bills/41
  Република българия четиридесет и първо народно събрание проект! З а к о н за
bills/43
  Уважаема госпожо председател
bills/41
  Закон за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи
  Народно събрание проект з а к о н
  Закон за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства
bills/43
  До г-жа цецка цачева председател на 43-то народно събрание
bills/41
  Закон за Българската академия на науките чл Българската академия на науките (бан) е автономна организация за научни изследвания. Тя обединява Национален център за научни изследвания и Национална академия на науките
  Проект! Република българия четиридесет и първо народно събрание
  Доклад за дейността на бан, академичните институти и другите самостоятелни звена, който съдържа отчет за
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я народно събрание
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я народно събрание
  Закон за изменение и допълнение на закона за хазарта
  Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската академия на науките
  З а к о н за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба Глава първа общи разпоредби чл. (1) С този закон
  Република българия четиридесет и първо народно събрание
  Република българия четиридесет и първо народно събрание з а к о н
directory bills  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница