assets/Files/Messages
  Република българия общински съвет – нови пазар
  Г р а ф и к за провеждане на публично обсъждане на проекто-бюджет 2009 по кметства и населени места в община бойчиновци № по ред
  Отчет за работата на Общински съвет Нови пазар и Постоянните комисии
  Република българия общински съвет – нови пазар
  С ъ о б щ е н и е уведомявам Всички заинтересовани, че на територията на община Нови пазар ще бъде извършено третиране с наземна техника на посеви както следва: „бразда” оод село Златна нива
  Отчет за изпълнение на решенията на Обс нови пазар за периода 01. 07. 2011 г. 31. 12. 2011 г
  Програма за закрила на детето през 2013г. Приемане на общинска програма за закрила на детето 2014г
  Решение за продажба на земеделска земя от Обпф пи с идентификатор 52009. 125. 469 по кк на гр. Нови пазар
directory assets Files  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница