files/Obshtestveni_porychki/ZOP/2015
  Становище за осъществен предварителен контрол
assets/Tyrgove_i_konkursi/Obshtestveni_porychki
  Програма „Регионално развитие 2007-2013 І. Описание на мерките за информация и публичност
files/Obshtestveni_porychki/ZOP/2016
  Решение за откриване на процедурата б обявление за обществената поръчка
wp-content/uploads/obshtestveni_porychki/OP_2014/PP_26.09.2014
  На семинар и среща със заинтересовани страни и подготовка и отпечатване на рекламни и информационни материали свързани с тях
files/Obshtestveni_porychki/ZOP/2016
  Решение за откриване на процедурата б обявление за обществената поръчка
wp-content/uploads/obshtestveni_porychki/OP_2014/OP_CVD_28.10.2014
  Образец оферта за участие на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет
assets/Obshtestveni_Porychki/00016_2013_0002
  Възложител: Община Априлци изпълнител: „ ”
files/Obshtestveni_porychki/Publichna_pokana
  Образец №1 а д м и н и с т р а т и в н и с в е д е н и я
assets/Obshtestveni_Porychki/2014/PP-00016-2014-0002
  Наименование на Участника: „ ”
assets/Tyrgove_i_konkursi/Obshtestveni_porychki
  Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
assets/Obshtestveni_Porychki/2014/PP-00016-2014-0002
  Наименование на Участника: „ ”
assets/Obshtestveni_Porychki/2014/00016-2014-0005
  Община Априлци изпълнител: сдружение „инфраперфект-априлци”
assets/Obshtestveni_Porychki/2014/PP-00016-2014-0002
  Наименование на Участника: „ ”
assets/Obshtestveni_Porychki/Snow2013
  Образец №1 списък на документите, съдържащи се в офертата
wp-content/uploads/obshtestveni_porychki/OP_2014/OP_CVD_28.10.2014
  Т е Х н и ч е с к о задание (техническа спецификация)
files/Obshtestveni_porychki/ZOP/2014
  Оодобрявам: кмет: П/П /Атанас Камбитов
wp-content/uploads/obshtestveni_porychki
  За представяне на оферта за избор на изпълнител на строителство
directory assets Obshtestveni Porychki  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница