на с. Голямо Соколово, общ. Търговище, обл. Търговище, с екатте 15919
wp-content/uploads/file/2014/avgust
  О б щ и н а к о с т и н б р о д общинска администрация гр. Костинброд, Софийска област
UserFiles/File/2014
  С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район Варна обявява
  Конкурс за длъжност Младши експерт „Едно гише" в дирекция „Административни, финансови и правни дейности", Басейнова дирекция за Черноморски район
  С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62 а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район обявява
  С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62 а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район обявява
  Конкурс за длъжност Счетоводител в дирекция „Административни, финансови и правни дейности, Басейнова дирекция за Черноморски район
directory UserFiles File  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница