app/dns/msword_docs
  Приложение 2 Изпити, курсове и семинари за докторанти, обучаващи се в са "Д. А. Ценов" – гр. Свищов
  Закон за развитието на академичния състав в република българия обн. Дв бр. 38 от 21 Май 2010г., изм. Дв бр. 81 от 15 Октомври 2010г., изм. Дв бр. 101 от 28 Декември 2010 г. Глава първа общи положения ч
directory app dns  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница