common/pdf
  Програма за развитие на детската ясла за 3 години
  Програма "Регионално развитие"2007-2013" Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитиеr и от
  Директор Детска градина Адрес
  Програма 28 август 13. 30 ч. „Проблеми и изследвания на тракийската култура
  Презентация 33-то Планинско Автомобилно Състезание „шипка 2014 кръг от Републиканския Планински Шампионат на 30 31 август 2014
  Община казанлък, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба No 15 на ОбС и Заповеди No No 806, 807 и 808 от 17. 04. 2013 г и 812/18. 04. 2013 г на кмета на община Казанлък, във връзка с Решения No No 548 и 549 от 21
  Директор Детска градина Адрес
  Тодорка Велчева Даскалова без адрес с ъ о б щ е н и е от 21. 01. 2013г. На основание чл. 128, ал. 3 от закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от апк административно процесуалн кодекс
  Наказ №659 гр. Казанлък, 27. 03. 2014 год. Относно: образуване на избирателни секции за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. На основание чл. 44, ал
  Исторически музей „Искра“
  Община казанлък
  О б щ и н а к а з а н л ъ к културен афиш 01. 01. 31. 01. 2013 г
  Дата час място събитие
  Списък на разположението на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията
  Наказ №1488 гр. Казанлък, 14. 09. 2016 год
  О б щ и н а к а з а н л ъ к културен афиш 01. 11. 30. 11. 2012 г
  О б щ и н а к а з а н л ъ к културен афиш 01. 05. 31. 05. 2013 г
  О б щ и н а к а з а н л ъ к културен афиш 01. 10. 2012г. 31. 10. 2012 г
  О т ч е т за изпълнение на програмата за управление на община казанлък за втората година на мандат 2011 – 2015 г
  О б я в л е н и е на основание Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
  Наказ №4 гр. Казанлък копие до цанка христова петрова-артинян ж. К. „Изток" №25, вх. Г, Ет. 6, Ап. 88 гр. Казанлък относно: Издадена скица с виза за проектиране на „Гараж" уведомително писмо уважаеми г-да
  Организатор
  О б щ и н а к а з а н л ъ к културен афиш 01. 03. 31. 03. 2013 г
  О т ч е т за изпълнение на програмата за управление на община казанлък за третата година на мандат 2011 – 2015 г
  Решение №2022-нс от 23. 03. 2013 г на цик н а р е ж д а м
  О б щ и н а к а з а н л ъ к о б я в л е н и е
  О б щ и н а к а з а н л ъ к общински план за младежта 2014 г на Община Казанлък Февруари, 2014 г. Увод през 2012 година бе приет Закон
  Досега няма единен електронен информационен масив на краеведските местни продължаващи издания за периода 1878-1944 година
  О б щ и н а к а з а н л ъ к община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуаления кодекс
  Казанлъчани покориха връх Триглав
  Конкурс по реда на чл. 35, ал. 1 Зос II. Продажба на земя частна общинска собственост на собственика на законно построената сграда по реда на
  Конкурс по реда на чл. 35, ал. 1 Зос II. Продажба на земя частна общинска собственост на собственика на законно построената сграда по реда на
  Конкурс по реда на чл. 35, ал. 1 Зос II. Продажба на земя частна общинска собственост на собственика на законно построената сграда по реда на
  Програма за свободното време на децата за месец юли
  Конкурс-спектакъл"Избор на Царица Роза"
  О б я в л е н и е на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
  О б щ и н а к а з а н л ъ к възложител одобрявам
  Културен календар на община казанлък за 2014г
  Директор Детска градина Адрес
  Наказ №27, ет. 3 гр. Бургас с ъ о б щ е н и е от 02. 10. 2013г
  Отчет за изпълнение на програмата за управление на община казанлък за мандат 2011-2015г
  О б щ и н а к а з а н л ъ к културен афиш 01. 09. 30. 09. 2013 г
  Конкурс по реда на чл. 35, ал. 1 Зос II. Продажба на земя частна общинска собственост на собственика на законно построената сграда по реда на
  Кандидатски листи
  Социални услуги на територията на община Казанлък
  Списък на класираните кандидати за длъжността Старши експерт „Екология” – 1 щатна бройка, от първо до четвърто място както следва
  Културен афиш за м април 2014г. Час място
  Конкурс по реда на чл. 35, ал. 1 Зос II. Продажба на земя частна общинска собственост на собственика на законно построената сграда по реда на
  Общински училища адрес директор
  Общински училища адрес директор
  Герб на град Казанлък
  Културен афиш за м. Октомври 2014Г
  Наказ №2380 гр. Казанлък 29. 10. 2013 год
  Информация за заниманията по интереси в община Казанлък през лятната ваканция – 2014 г
  На основание чл. 44, ал. 2 от змсма и във връзка с чл. 82, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет Казанлък и във връзка със Заповед №758/09. 05. 2012 г
  Общински училища адрес директор
  Проект на интегриран план за градско възстановяване и развитие на община казанлък
  О б я в л е н и е на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
  Наказ №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на Обс-казанлък, и Заповед №2453/18. 11. 2014 г на Кмета на Община Казанлък
  Община казанлък
  Наказ №105/21. 01. 2015 г на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения номера 1181, 1184 и 1185 от 17. 12. 2014 г на Обс казанлък обявява публични търгове с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба №15 на ОбС за продажба на общински имоти, както
  Дата час място
directory common pdf  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница