content/news/files
  За оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони

  Програма „ развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
content/news/files
  List of Moldovan companies participating in the economic mission to Bulgaria organized within the official visit of the Prime-minister
  Важни срокове: Краен срок за изпращане на заявките
  Среща на церн с българската индустрия
  Проучване на пазара на кари в Узбекистан
  Програма за организиране на участия в международни специализирани изложения за периода 23 април 2013 г. 22 април 2014 г
  Pnb ltd International Business Cooperation
  Информация за традиционната годишна среща на леярските фирми
  Откриване – на 6 март (сряда) от 17 ч
  To: Diana Marinkeva Subject: fw: ses formuljari From
  Проучване на пазара на стругове, работещи чрез отнемане на метал в Турция 2014 година
  Изложение за металообработващи машини timtos 2015 ще се проведе от 3 до 8 март 2015 г в Twtc taipei World
  Програма за посещение, организиране на пътуването, преференциални цени за самолетни билети и хотелско настаняване, организиране на индивидуални бизнес срещи
  Изложение за дървообработващи машини interwood taipei 2014 ще се проведе от 08 до 11 май 2014 г в Taipei World
  Българска браншова камара  машиностроене
  До български браншови организации на вниманието на изпълнителния директор/управителя/председателя
  Българо полски бизнес форум 26. 09. 2011 г., 14. 30 ч. Пловдив, Международен панаир, палата 18
  Консултативен център за усвояване на средствата от еврофондовете за машиностроенето
  Консултативен център за усвояване на средствата от еврофондовете за машиностроенето
  Консултативен център за усвояване на средствата от еврофондовете за машиностроенето
  Списък на бизнес делегация от Иранската палата на търговията, промишлеността и мините
  С п и с ъ к на фирмите, членове на ббкм с класирани проекти по процедура „Внедряване на иновации в предприятията“ оп„Конкурентоспособност“ Одобрени за финансиране
  Информация за традиционната годишна среща на леярските фирми
  Българска браншова камара 
  Председателят на браншовата камара г-н Ил
  Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Машиностроене”
  Уважаема госпожо/господине
  Проучване на пазара на помпи в Русия
  Бе учреден днес Днес, 27 април 2011 г., беше учреден Секторен консултативен съвет „Машиностроене
  От кандидатствалите по процедурата около 2400 фирми от всички сектори на икономиката, здравеопазването, др
  Микро предприятия
  Румънско посолство софия службата за търговско-икономическо развитие
  Формиране на конкурентно поведение на мсп в международна бизнес среда чрез развитие на човешкия потенциал и партньорството”
  Програма „развитие на човешките ресурси 2007-2013
  Семинар по стартирането на проект на ту-габрово и браншовата камара по машиностроене за привеждане на учебните програми за машиностроителни специалности в съответствие с потребностите на практиката
  Информация за проведена среща на 2 ноември 2017г на представители на ббкм с г-н Фъргюс МакРейнолдс – директор по европейските въпроси към eef
  Програма „развитие на човешките ресурси 2007-2013
  Заседание на 30 март т г. в „Леярмаш ад
  Бизнес срещи с германски фирми от сферата на машиностроенето
  From: Rozalina Ayrakova (Sensitive) Sent
  На вниманието на инж. Илия келешев председател българска браншова камара "машиностроене"
  Декември 2012 год фирма тюяп бурса Фуарджълък А. Ш
  Декември 2010 год фирма тюяп бурса Фуарджълък А. Ш
  До български браншови организации относно: Участие в търговска мисия с провеждане на двустранни срещи 17. 03. – 24. 03. 2012 г
  Българска браншова камара машиностроене
  Отрасълът (браншът), в който работи вашата фирма е
  Отчет на председателя на ус за извършената дейност и финансов отчет
  Предложението на ту-габрово бе прието като полезно за фирмите и уточнени бъдещи съвместни действия
  Семинарната програма съдържа актуални теми с практическа насоченост
  Чугунена арматура“АД, гр. Попово- леярна на 2015г
  Българска браншова камара машиностроене проект bg051РО001 07-0017-C0001
  Преките чуждестранни инвестиции на германските фирми от преработвателната промишленост на федерална република германия и федерална провинция бавария
  Програма 09. 45 ч. Регистрация на участниците 10. 00 ч. Откриване от г-н Цветан Симеонов, председател на бтпп
  Нередактиран превод metav 2014 публикуван е актуален списък с изложителите
  2. Комитет по заетост, образование и обучение
  Бизнес / интервюта и коментари
directory content news  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница