assets/files/Nauka-SDO/chakalova
  Advanced ovarian cancer as a risks of primary multiple malignant tumors after the treatment of extra genital cancer
assets/files/Nauka-SDO/Tzonevska
  Конкурс за заемане на академична длъжност „Професор по научната специалност
assets/files/Nauka-SDO/valerianova
  На избрани нерецензирани научни трудове
assets/files/Nauka-SDO/itrifonova-2016
  Списък публикации
assets/files/Nauka-SDO/n-dimitrova
  Специализирана болница за активно лечение по онкология-еад
assets/files/Nauka-SDO/VGavrilov-2015
  Рецензия от проф. Д-р н. Гаврилова дм
assets/files/Nauka-SDO/mihaylova
  Списък на научните публикации и съобщения във връзка с дисертационния труд публикации: Михайлова, И
assets/files/Nauka-SDO/alexandrova-profesor
  Д о председателя на научното жури, определено със заповед №3-136/05. 05. 2015
assets/files/Nauka-SDO/Kobakov
  От проф. Темелко Добролюбов Темелков схбал „ проф. Темелков Варна
assets/files/Nauka-SDO/kr.kirov
  Конкурс за доцент по онкология към Клиниката по онкодерматология при „сбал по онкология
assets/files/Nauka-SDO/doc-iglika-mihaylova
  Конкурс за заемане на академична длъжност „ Доцент по онкология по научна специалност
assets/files/Nauka-SDO/Kobakov
  Лекции на студенти от Факултета по дентална медицина към му-варна и има учебна натовареност от 144 до 225часа годишно
assets/files/Nauka-SDO/SSabcheva2016
  Събчева, Стефана Донева
assets/files/Nauka-SDO/Kobakov
  От Доц д-р Лъчезар Цветков Джонгов, д м
assets/files/Nauka-SDO/prof.Kalaydzhiev
  До председателя на научно жури определено със заповед
  Д о председателя на научното жури, определено със заповед №3-215/07. 07. 2016
directory assets files  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница