_files
  Първа част Ангел Димов ПолитиЧески портрет на александър стамболийски
200000299-60c1061bb0
  Какво научих по математика в четвърти клас? Естествените числа
200000917-5b3185c2b8
  Отчет за дейността през 2013 Г
Obstinata
  Vі-ти национален фестивал за операторско майсторство “златното око”
200001896-6cbaf6db54
  № по ред Учител
200000031-edb5feeafe
  Приложение В: автобиография
200000168-f1546f250b
  Бридж в училище ако искаш да научиш
_files
  Проф д. ик н. Ангел димов българските „царски имоти” Издателство на Българския аграрен съюз
  Аграрна политика
200001560-c7e98c9dd6
  Програма Европа, 2014 г и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за
200001559-2e9632f910
  Проект Добре дошли в 5 клас родители! Асоциация Родители район Красно село
200023683-3c6aa3d662
  Задача и отговори на въпросите от 1 до 16, като оградиш с кръгче само правилния отговор!
200000454-d2d72d3d52
  Самостоятелна работа І група Име събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване на десетицата
_files
  1 Грях или болест?
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/NAUCHNA PRODUKTZIA/Doktori
  Списък на научната продукция и участия в научни форуми на гл ас д-р Албена Игнатова /за периода 2007 г. – 2011 г
11/ankara
  7. Към характеристиката на турцизмите в говора на село Припек, Джебелско
docs
  Наръчник по зарибяване на планински реки с балканска пъстърва
Naredbi
  Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община попово
_files
  1. Политика на формиране на земеделски кооперативи в Европейския съюз
  Проф д. ик н. Ангел Димов глобалната капиталистическа криза
Katedri/ITP/Konspekti
  Въпросник по римско частно право
200000147-40c2f41bfd
  Конвенции в съвременния бридж
200000014-3936a3a309
  Роля на икт за формиране на когнитивни процеси при деца с лека умствена изостаналост
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/CV/Dotzenti
  Европейски формат на автобиография лична информация
_files
  Ангел димов злодеяния на кобургите в българия второ преработено и допълнено издание
  Злодеяния на сакскобургите в българия софия, 2005 г. С ъ д ъ р ж а н и е
Obiavi/2016/kovachevec/ozvuchavane
  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
_files
  Ххіі. Аграрната политика в китай
  Ангел димов злодеяния на кобургите в българия второ преработено и допълнено издание
200000022-d4cb8d6bd4
  Неправителствена гражданска организация/нго
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/CV/Doktori
  Име янкова яна божинова
_files
  Програма " училището територия на учениците" Модул: "развитие на извънкласната и извънучилищна дейност"
200000015-eef92eff35
  От латински
old/_files/attch
  Приложение №1 до община добричка
11/ankara
  “Şehr-i FİLİboz kal‘A-İ kadîm ve şehr-i azîM”: the architecture of plovdiv from the expression of evliya çelebi
200000140-877f188796
  Френска Натурална Система (sef)
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/NAUCHNA PRODUKTZIA/Doktori
  Списък на научната продукция и участия в научни форуми на гл. Ас. Д-р добринка василева милушева-бойкина /за периода 2007 г. – 2011 г
200000004-649006587d
  Тест VI клас местоимения в кое от изреченията не е употребено притежателно местоимение
_files
  Данни за химическа безопасност 11. Идентификация на веществото
200000333-693d66a374
  Расата/религията
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/CERTIFICATES/Glavni assistenti/Certificates - Zlatomira Kostova
  1500 часа Обучение по психоанализа
200000380-3784f3800b
  За състоянието на планетата и какво можем да направим! Времето за окончателен избор настъпи! Наръчник за извън-матрично и не-егрегориално
200000143-bf271c119a
  2. Прецизна трефа “Купа форсинг”
200000136-d8928d98b3
  English acol превод Korkodil откриване 1 в цвят
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/CV/Professori
  Име Стаматов Румен Иванов
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/NAUCHNA PRODUKTZIA/Dotzenti
  Списък на научната продукция и участия в научни форуми на доц. Д-р галена стоянова иванова /за периода 2007 г. – 2011 г
200000146-5bcc95dc02
  Шерлок Холмс: книги, филми и сериали Тереза Василева
12/a2013/Akreditacia PF
  Педагогически факултет д о к л а д с а м о о ц е н к а
200000161-73ac2759d3
  Как щурецът станал музикант
_files
  Данни за химическа безопасност идентификация на веществото
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/UCHASTIA V NAUCHNI JURITA/Professori
  За периода 2007 – 2011 година/ Рецензент в процедури на снсп към вак
Naredbi
  Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община попово
_files
  Ангел димов китайският социализъм второ допълнено издание Издателство “Български аграрен съюз
  Небесен триптих
  Програма на дейностите направление
Katedri/ITP/Konspekti
  Въпросник по църковно право
_files
  Ангел димов “г р о б о к о п а ч ъ т”
  Х. общата аграрна политика на съвременния европейски съюз цели и принципи на Общата аграрна политика
Katedri/MSP
  Въпросник
200000007-784f679497
  Габриела -лалатински изговор на Гавриил библейско име, евр. "крепост Божия". Има имен ден на 26 март; 8 ноември; 15 януари
_files
  Проф д. ик н. Ангел димов религиозна политика издателска къща “Христо Ботев”
200000144-8e5f68f59c
  Шерлок Холмс: книги, филми и сериали
_files
  Данни за химическа безопасност идентификация на веществото
  Ботевградско безумие
  Данни за химическа безопасност идентификация на веществото
  Данни за химическа безопасност идентификация на веществото
200000170-4a5414b4dc
  1. Предговор
200000003-8c2ee8d28c
  Основни упражнения в програмата по айкидо и йога айкидо
200000036-237882474f
  Търсим приятели ст
200000004-6c2ba6d200
  Конспект по Математическа логока
200000005-1a3031b2c8
  Първа Царуването на Черният Лорд
_content/_files/nonconsolidated-financial-statements/2013/1
  Албена вътрешна информация
200002004-3e0953f03a
  1. г р а ф и к на приемното време на учителите в 107 оу "хан крум"
200000159-7559776511
  Конкурентно анонсиране
200000008-30e1e31dae
  Утвърждавам директор: (М. Росенова) правилник за вътрешния трудов ред
200000751-70848717f5
  Професионална гимназия по моден дизайн – велико търново
_files
  Проф д. ик н. Ангел Димов– председател на Социалистическа партия Български път за политиката на реабилитация на
  Ххі. Аграрната политика в русия поземлената политика в Русия
200002127-774c778468
  Завършен 1 клас
_files
  Данни за химическа безопасност идентификация на веществото
old/_files/attch
  П р е д л а г а н а ц е н а за 1-ва обособена позиция
  Почистването на микросметищата
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/CV/Professori
  Име Гайдаров, Калин Кънчев
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/CV/Dotzenti
  Име Тодорка Христова Кушева Адрес
_files
  Данни за химическа безопасност идентификация на веществото
  Данни за химическа безопасност идентификация на веществото
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/CV/Glavni assistenti
  Име койчев огнян досев
200000080-ec410ed3c5
  Книга на природата". Какво означава да четем „книгата на природата"? Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 04. 11. 2011 година
Katedri/ITP/Konspekti
  Катедра “История и теория на правото”
_files
  Ххі. Аграрната политика в русия поземлената политика в Русия
200000071-65a29669cc
  Книга на природата". Какво означава да четем „книгата на природата"? Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 03. 11. 2011 година
200001825-7076871706
  Разпределение на учениците по класове 1А клас Класен ръководител: Йорданка Братанова
200000483-064f006c9f
  Мило дете, Поздравявам те сърдечно със завършването на трети клас! Сигурно се вълнуваш, че наесен ще си вече в четвърти клас. Това е страхотно! Още повече, че ти предстои лятна ваканция. Навярно вече си планирал безброй лудории
_files
  Данни за химическа безопасност идентификация на веществото
200000023-4e4025035d
  Основно училище „никола йонков вапцаров” С. Планиница, общ. Руен, област бургас заповед №226/02. 03. 2017 г
Katedri/NPN/Konspekti
  Конспект международна престъпност и възникване на мнп
Obstinata
  Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
200000364-49e354add2
  Послание от Друнвало За маите и човечеството
200000026-ab302ac2c7
  Приключенията на Том Сойер
200000034-5222853195
  Те ми отговориха: „Че защо една шапка ще вдъхва страх?
Naredbi
  Н а р е д б а №1 за опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на община попово настоящата Наредба е приета с Решение
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/CV/Professori
  +359 32 261 748 -служебен; 032/65 00 61 домашен
11/dlhar
  Структурно звено, в което се намира длъжността: Филологически факултет
  Структурно звено, в което се намира длъжността: Филологически факултет
_files
  Хан аспарух (681 700г.)
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/CV/Doktori
  Име милушева-бойкина добринка василева
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/CV/Glavni assistenti
  Име капитанова димитрина петрова
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/NAUCHNA PRODUKTZIA/Glavni assistenti
  На научната продукция и участия в научни форуми на гл. Ас. Вили спасова янчева /за периода 2007 г. – 2011 г
200001142-b9e1cbadc3
  Преговор на учебния материал по „Човекът и природата от 4
200000029-9631c991ff
  Да се подготвим за училище 1 клас Необходими тетрадки и пособия за часовете по предмети
_files
  Ангел димов китайският социализъм второ допълнено издание Издателство “Български аграрен съюз
200000082-5004750feb
  Книга на природата". Какво означава да четем „книгата на природата"? Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 07. 11. 2011 година
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/CV/Dotzenti
  Автобиография Приложете снимка
data/ufiles/files
  До (Бенефициент- наименование)
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/CV/Doktori
  Ж к. „Младост 1, бл. 73 вх. 52, ет. 5, ап
_files
  Данни за химическа безопасност идентификация на веществото
200000163-8a56a8b512
  Напиши думите под картинките. Напиши йо или ьо
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/NAUCHNA PRODUKTZIA/Dotzenti
  Списък на научната продукция и участия в научни форуми на доц. Д-р боряна георгиева иванова /за периода 2007 г. – 2011 г
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/CV/Doktori
  Име Методий Иванов Ангелов
Obiavi/temp
  Приложение №2
docs
  Наръчник по зарибяване на планински реки с балканска пъстърва
200000023-b1a2eb21ff
  Балонът се надува
_files
  Документация
Katedri/MSP
  Ê Î Í Ñ Ï Å Ê Ò история на международните отношения
Katedri/PPN/Distciplini
  П р о г р а м а по бежанско право правна уредба и практика в р българия по въпросите на търсещите убежище лица Уводни бележки
200000672-ded53dfcba
  Ученическата книжкае необходимо да се съобразите със следните изисквания: Стр. 1 Пълното название на училището е: „оу св св. Кирил и Методий”
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/CV/Dotzenti
  Име кристина стоилова танева (чичикова)
docs
  Наръчник по зарибяване на планински реки с балканска пъстърва
Katedri/NPN/Konspekti
  Ю р и д и ч е с к и ф а к у л т е т въпросник по криминология
200000182-401b441172
  Курс на чудесата текст foundation for inner peace
18560929
  Битола, мој роден крај
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/HUDIJESTVENA DEINOST
  Художественотворческа дейност на доц. Д-р даниела маркова /за периода 2007-2011 година
old/_files/attch
  Приложение към публичната покана
200000072-3f0b03f87a
  !!! Краен срок за представяне на разработката 10. 11. 2011 год. !!
200000144-50313512ac
  Диктовки II клас из „Разходка
_files
  Проф д. ик н. Ангел Димов-председател на Социалистическа партия Български път
200000229-baad6bba64
  Община, район населено място
200000013-85c628643a
  Перкусионен инструмент от групата на
200000557-55eba56e3c
  Самостоятелна работа( околен свят) – ІІ клас Име: Клас: Довърши изреченията
200000547-dacf5dbc7e
  Задача за учениците, които не обичат да скучаят през почивните дни
200000009-17d2618501
  Тема: Съвременно българско общество разработка на методична единица за трети клас по Човекът и обществото с интегриране на икт
_content/_files/consolidated-financial-statements/2009
  Доклад за дейността на „албена" ад към 31 декември 2009 Г. Ръководството представя своя годишен консолидиран доклад за дейността на Група „Албена" ад към 31 декември 2009 г
200000164-a0633a145f
  Литература на ученик/чка/ от ІІ- клас, № …
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/CV/Dotzenti
  Име Светлана Костадинова Байчинска Адрес
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/CV/Glavni assistenti
  Име къндева катерина славчева
200000157-68a9569a56
  Изчисляване и оценка на ръката
200000150-d5113d60a1
  Атаката в бриджа основни принципи при първата атака
200000169-dcd3bddcc6
  Основни сигнали
200000149-1c8231d781
  Masters club by chechi с. Иванов I
200000144-92382942ce
  Вариант за обсъждане синя трефа – защо не
old/_files/attch
  За провеждане на процедура по чл. 14, ал
200000517-54486563ad
  Федерация за духовно единение „Роза” организира серия от беседи
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/CV/Dotzenti
  Име галена стоянова иванова
200000100-1e3c7202fb
  Египетски пирамиди
200023694-db9a7dd8cb
  Литература за II ­клас-изходно ниво име: № в клас диктовка
200000007-a340ca4360
  Избор на време
200000359-aeca8b0bf2
  Антоанета Крушевска
_files
  Данни за химическа безопасност идентификация на веществото
200023695-1d2b61e284
  Литература за 2 клас изходно ниво Име диктовка
200000070-db5b5dc53c
  Домашно задание 10 клас
200000012-2249022c2b
  Устройство [редактиране]
200023696-55cfe56cc1
  Литература за ІІ клас /изходно ниво
Naredbi
  Община попово
200000014-2bd662d1d1
  От Уикипедия, свободната енциклопедия Направо към
200000073-a762da85cf
  Конспект по английски език за 4 клас самостоятелна форма на обучение 1 Запознаване. Представяне. Адрес
200000028-4f0cd4f8ad
  Число и цифра 5, чрез използване на икт /предвидени 1 час самоподготовка +1час забавна математика върху урок №18
200000047-7199d7293e
  Балонът се надува
media/2016/01
  Усама бин Ладен
200000062-ca738caedc
  Книга на природата". Какво означава да четем „книгата на природата"? Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 09. 11. 2011 година
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/PEDAGOGICHESKA KVALIFIKATZIA/Glavni assistenti
  „Развитие на познавателните действия класификация и сериация като елемент от подготовката на децата за училище
Obstinata
  Програма за опазване на околната среда
Otcheti
  Програма за опазване на околната среда
Katedri/NPN/Konspekti
  В ъ п р о с н и к по съдебни експертизи правен режим и правна характеристика на съдебните
Obstinata
  Изпълнители на специализирана извънболнична медицинска помощ, работещи по договор с рзок на територията на община попово – 2008 год
_files
  Програма на дейностите направление Конкретни дейности
directory files  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница