data/ufiles/files
  Конкурс за „Отдаване под наем на обекти публична общинска собственост за осъществяване на ученическото столово хранене в учебните заведения на територията на со-район „Искър
  Уважаеми клиенти, От юни 2015г. „Топлофикация София”
data/ufiles/downloads/specs
  Спецификация № рлс 2-452-І(13)2015
  Спецификация № рлс 2-452/2013
data/ufiles/files/articles/attachments
  Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос
data/ufiles/downloads/specs
  Спецификация № рсб 4-76-I/2014
data/ufiles/files/articles/attachments
  Програма за дейности, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използван
data/ufiles/downloads/specs
  Спецификация № рлс 5-21-I/2011/2012
  Спецификация № рсб 3-253-І/2015
  Спецификация № рсб 3-253/2015 За продажба на движими вещи, съхранявани в складови райони Тученица и Враца и в ф. 24480 Ловеч към рсб плевен
  Спецификация № рлс 8-113/2012
  Спецификация № рлс 6-46-ііi/2016
  Спецификация № рсб 6-46-iv/2016
  Спецификация № рсб 8-189/2016
data/ufiles/downloads/auctions
  Поз. № Наименование
  На предлаганото за продажба имущество от 16. 08. 2012 г
data/ufiles/files/articles/attachments
  Г-н ивайло цеков кмет на р-н искър столична община гр. София уведомление
data/ufiles/downloads/specs
  Спецификация № рлс 7-к-52-І/2012
data/ufiles/files/articles/attachments
  Утвърждавам, възложител
data/ufiles/downloads/specs
  Спецификация № рсб 7
  Спецификация № рлс 8-66-І/2013
data/ufiles/files/articles/attachments
  Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос
data/ufiles/downloads/specs
  Спецификация № рлс 6-04-іi/10/2014
  Спецификация № рлс 6-04-І/10/2012
  Спецификация № рлс 8-136-І/2012
  Спецификация № рлс 3-45-ііі/2010/2013
  Спецификация № рсб 3-231/2013
data/ufiles/files/zapovedi-obqvleniq
  Конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги учебна 2013/2014 г
data/ufiles/downloads/specs
  Спецификация № рлс 4-61-iv/2015
  Спецификация № рсб 6-85-iv/2017
  Спецификация № рлс 2-456-б-і(13)2014
  456-б-iii(13)(14)(16)2017
data/ufiles/downloads/auctions
  На предлаганите за продажба артилерийски системи
data/ufiles/files
  Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос І. Информация за контакт с възложителя Данни за възложителя
data/ufiles/downloads/specs
  Спецификация № рлс 1-62-iii(10)2016
data/ufiles/files
  До (Бенефициент- наименование)
data/ufiles/downloads/auctions
  На предлаганата за продажба специална техника от 22 октомври 2012 г
data/ufiles/downloads/specs
  Спецификация № рлс 6-42-iv/2014
  Спецификация № рлс 6-42-іi//2012
  Спецификация № рлс 6-42-ііi/2013
  Спецификация № рлс 2-366-iii(11)(16)2017
  Спецификация № рлс 2-366-iii(11)(16)2017
  Спецификация № рлс 2-366-ii(11)2016
data/ufiles/downloads/auctions
  Списък от 09. 07. 2013 г на предлаганите за продажба барут, взривни вещества и сандъци
data/ufiles/downloads/specs
  Спецификация № рсб 4-91-ii/2016
  Спецификация № рсб 2 -533/2017г
data/ufiles/downloads/auctions
  На предлаганата за продажба на инженерна техника от складов район Казанлък
  На предлаганата за продажба специална техника от 22 август 2012 г
data/ufiles/downloads/specs
  Спецификация № рлс 3-34-б-і/2009/2012
  Спецификация № рлс 4-73/2013
  Спецификация № рлс 4-73-I/2013
  Спецификация № рсб 3-254-iii/15/2017
  Спецификация № рсб 3-254-ii/15/2016
  Спецификация № рсб 2-480-а-i(15)2016
  Спецификация № рсб 2-533-ii/17/17/2018
  Спецификация № рсб 2-533-I/17/2017
  Спецификация № рлс 7-с-40-І(12)2013
  Спецификация № рлс 1-27-І/2011
data/ufiles/files/articles/attachments
  О б я в а до заинтересованите лица и общественост
data/ufiles/downloads/specs
  Спецификация № рсб 4-91/2015
  Спецификация № рлс4-74/2013
  Спецификация № рсб 2-527/2017
  Спецификация № рлс 5-22-I/2012
  Спецификация № рлс 4-55-iii/2013
  Спецификация № рлс 2-414/2012
  Спецификация № рлс 8-134-iii/2013
  Спецификация № рлс 1-43/2012
data/ufiles/downloads/auctions
  Поз. № Наименование на бойните припаси к-во (бр.)
data/ufiles/downloads/specs
  Спецификация № рсб 6-83/2014
  Спецификация № рсб 8-171/2015
  Спецификация № рсб 3-281-I/17/2018
  Спецификация № рсб 6-94/2015
  Спецификация № рсб 6-94-I/2016
data/ufiles/downloads/auctions
  На предлаганата за продажба на инжинерна техника от складов район Казанлък
  На лот- 4 за продажба на корабно имущество от складов район Карнобат
data/ufiles/downloads/specs
  Спецификация № рпу 3-167-І/2009/2014
  Спецификация № рлс 2-385/2011
  Спецификация № рлс 8-110-І/2012
data/ufiles/downloads/auctions
  По ред Наименование на изделието
data/ufiles/downloads/specs
  Спецификация № рлс 7-с-11-iv(11)/2014
  Спецификация № рлс 7-с-11-V(11)/2017
  Спецификация № рлс 7-с-11-І/2011
  Спецификация № рлс 2-448/2013
  Спецификация № рлс 9-53-іv/2012
  Спецификация № рсб 2-467-I/13/2018
  Спецификация № рсб 2-467/2013
data/ufiles/files/articles/attachments
  І. Информация за контакт с възложителя от “Хаглайтнер Хигиене България”еоод
data/ufiles/downloads/specs
  Спецификация № рлс 5-26/2012
  Спецификация № рсб 5-35-I/2015
data/ufiles/files/zapovedi-obqvleniq
  Информация по приложение 2 към ч
data/ufiles/files/articles/attachments
  О б я в а до заинтересованите лица и общественост
  О б я в а до заинтересованите лица и общественост
  До кмета на со р-н „искър” уведомление от "грийнлайф дружба" еоод
  Практикер ритейл
data/ufiles/files
  По чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос на инвестиционно предложение: Обект „Подземна пешеходна връзка на метростанция 19 Първи метродиаметър с ж к. „Дружба-2”
data/ufiles/downloads/specs
  456-а-iii(13)(14)(16)2017
  Спецификация № рлс 7-к-56-іі(13)/2014
  Спецификация № рлс 7-к-56/2013
  Спецификация № рлс 7-к-56-І/2013
  Спецификация № рлс 3-34-в-і/2009/2012
  Спецификация № рлс 3-34-в-іі/2009/2013
  Спецификация № рлс 6-75Я/2013
  Спецификация № рлс 6-50-І/2012
  Спецификация № рсб 8-197/2017
data/ufiles/files/articles/attachments
  Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос данни за Възложителя
data/ufiles/downloads/specs
  Спецификация № рсб 8 211/2018
  Спецификация № рсб 2-449-ii(13)(15)2016
  Спецификация № рсб 3-263/2016
  Спецификация № рсб 8-210/2018
  Спецификация № рлс 6-73Д/2013
  Спецификация № рсб 8-189/2016
  Спецификация № рлс 3-34-д-і/2009/2012
  Спецификация № рсб 3-232/2013
  Спецификация № рсб 3-232/2013
  Спецификация № рсб 8-177-ii/2016
  Спецификация № рсб 8-177-I/2016
  Спецификация № рсб 8-177/2015
  Спецификация № рлс 4-59-I/2012
  Приложение №7 Към допълнително споразумение №1 № уд-07-205/01. 09. 2014 г
  Спецификация № рлс 2-20-іv/2011
  Спецификация № рлс 6-51-іі/2012
  Спецификация № рлс 8-68-ііі/2013
  Спецификация № рлс 1-47-Г/2012
data/ufiles/downloads/auctions
  Поз. № Наименование на бойните припаси к-во (бр.)
data/ufiles/downloads/specs
  Спецификация № рлс 4-69/2013
  Спецификация № рлс 4-57/2012
  Спецификация № рсб 2-466-I/13/2017
  Спецификация № рлс 4-42-iii/2015
  Спецификация № рлс 4-42-ii/2012
data/ufiles/files/articles/attachments
  До кмета на район искър, кмет на община/район/кметство
data/ufiles/downloads/specs
  Спецификация № рлс 2-364-іі(11)2013
  Спецификация № рлс 2-372-І/2012
data/ufiles/downloads/auctions
  Поз. № Наименование на бойните припаси к-во (бр.)
data/ufiles/downloads/specs
  Спецификация № рлс 6-51-І/2012
  Спецификация № рсб 7-к-88/2015
  Спецификация № рсб 8-188-I/2016
  Спецификация № рсб 3-229-I/2013/2014
  Спецификация № рсб 3-229/2013
  Спецификация № рлс 2-456-В/2013
  Спецификация № рсб 2-485-ii(15)(16)2016
data/ufiles/files/articles/attachments
  1. Данни за възложителя. От "бългериън пропърти девелъпмънтс" еоод, еик 131318678
  О б я в а до заинтересованите лица и общественост
data/ufiles/downloads/auctions
  На лот- 5 за продажба на корабно имущество от складов район Ямбол
data/ufiles/downloads/specs
  Спецификация № рсб 6
  Спецификация № рсб 4
  Спецификация № рсб 4-114/2017
directory data ufiles  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница