cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Факултет растителна защита и агроекология
  Лекции Упражнения, семинари
  Лекции Упражнения, семинари

  Лекции Упражнения, семинари
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 04
  Програма за дисциплината цветарство включена като факултативна в учебния план на специалност екология и опазване на
  Утвърждавам: р е к т о р: /доц. Д. Греков
  Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 03
  ПроФ. дсн Йорданка Кузманова
  Програма За дисциплината : Карантина на растенията Включена като: задължителна в учебния план
  Утвърждавам: р е к т о р: /доц д-р димитър греков
  Лекции Упражнения, семинари
  Утвърждавам: р е к т о р: /доц д-р димитър греков
  Утвърждавам: ректор: д е к а н: / Доц д-р Д. Греков/ /Доц д-р Я. Димитров
  Програма За дисциплината : Карантина на растенията Включена като: задължителна в учебния план
  Утвърждавам: ректор: декан: /доц д-р Д. Греков/ /доц д-р Я. Димитров
  Утвърждавам: р е к т о р: д е к а н: /доц д-р Д. Греков / /доц д-р А. Иванов
  Утвърждавам: р е к т о р: /дОЦ. Д-р д. Греков / у ч е б н а п р о г р а м а
  Утвърждавам: ректор: декан: /доц д-р Димитър Греков/ /доц д-р Я. Димитров
  Факултет растителна защита и агроекология
  Програма За дисциплината Пчеларство Включена като: избираема в учебния план на Специалността
  Факултет по растителна защита и агроекология утвърждавам: ректор: декан
  “Опазване и управление на биологичното разнообразие”
  У ч е б н а п р о г р а м а агрометеорология І. Извадка от учебния план
  Програма за дисциплината животновъдство (избираема) лекции лекция 1
  Утвърждавам: ректор: Декан: /Доц. Димитър Греков / /Доц. Янко Димитров/ у ч е б н а п р о г р а м а
  Агроекология утвърждавам: ректор: декан: /доц д-р Д. Греков
  Програма За дисциплината: Хербология Включена като: задължителна в учебния план на
  Утвърждавам: р е к т о р: декан
  Ректор: декан: доц. Д-р Д. Греков доц. Д-р Я. Димитров
  Съвременни тенденции в производството и приложението на препаратите за защита на растенията. Класификация на пестицидите
  Лекции Упражнения, семинари Учебни практики Други форми 02. 03. 15. Доц. Д-р
  Утвърждавам: ректор: д е к а н
  Програма за дисциплината лозарство включена като задължителна в учебния план на
  Утвърждавам: р е к т о р: декан
  Програма по дисциплината: Почвознание На специалност Екология Кредитни точки по ects 5
  Утвърждавам: р е к т о р: декан: /проф. Дсн й. Кузманова/ /проф. Дсн иВ. Лечева
  Програма за дисциплината : 04. 01. 15, Овощарство включена като задължителна в учебния план
  Агроекология утвърждавам: р е к т о р: д е к а н: /Доц д-р Д. Греков/ /Доц д-р Я. Димитров
  Утвърждавам: Ректор: Декан: /Доц д-р Димитър Греков / /Доц д-р Янко Димитров
  Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми Доц д-р Ст. Петров
  За Модул: Въведение в биологичното земеделие в магистърски курс: растителна защита
  “Опазване и управление на биологичното разнообразие”
  Факултет по растителна защита и агроекология утвърждавам: р е к т о р: д е к а н
  Факултет по растителна защита и агроекология утвърждавам: р е к т о р: д е к а н
directory cntnr uchebni programi  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница