dataset/28740194-9db9-4034-aa26-b6573c398a99/resource/0dc408bb-6d15-4700-9b3b-f56362d0ae60/download
  Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
Datasheets
  I-plast hc топло полимеризираща акрилна смола на базата на метилметакрилат
  I-plast hc топло полимеризираща акрилна смола на базата на метилметакрилат
  S р е е d ех силиконов отпечатъчен материал speedex putty -основна маса
  Tubulicid blue туболицид син описание
  Временен цимент без евгенол
  Herculite xrv микрохибриден композиционен възстановителен материал
  Superacryl® plus топлополимеризираща пластмаса за протези характеристика
  Duracryl характеристика
TecTrading/product_datasheets
  Хлебопекарна cb594 Инструкции за работа
Datasheets
  Brealloy f 400 Показания
  Dycal dycal ® е твърд, самовтвърдяващ, радио-непрозрачeн калциев хидрооксиден състав. Той няма да инхибира полимеризацията на акрилни и композитни възстановявания. Dycal се предлага в туби и в cfc разфасовки. Състав
  С широк спектър на приложение
  Цервикални абразии / ерозии
  Biodentine™ Състав: Прах: Трикалциев силикат Течност: Калциев хлорид разтвор, ексципиенти Свойства
  Meliodent hc
TecTrading/product_datasheets
  Manual cr-400 Будилник с usb/MP3 плейър cr-400
datas/cert/NETGEAR
  Ръководство за настройка на маршрутизатор netgear netgear
Datasheets
  Парахлорфенол oписание на продукта
  Evebrush-nylon wt05, wt06
dataset/bde9d517-cdf2-40f2-a1c6-44ea968084c5/resource/24006a17-3112-4752-8dc6-de83ff871c08/download
  Дата на съставяне
Datasheets
  Stomaflex кондензационни силиконови отпечатъчни материали характеристики: Stomaflex® Putty (тесто)
  Riva Light Cure Фотополимеризиращ подсилен със смола, глас-йономерен ресторативен материал с излъчване на флуорид. Riva Light Cure е комбинация от глас-йономер и композит
  Riva Light Cure hv (High Viscosity)
  Инструкция: За циментиране на корони
  Инструкция : Почистете и изолирайте зъба
TecTrading/product_datasheets
  Manual khf 4203 Безжични стерео слушалки khf4203
Datasheets
  Riva Luting Plus
TecTrading/product_datasheets
  Manual ym-2603 Машина за сладолед ym- 2603
Datasheets
  Gingiva trimmer гингива тример (gt 016 fg) Употреба
TecTrading/product_datasheets
  Систма за домашно кино mdv-6 Инструкции за безопасност
Datasheets
  Gilvest mg универсал
TecTrading/product_datasheets
  Olympia микросистема Интернет радио Въведение Важни инструкции за сигурност
dataset/11821023-72a1-4e3e-a5e2-5ccf3767231c/resource/90929773-257e-459c-8dc6-199e995ae42f/download
  Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset/3367cb92-fdbf-47c3-9925-320144990353/resource/933ea99c-4235-4afd-b188-5606a170655c/download
  Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
TecTrading/product_datasheets
  Manual epl 5542 Епилатор
Datasheets
  Composite polishing kit ra110 Съдържание: 9 части Груб абразив: dc1g, dc2g, dc3g
  Eve porcelain Polishing Set ra 105
  AF1, af3K, af7) Кафяв = среден абразив – за изглаждане и преполиране(BV1)
dataset/45d14408-b6f0-4568-a3c1-8ce867a15ca2/resource/ff1ed163-883b-4b3d-9214-a95c59247120/download
  Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
Datasheets
  Програма за вакуумно изсушаване Паров генератор осигурява максимална проходимост на парата Подходящ за стерилизация на тъкани, опаковани и неопаковани, едри и дребни инструменти
  Инструкция за употреба: Поставете Safe Spoon в кавитета, където хемостазата е необходима. Нека да остане в кавитета до пълната му абсорбция, което се извършва в рамките на 15 дни
dataset/1d1bd777-49b5-458f-b321-0500c909ec9f/resource/3f02b561-3e79-460e-bf16-d9bc054e2e11/download
  Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset/f359cac1-3185-48e6-8ce6-4c8c662d1015/resource/328be349-2e25-4179-aa39-f7abdf52d96c/download
  Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
Datasheets
  Adhesor carbofine цинк- поликарбоксилатен цимент характеристика
  Perio-system система за пародонтална тъканна регенерация
dataset/5fcdf156-ecfd-47a2-a02d-a930b6708935/resource/1cab7b28-360d-44db-8760-e9df2db2780a/download
  Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset/5ca23834-ab8d-4a2a-9e6a-d460a1e8e6c8/resource/08f850d6-62a2-4b93-9948-ae62d3b9418f/download
  Община Вх номер
dataset/6fde9a1b-652e-4dfc-beaf-3efc70b19885/resource/14fe3527-72f7-48aa-ae9f-2de678d2860f/download
  На спортните клубове в община Ардино
dataset/a66f2520-13bd-47f2-a888-906548d00e46/resource/178ad461-14db-4d43-81df-6bc709414634/download
  Р е г и с т ъ р на недвижимите културни ценности на територията на община Ардино
dataset/c589be81-d70a-47e5-bf61-a9adf7bbc49c/resource/5b3ce10c-2eb0-451a-86c7-1ba66013fe74/download
  Между правоимащите собственици на животновъдни обекти в общ. Стралджа землище стралджа
Datasheets
  Инструкция за употреба: Изчистете и подсушете гингивата
  Gigasept af instru
dataset/2cf18899-0b45-4935-abc7-51aac46cbb12/resource/1dca665d-5b3e-4c79-9a5f-e2201682c689/download
  Регистър за категоризация на заведенията за хранене и развлечение
dataset/9aeafc85-32b9-46c7-ac4c-1288cef4d2f5/resource/5787e4c4-cc17-440c-90b4-3da604afb23d/download
  Решение №288 на ОбС от 27. 02. 2009год. Сделки за имоти -общинска собственост 2009 година
dataset/2a52d285-1ab1-4241-bdab-d2140cdec248/resource/26179e6c-4523-4a6c-84fb-df455fbf4c4e/download
  Регистър на недвижимите културни ценности на територията на община Пордим
dataset/04d8bb28-bb92-429f-80bc-2248932da243/resource/d94baeb7-aee3-4b00-82dc-d16646c1af47/download
  Регистър на домашните кучета на територията на община кричим
dataset/d48b563e-a5b2-4bca-a977-7161047a03cb/resource/ecbfbedd-cb26-4eba-968b-29ee313c9a2c/download
  Регистър за ненормираното работно време на търговските обекти на територията на община царево за 2017 година
dataset/11821023-72a1-4e3e-a5e2-5ccf3767231c/resource/7586f703-14bd-4a96-848a-b69328b8833d/download
  Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2017год
dataset/573a84e2-f483-4a30-a8b5-0355d0550d51/resource/d4314754-45b0-402a-a8dd-b20be8e31b2a/download
  Решение по овос или решение за преценяване необходимостта от извършване на овос №1/14. 02. 2017г
dataset/666ebb62-a081-4440-985b-9b7ebbd1ca05/resource/fec0b3a3-a835-4861-8abd-988f2dca3a0e/download
  На лицата с трайни увреждания с издадени карти за паркиране на територията на община шумен
dataset/ce144a6b-f946-4b00-b64d-65b50736ee66/resource/c74d3bbc-22d0-400d-abb4-89a2912fdf71/download
  Регистър на търговските обекти – впо /временни преместваеми обекти/, разположени на територията на гр. Стара Загора Наименование на обекта
dataset/adc46185-a4c8-4f47-a4d3-e210e237b3dd/resource/5e062dc5-c29f-4ebd-8d00-50f167bed05f/download
  По ред Земеделски стопанин
dataset/95d48e92-a720-4610-be5d-3a5a784dcc8e/resource/ac8fc413-7337-440f-b9b0-96d8815bf5fc/download
  Регистър на разрешенията за строеж издадени от община димитровград за 2016 година
dataset/07e151de-2861-476e-a570-4f42871e0b67/resource/da668a58-7b89-4086-95b3-34131c078012/download
  Регистър на земи от общински поземлен фонд, отдадени под наем/аренда
Datasheets
  Gilstone синтетичен стоматологичен гипс от най-високо качество за прецизна техника en iso 6873 – type 4
  Giludur ortho (клас 3) Синтетичен твърд, ортодонтски бял гипс en iso 6873 – type 3
  Permite /slow/ амалгама на капсули – дози 1, 2, 3, 5
  Gs-80 / slow / амалгама на капсули – дози 1, 2, 3, 5
dataset/8ab23146-ca97-4a96-9bde-f46ce581425e/resource/2b545d93-03b4-447e-ad5d-9d83f214f7e9/download
  Регистър на домашни и безстопанствени кучета
dataset/7e1ce93b-6290-4444-b6b0-89c82ad382f0/resource/dd0cd065-4919-4d74-a267-1506815013ab/download
  Публичен регистър на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм в община чавдар
Datasheets
  Calxyd калциево хидроксидна паста за покритие на пулпата характеристика
dataset/3be573c8-3023-41cc-8df1-9b3de5a6d2c5/resource/5c197158-336e-49f5-ae02-07be2231a22a/download
  Карта на социалните услуги, предоставяни на територията на община кърджали 2017 година
Datasheets
  Винт за бързо разширение с ортогонално извити рамене
dataset/85fc3a02-d594-4205-9031-34e42b135a28/resource/258c7115-f458-48b3-916a-30f4ec9be938/download
  Община минерални бани, област хасково
dataset/553e6ad6-7a83-4f7d-aa15-c643ceaeae78/resource/fbd85ab5-9e5f-421c-8169-acd90093c879/download
  Решение на телк 1 Божидар Величков Камбуров 1/04. 10. 2011 01. 01. 2012 2 Петранка Атанасова Чакърова
dataset/ab305822-a8ff-4c98-b57f-0868d0b758ce/resource/43ffaf04-5649-4758-8670-29f142596b1f/download
  Регистър на техническите паспорти на строежите за 2016 г
Datasheets
  Coltosol f инструкции за употреба
dataset/b6e9706f-e02f-42a5-9108-ef2369b65074/resource/f330ec43-b412-41fc-b55c-77a0cb7d3cb0/download
  Регистър на въведените в експлоатация стоежи от четвърта и пета категория 2015г
dataset/ace65dd9-7847-4871-9f67-4af67cddf703/resource/0974fd26-e51b-4e02-8074-d69b3562e1aa/download
  Регистър на недвижимите културни ценности в община стралджа
dataset/f359cac1-3185-48e6-8ce6-4c8c662d1015/resource/2057fc31-dba7-48d4-822c-3a24ef5d081f/download
  Регистър на недвижимите културни ценности на територията на община „тунджа“
Datasheets
  Bio-oss естествена минерална кост за костна регенерация
dataset/fd0a5812-b1e4-4594-a069-5d96b9aeffe7/resource/89138a25-4560-44d4-a415-9de22abedb0d/download
  Регистър на категоризираните туристически обекти в община сатовча
dataset/ef338334-488c-4551-a759-6565fcde8f3a/resource/2b0ef090-a882-4b7d-95c3-553f5e9ea0f3/download
  Населено място Наименование на нкц административни данни
dataset/c113eb53-1e5f-45e1-803d-f8dc1be19ce5/resource/378eb49c-e1d5-4f0c-96bf-af29b0108b61/download
  За ненормирано работно време на търговски обекти в община мадан
dataset/c89164d9-cbf7-402f-b7cf-81e1f693efc0/resource/57ab43a9-bfeb-4f05-a6a2-c69b1e26fbdf/download
  Община с а д о в о, пловдивска област
dataset/decd7462-e571-4c1f-bd29-a2c5d1a2d308/resource/37b072ef-86f6-4c43-a3c8-2b3f6fcafbeb/download
  Регистър по приватизация /2003-2006г./ 2003 г
dataset/cc87d45e-c1ae-4cb1-a88a-e4dddc57ec1d/resource/2038314e-2166-4b6d-8adc-79cae85e8e85/download
  Публичен регистър на община костинброд
dataset/2054ae36-af70-4525-8100-9d676ef1dda3/resource/d8660ae1-d8e8-4b29-a96a-953dd5a194a9/download
  Списък на учебните заведения в община ардино през учебната 2017/2018 Г
dataset/356ff379-84d8-4b5f-8768-d0a234d273cd/resource/d58aacfd-fe51-44ab-ab41-b2dc38347e3f/download
  Решение №137 на Общински съвет от 27. 05. 2004г автогарово обслужване на населението Общински съвет
dataset/9e3bf8f2-5baf-4bff-aa1d-42a453039db8/resource/b4ad42ab-5da6-4407-8c93-d131f0fa6791/download
  Общинска администрация -ново село
dataset/6b31fb77-e6cd-42e9-8ef3-b11e1700e8b6/resource/aad538c3-9e73-41f6-84fd-21f67d6458d8/download
  Вид площ м2 местополождение
dataset/7d500892-f3a2-4552-8de8-80e1b62a3f68/resource/169e2a0d-e9ef-4246-be82-73dfb87c1c5b/download
  Приложение №2-1 маршрутно разписание
dataset/5b63428b-4084-44b3-be04-995631580468/resource/d60bd8cb-d0ad-421d-9d62-b7af2ee4dcd2/download
  Област/ Община Име на обекта
dataset/20262649-42c2-411b-8108-4ac721b396b5/resource/be9c68bf-bfce-4cdd-9438-963e57fd25f1/download
  Актуализиран списък на паметниците на културата в гр. Шумен
dataset/a6d852c2-1aa3-4e1e-9151-5667678a313e/resource/86199752-ec53-4beb-b88a-0b9eaf160ef2/download
  Доклад за състоянието на околната среда през 2016 година съдържание страница
dataset/af8ee051-3aff-4614-9884-6594cdabb78a/resource/ca23a00c-3344-4d3e-825e-e78c7decfbb9/download
  Регистър на пчелните семейства на територията на община Банско
dataset/b7926bef-593a-475e-bd95-e86424e6f034/resource/07ddbcb6-a1d1-4f21-ade1-81f69e111ca8/download
  На наемателите, сключили дългосрочни договори за наем на земи от общинския поземлен фонд на община Кирково
dataset/e12fec45-56d1-4518-b5fb-e5a657e7d665/resource/6e504535-0c1b-480f-8edd-b37840969631/download
  Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост в община Ардино за периода от
dataset/10dab256-097b-400e-b6be-9d49c2b678d4/resource/5b0f0397-186b-410b-9bd2-225fc25bd83e/download
  Регистър на частната общинска собственост на Община Доспат
dataset/72888058-f29d-4a78-9fe7-f2e353df1231/resource/4582bac3-6d1f-42f8-9dac-9f15cbc113b0/download
  Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници
dataset/bd8ceb14-442d-4c13-94b6-ef7ecee22aae/resource/c331396d-f1f3-4f0f-9802-4f1082cc4b49/download
  Р е г и с т ъ р на собствениците на пчелини и пчелни семейства в община брусарци
dataset/b318b89c-c9d6-46f6-9d86-18804831749f/resource/1a8efb47-dc57-43e7-ad9f-2c62d865829d/download
  Регистър на пчелините в община Стралджа
dataset/49ab2fe7-1479-4e39-9515-4ee3e5125b67/resource/1b6c1d64-2f92-4c40-9bc4-fa58cf5a16be/download
  Община с а д о в о, пловдивска област
dataset/fafbcc87-8963-4fdd-8833-ec662737e077/resource/4bd81280-b871-4830-93d2-8ca7dda14e42/download
  Разпределение на пасища, мери от опф на община ардино за индивидуално ползване 2017 година
Datasheets
  Cortisomol sp кортизомол sp опаковка
dataset/f359cac1-3185-48e6-8ce6-4c8c662d1015/resource/a7656f11-df14-40d1-acb9-7d4f88d3532d/download
  Р е г и с тъ р на спортните клубове в община „Тунджа”, област Ямбол
dataset/e1d5d733-fd5c-4ee0-a0fe-1c9fb08eb84c/resource/080dd5df-1859-4ad8-ad61-f82fe0d2fc82/download
  Регистър на домашни и безстопанствени кучета в община кочериново
Datasheets
  Conalor универсални основни и оцветяващи багрила
  Tessex базис плаки с примес от алуминий
  Plastvac p7 Ръководство за употреба
dataset/5dd2a233-6710-41bd-bab3-ac6cbabf8b48/resource/60e0e728-60f7-47fb-97de-706f753dc4a3/download
  Регистър на недвижимите културни ценности област: добрич община: каварна населено място: гр. Каварна
dataset/85fc3a02-d594-4205-9031-34e42b135a28/resource/fb316934-544d-4800-a02c-035e5968e814/download
  Община минерални бани, област хасково
dataset/f359cac1-3185-48e6-8ce6-4c8c662d1015/resource/34129efe-6551-4eb7-a454-3c387da1ad6a/download
  Регистър на места за настаняване и заведения за хранене и развлечение в община „тунджа”
dataset/35c6c380-659b-48f4-b111-f87555795fc7/resource/f73e3e19-ee16-41d9-ae07-f8a787781042/download
  Списък на военните паметници на територията на община своге по населени места
dataset/40e36df9-90c5-40bc-a026-140fe51ff356/resource/56181929-ebfa-448a-8703-619dc610352e/download
  На издадени заповеди за изработване и одобряване на устройствени планове и техните изменения от областния управител на област Кърджали
dataset/91e3cf41-d99b-4c2a-b157-69a6578709be/resource/09a195df-c229-4e5a-9f73-2dc2eb8720d6/download
  Регистър на лекарските практики в община стражица
dataset/d56b7a14-05c8-4438-8fd5-89518d514e96/resource/af8e3d49-c37f-4313-acae-40c1c3e97072/download
  Община стражица -регистър на недвижимите културни ценности
dataset/0fb7cc42-62c4-4163-96c9-a0ff5ff04b78/resource/c0a1a5d5-8d4c-4e1c-9399-3615e4514631/download
  Община стражица – регистър на военните паметници
dataset/d727e5ea-97fe-4652-9626-9db415f88661/resource/3229d679-6d0a-424d-a222-3b28f5d3a1de/download
  Integrated management system
dataset/730fbd95-bf7d-4cc1-8e22-fdb07ca25ac0/resource/1bad2483-9db3-4c47-a8f7-afc28fe29328/download
  Главен регистър за частна общинска собственост на Община Сатовча – актуален към 01. 09. 2017г
dataset/d14d60de-b118-4529-ba79-476cbc887944/resource/5d709635-7495-42fb-afbb-ee3841820c4c/download
  Търговски обекти в община ивайловград към 20 септември 2017 година
dataset/370ab342-da45-4a33-8edb-acac7e5472d0/resource/dd4f49c2-6394-4911-b195-0e474c5d46a8/download
  Разпределение на пасища, мери от опф за индивидуално ползване община кочериново
Datasheets
  Calcipast калциев хидрокисид Материал за временно запълване на коренови канали под формата на паста
  Инструкция за употреба Супер бързo!!!
  Инструкция за употреба: Съотношение на прах към течност: 1,8/ 1,0 Време за миксиране: 20 сек
  Инструкция за употреба: Съотношение на прах към течност: 3,3/ 1,0 1 мерителна лъжица/1 капка Време за миксиране: 30 сек
TecTrading/product_datasheets
  Машинка за подстригване Инструкции за безопасност
  Manual fag 4915 Уред за измерване на мазнини/Крачкомер
  Manual ez 5501 Електрическа четка за зъби
dataset/a41df654-9693-4b0f-ab60-5719c8a431c5/resource/fd1d1b98-1d84-41b5-9a09-a426b11905e3/download
  Регистър на военните паметници на територията на община бойница
dataset/a197dcaa-5c2a-4053-9cb2-9c75bf4e07d6/resource/26c01b5f-4830-4e4c-b222-4875a48cffda/download
  Главен регистър за публична общинска собственост Община Перущица
dataset/91f743a0-7ec3-4d6f-9181-16f28677837d/resource/9d0bcd94-7aff-4717-95bc-fcae7167f99e/download
  Читалище населено място секретар телефон нч „Христо Ботев-1929”
dataset/ed3f8a08-bc79-4c2b-9154-b35dd0a01d0a/resource/02df2d73-4935-4673-bbba-d5b5e5f5b355/download
  Регистър за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество
dataset/7d500892-f3a2-4552-8de8-80e1b62a3f68/resource/828a7dd8-ee37-4d6d-9cc0-0dc7feac6151/download
  Приложение №1-2 маршрутно разписание
dataset/730fbd95-bf7d-4cc1-8e22-fdb07ca25ac0/resource/3f77818d-f56b-4cfc-8116-503c5b5b2db1/download
  Главен регистър за публична общинска собственост на Община Сатовча – актуален към 01. 09. 2017
dataset/77910a74-8ec5-4c4c-8f47-9fbf3c38f46e/resource/e5d97c1f-a767-4c10-a6f0-4e3b6c177d3e/download
  Р е г и с т ъ р на категоризираните туристически обекти на територията на община Ардино
Datasheets
  Repin цинк-оксид-евгенолов отпечатъчен материал
  Citric acid 40 Разтвор за промивка на коренови канали Активна съставка
dataset/19aaea61-3b80-4147-aa1f-c92e79c535ce/resource/35f4382a-6716-4a17-8d65-3979386c2901/download
  Integrated management system
Datasheets
  Инструкция за употреба Определете и запишете цвета на зъбите/на пациента/ преди третиране
dataset/e9cec0b7-6d16-464c-8aee-492d9cd1451b/resource/1816f8e6-c38c-42ec-b22b-f46794ecd192/download
  Регистър на военните паметници на територията на община тутракан
dataset/12c4ced2-56fc-460d-8042-3535c13374d6/resource/813ea1b8-93e4-403f-aea5-ffc79039acb6/download
  Регистър на земи от общински поземлен фонд, отдадени под наем/аренда
Datasheets
  Isodent изолиращ разтвор за гипсови модели
dataset/7c150e03-8e45-4df8-88ac-c48160b32e55/resource/f626de00-45d1-4b55-a694-c426d08db118/download
  Община кирково обслужване на автобусни линии по утвърдени: общинска, областна и републиканска транспортни схеми: І. Общински автобусни линии
dataset/bdd68ee5-ee54-4090-b79d-2bcb58ca2178/resource/160bfb39-1c7b-499f-9e9d-c037c220dfd9/download
  Линия/часове на тръгване
dataset/23e1d71b-6c1f-470f-aa14-f283b5da2698/resource/9787c337-7643-4821-a912-831a55290ad9/download
  На язовирите на територията на област Добрич към 30. 04. 2016 г
Datasheets
  Gialloy pa се 0297 Неблагородна сплав
dataset/85fed144-6d00-41db-83af-924d66c8cbd6/resource/2cdf484e-6fc7-44c7-a9b7-b088ee927854/download
  Регистър за издадени от община царево разрешения за извършване на таксиметрови услуги през 2017 година
dataset/4542c057-d61e-42dc-9ebc-3bae5e194fc0/resource/36a8e704-cabb-4ba6-b63f-231033e1246d/download
  Регистър на домашни и безстопанствени кучета на територията на община куклен 2016 г
dataset/8d54f850-b008-415a-9b81-baa34e37d07a/resource/b92f2650-808e-4889-84a3-3dfe17fb54aa/download
  Решение на Общински съвет Вид разпоредителна сделка Данъчна оценка на имот Пазарна оценка на имота
dataset/7650150d-5ae3-44a0-8da2-1cee2fb652b8/resource/ca1951f0-933c-4e64-abfd-1eb62e34bd86/download
  Р е г и с т ъ р на Военните паметници и паметни плочи намиращи се на територията на Област Разград
dataset/65fbff4a-e183-4d25-8e9a-38de8e1033db/resource/4c5cd9de-0cd3-4ab7-9196-7e8366327b56/download
  Рег.№ Наименовение на институцията населено място
dataset/9926f422-ba91-4da4-ba90-85d9e025d769/resource/59bd0964-236f-404d-a4d2-4da0e82cb60f/download
  Регистър на военните паметници и паметни плочи в област Бургас
dataset/70c9c0d0-d277-46d9-8d92-1d277fbd69a0/resource/87bdd271-3faa-48a5-9a54-81b2f9d6dd05/download
  Община стралджа издадени разрешителни за ползване на воден обект язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б” на зв титуляр
dataset/4263972b-b23c-4fce-b150-3d5bef322cbd/resource/06093729-ca9c-4392-8b07-8cbf002b716a/download
  Община с а д о в о, пловдивска област
dataset/aa58efee-ef63-4684-b03b-9841b4588059/resource/cc486c4e-b941-4ec6-9ead-be822ffa11d2/download
  № на техничесния паспорт. Наименование на обект
dataset/a299a60d-1583-4b95-af13-462a18e55f94/resource/8eb3dc35-f940-4164-aff9-da041c34d036/download
  Регистър на домашните кучета в Община Сатовча
dataset/3d679b36-cfa0-4c92-9d53-18e9f7fa5d97/resource/e0fa0716-bf38-46d4-b0c9-79bac20e8cb1/download
  Маршрутен график – разписание на автобусните линии от общинската, областна и републиканска транспортна схеми
dataset/134d42a1-328d-4afe-9a5c-0fed7d9a4084/resource/613a4938-75fc-45da-a20c-26b19b51e1ab/download
  За разпоредителните сделки с имоти общинска собственост в Община Крумовград
dataset/fe69b00b-9cb8-42af-9ebe-8920b7116baf/resource/a09c73b4-d125-41b9-b6e3-b064d3e9d282/download
  Регистър на военните паметници на територията на община перущица
dataset/0f0c0f9f-be62-47b3-9511-87f7832f1611/resource/03fbba35-7680-4f64-a407-eeef252e4ff9/download
  Регистър на собствениците на пчелни семейства в община земен 2004 г
dataset/937bfbe2-378a-4c4b-ad3c-b55dddd5bc51/resource/1375ace0-168f-4004-94e0-a640447c0d42/download
  Областна транспортна схема на област пловдив: Автобусни линии и Маршрутни разписания по направления
Datasheets
  I-bonding cc двукомпонентен свързващ материал за химически композити
dataset/ea199201-45a1-44a7-94ce-cadeca248a60/resource/94bc3349-72d1-4b13-a54d-d7b55ed4c910/download
  Регистър на домашни кучета в община перущица 2017 г
dataset/af1f7887-6755-49e4-8a24-502b0a3391a8/resource/fc4f6b42-e15b-4cd5-8b6a-7d1b253ab26d/download
  Регистър на издадените заповеди за одобряване на пуп – ве и техните изменения за 2017 година – община мадан
dataset/ca71ce80-c896-4543-84d7-96fa0ebbdc53/resource/eeadbea2-120b-44fd-ae85-a2d2ff09434a/download
  Регистър на издадените строителни разрешения за 2017 година – община мадан
dataset/b34386f5-c54b-41eb-b46d-d0f2865c1885/resource/3f1baf06-0f28-40e2-922d-b8b42b08510f/download
  По ред наименование адрес
dataset/8d32edd8-6df0-4b69-b332-f5b5b0bbcfab/resource/13f3debf-74e8-4397-b848-6a57e86018c8/download
  Регистър на домашни кучета в община ботевград
dataset/23c54c83-66ee-4d27-8e0a-116c3d19e307/resource/12256231-d734-460e-850a-8a5b2f324c00/download
  Регистър на военните паметници и паметни плочи на територията на община елхово
dataset/e37238e2-f35f-4976-9de8-ac36e9b75518/resource/43a3097d-5aa2-4061-84eb-c240b69a7a20/download
  Регистър на имотите общинска собственост
dataset/fb167a4d-715c-46d0-9cd1-125727b13b05/resource/9ebca8cc-7c73-42e2-87c9-6110e7046d0d/download
  Община братя даскалови п к 6250 с. Братя Даскалови тел: 04134 / 22-60; 23-02; 23-88
dataset/f93a7035-fa36-45b2-8cbd-b2a6ce1ac97d/resource/0c175472-f1cb-44e0-9885-1d51f47b0727/download
  Доклад за комплексна оценка за съответствие от „Строй арт оод №08-09-11/ 08. 02. 2017 г
dataset/5d2c0969-9dc3-41c4-bac9-1b25c2c0c40a/resource/b7949ecd-4f33-4650-a58a-cd1f73bfda42/download
  Местонахо ждение на обекта на територията на общината
dataset/e00da587-2ced-4c50-98bd-bd91b2f457a6/resource/45ec9e20-301e-4f10-9caa-92902199ecb6/download
  О б щ и н а б о т е в г р а д списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по бюджета на община Ботевград за 2017 година
dataset/d803a138-4d02-4800-925d-37b764188dd8/resource/9b33257c-61a1-490d-b706-2a72834637d8/download
  Регистър на пчелините в община елхово
dataset/85fc3a02-d594-4205-9031-34e42b135a28/resource/210cac96-98e4-4472-b42b-a39307984029/download
  Община минерални бани, област хасково
dataset/85fc3a02-d594-4205-9031-34e42b135a28/resource/c01d0f6b-afe3-47d5-86f6-bde6a279b06c/download
  Община минерални бани, област хасково
dataset/ff3ae812-9d7f-4db2-a8e1-3cec79fa4bd8/resource/723d1456-c913-4b59-be91-dcb418e93b27/download
  Решение за откриване на процедура № / дата Заповед за комисия
dataset/b54c7e63-50b0-425f-bf91-2754b47ad21d/resource/ce699e0b-d694-4297-8399-3f39e9a863ac/download
  Регистър на обществените поръчки в община ардино
dataset/08b50201-bfcc-4e07-a197-ff7420eafcab/resource/952acbf7-94c8-47d3-852b-b069ccc0db55/download
  Списък на недвижимите културни ценности /недвижимите паметници на културата/ в гр. Стара загора
dataset/a94dbd6f-d957-4f7e-a129-c0d298e7bd27/resource/d0dfd891-6cdf-4cbb-bbe8-aa7b895248bd/download
  Общинска транспортна схема републиканска транспортна схема
dataset/f0560b20-a075-423e-b523-4310d548d095/resource/93a5089a-50c4-42cb-8ed9-dbb2efb15453/download
  Решение № / дата Строеж Възложител оу-338/20. 09. 2002 г
dataset/d55530ad-4475-4c5c-b769-192b40840e5f/resource/41b07435-52df-44cc-b8dc-b0bc65f01723/download
  Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти
dataset/16b25575-b385-47aa-a913-c5ee3d41f698/resource/5bb58009-92e3-403e-803f-ca32580f5f2b/download
  Общинска транспортна схема
dataset/8ce0b2a5-8e00-4082-84aa-3db2c86034f9/resource/eb902cd0-9b0f-4d6d-b905-c3d0fef625cc/download
  Регистър на безстопанствени кучета в община завет
dataset/34a74291-4d07-44c4-87cc-6e8dee9eae83/resource/07afc851-2f3a-4173-8d12-c37471ad5e84/download
  Регистър на пчелините и пчелните семейства, находящи се на територията на община царево
dataset/4ff1b48f-7a72-423b-bd9b-99ba90297d44/resource/a20ca55c-c778-432d-af88-99660abc6c18/download
  Одобрявам: образец №14
dataset/7a69a4e5-fff1-4b64-86e1-b424e0891007/resource/5e3defd8-59c7-4bc2-b0be-893822b79eed/download
  О б щ и н а м и н е р а л н и б а н и о б л а с т Х а с к о в о
dataset/84590a67-11c4-4aa5-bbae-8ac4beecbcf6/resource/51b0201d-bce4-4523-b916-463ebd56215e/download
  Разпределение на пасища, мери от опф за индивидуално ползване община кочериново
dataset/871582f9-6dfe-4794-b024-78d6ad9a3a22/resource/35976bae-5b4d-40c4-a7d9-b553c3467be5/download
  Регистър на недвижимите културни ценности община: сливен населено място: гр. Сливен
dataset/552dae76-f910-47c9-a7bc-5a18cbfc8ac1/resource/04363a9e-f19c-42bf-856a-c17690845d6f/download
  Списък на автобусните линии от областната транспортна схема
dataset/5a4b39dd-b189-4489-be00-ab550e79623d/resource/9d74bd6b-791b-4e28-a69d-670ccaf34893/download
  Дата на регистрация Собственик
dataset/6a716259-45f4-46ee-b6d7-846922f3bb72/resource/db7e94c6-9028-4dc0-a097-14d32d4ced86/download
  Р е г и с т ъ р на домашни и безстопанствени кучета в община брусарци
dataset/aad39432-0aff-4e0a-840c-c9d6c9e24dd2/resource/bd8b812e-ad0b-40b6-8b93-9bd60cd19512/download
  Регистър на язовирите в област Враца
dataset/37776714-c1f4-4bf3-83f6-650031978416/resource/a8b3a56e-7331-4b8d-bbf4-416be6ff366d/download
  Община павликени р е г и с т ъ р на недвижимите културни ценности на територията на община Павликени
dataset/f66ac4f6-3a88-438b-bf2b-74b92d45de4f/resource/8c583fbd-4eca-41aa-bc90-015c37487511/download
  На сградите, обявени за паметници на културата – община елхово
Datasheets
  G ilvest hs
  Artiplaster артикулационен гипс указания за употреба
  Deconeks dental bb
  Superacryl® plus топлополимеризираща пластмаса за протези характеристика
dataset/405b765e-5fa0-4276-b755-8b671af87a01/resource/fad39f63-e9f1-4dfe-905c-97c4624db137/download
  Областен регистър на военните паметници варна
dataset/3f3859c5-75a6-440e-873c-5e44dddf5c07/resource/ef94e9f2-53b7-4376-b498-fc15e651d315/download
  Спортни клубове в община Трявна – 2018 г
dataset/f1eb27a9-ac8e-42b7-81cc-e1d7cf4d8ebb/resource/e08bafdf-7a12-462d-9716-52f90e38ff9d/download
  Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Самоков
dataset/6e1ade91-decf-4bbe-b803-7c23bbe0b25e/resource/d4ce444a-5ac5-43db-934d-bbbfb7b9499a/download
  Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания
dataset/e465bd26-b687-4d7a-981a-d3a0264bc5e8/resource/f14dd14e-9bd4-4ebc-8213-7d6353a1bf0a/download
  Регистър на категоризираните от кмета на община пордим туристически обекти – заведения за хранене
TecTrading/product_datasheets
  Manual kw-2430 Кухненска везна kw-2430
dataset/ed8f41be-d118-4487-8918-78ddf6d91416/resource/6f847514-1eed-414e-ab92-494b5f195d9c/download
  График разписание на автобусна линия Самоков-Продановци-Райово-Самоков
dataset/2ade6aad-9799-4b70-ace2-29be57ef7794/resource/ebfe7128-597c-49d6-bd67-b45e3d005d44/download
  Регистър на военните паметници на територията на община сухиндол
dataset/8323746c-72db-47af-8a49-1820a14720ae/resource/18319eba-59b8-4e68-9c2e-db6b3ea8a120/download
  Областна транспортна схема област разград квота на Община Разград
dataset/87cfea69-39f3-4f40-b42a-5c6645c66414/resource/1c8c1fac-afa8-48b9-bf11-2a9765bf13b8/download
  О б щ и н а л о з н и ц а, о б л а с т р а з г р а д р е г и с т ъ р на издадените разрешения за строеж през 2015 година
dataset/3af506b7-1375-426e-afcf-6e22edc1cf9f/resource/34b2b67f-f6f6-4e67-bb55-d31cf26bfe7c/download
  Р е г и с т ъ р на обществените поръчки в община – симеоновград 2016 г. 2017 г
dataset/be5eb7d1-9ddd-4d70-a525-b57a58d2921a/resource/1509323c-1c75-4182-8051-eb9edf731469/download
  Р е г и с т ъ р на въведените в експлоатация строежи от ІV и v-та категория в община лозинца през 2015 година
dataset/9e3bf8f2-5baf-4bff-aa1d-42a453039db8/resource/23059876-f1ad-4f84-952c-2eaf341d2696/download
  Търговски обекти
dataset/9e3bf8f2-5baf-4bff-aa1d-42a453039db8/resource/201bf087-8b6c-4c44-b000-5e9b49438952/download
  Общинска администрация -ново село
dataset/52489886-1b95-417d-b193-4e0a6d0c2352/resource/9dfa91b3-0a24-454b-9ebf-d59086bada77/download
  Микроязовир "Княжево"
dataset/fbe3c917-33d7-441d-9e93-a6a41982f1ba/resource/e41dbf8f-0af4-436a-89d3-f78b14b1f382/download
  Представени ид части в %
dataset/9f298315-1536-449a-a966-328b17020a37/resource/7ff66f3d-039f-4f74-87ff-5a5a86e94a2f/download
  Регистър на спортните клубове на територията на община Земен
dataset/743bea8c-7eec-4c33-b2be-d233168bc33a/resource/8755a6a3-dd09-4d3c-8778-37423f2269a8/download
  Решение на Министерски съвет №436 от 04. 08. 2017 г
dataset/83b3c881-164c-40e7-9d5f-dc8aefd98a19/resource/22a52a60-d739-474e-be04-79f5997db17b/download
  І. Кметства и км наместничества: ІІ. Образование
Datasheets
  Указания за употреба
  Adhesor цинк-фосфатен цимент характеристика
TecTrading/product_datasheets
  Manual lh 1802 Електрическа възглавница lh- 1802
dataset/36320094-97a8-4e6a-81c5-12e795cee7a9/resource/23d821c1-3ea3-4ff6-9e28-304356ce20c4/download
  Община трекляно, област кюстендил главен регистър за частна общинска собственост
dataset/27d8a242-8784-4f44-822f-7fdb1db30a75/resource/f01d898e-5a97-4e07-93d5-b970b61fdf8c/download
  Регистър на сдруженията в Община Горна Оряховица
Datasheets
  Pola paint лесен за употреба избелващ гел. Приятно ароматизиран с нисък вискозитет, който е лесен за нанасяне върху зъбната повърхност. Преди употреба, вашият стоматолог трябва да определи съвместимостта към продукта
dataset/cd3eeaba-01dd-4de0-b2a6-772fa8ae3dfb/resource/09802ae1-50f0-42eb-84ef-a0a618e7ad04/download
  Решение на Бюрото на мс №320 от 07. 09. 1974 г за архитектурно-исторически резерват
dataset/bb1a8163-b735-4ac1-9670-bd27a57f14a4/resource/de56d210-d91d-465a-a609-a208eeb28b62/download
  Регистър за издадени карти за паркиране на хора с увреждания
dataset/faad59c9-36db-49da-b524-ebef4e282fd9/resource/a3d6536a-b848-4b97-85f5-ba79cc123e37/download
  Регистър на пчелини и пчелни семеиства кочериново
dataset/5c89cd6f-7372-4482-ba8f-5cec4f1576f6/resource/d6cf5ed5-30e8-4139-b917-17162eccb7ca/download
  Търговските дружества с общинско участие № и партида на вписването
dataset/52662f5b-009a-4791-84c2-e97a509f65c1/resource/9fccdead-a99c-48c2-b761-158835a34ccf/download
  Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост
dataset/b278313e-9bd0-4d2a-85bf-842621a33df9/resource/0672e06b-726e-4371-a251-25c8e00a9043/download
  Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
dataset/0cc7239b-a1c9-4240-af92-b0e718e1a9d7/resource/b1753c3d-29f1-41f3-9ea2-d797623ee0a8/download
  Регистър на обектите, имащи право да работят с удължено работно време на територията на община банско към дата 20. 02. 2018Г
dataset/2006dfc6-16c2-4cf2-9dd5-e3e1ff84abe2/resource/94edff05-4a88-449c-b39e-6084742d8c6b/download
  Регистър на лекарските практики за периода 02. 01. 2017г до 31. 12. 2017г
dataset/0f0c0f9f-be62-47b3-9511-87f7832f1611/resource/469a91f9-a3a2-47a8-bef5-fdeb45e0f2ba/download
  Регистър на собствениците на пчелни семейства в община земен 2017 г
dataset/8eb1a610-b05c-4723-b652-2f56f6a0d1ce/resource/28062fe5-81be-4e8a-ae2f-89cb63ddfda2/download
  Списък общински училища община несебър
Datasheets
  За употреба за пациент и стоматолог
dataset/ed8f41be-d118-4487-8918-78ddf6d91416/resource/b4f5177c-f4a9-43ee-a529-f3ac28093284/download
  График разписание на автобусна линия Самоков-Мала църква-Маджаре-Говедарци-Самоков
dataset/85fc3a02-d594-4205-9031-34e42b135a28/resource/1e63cdc3-b4e7-4bac-b6e4-c425461e1cc7/download
  Община минерални бани, област хасково
dataset/b2a985e4-7420-4c5a-ae2b-66b18eec2dcc/resource/0f80de8b-9af6-45e5-9544-cefb8e708fd6/download
  Приложение 2 Участия на международни туристически изложения през 2016 г. /проект
dataset/378cadc0-75ee-4f4b-8c6a-071c9a706b1f/resource/ee9c969d-d0bd-466e-b9a5-747f130eaf43/download
  П у б л и ч е н р е г и с т ъ р за разпоредилни сделки с имоти общинска собственост община симеоновград – 2013 година – 2017 година
dataset/720795d4-b014-42ca-b2e6-5645e901ad5e/resource/a866129c-20cd-4516-8b9f-c711c91ffdf6/download
  Регистър на недвижими културни ценности /паметници на културата/ община долна митрополия
dataset/135f5916-8804-466a-87e7-616f3e1580e2/resource/86723641-ed78-47fb-8578-d3679da5c29b/download
  С п и с ъ к на мери, пасища и ливади, землище на гр. Банско
TecTrading/product_datasheets
  Manual ra-2948 Гранитен раклет грил ra-2948 Инструкции за употреба
Datasheets
  Topseal каналопълнежна паста за кондензация състав topseal паста А
  Гутаперча за временно запълване на коренови канали Приложение
  Carvene описание
dataset/ed8f41be-d118-4487-8918-78ddf6d91416/resource/687ea3bd-57af-40d9-ae9b-851194a40ad0/download
  Г р а ф и к – р а з п и с а н и е
Datasheets
  ChloraxiD 5,25 Разтвор за промивка на коренови канали Активна съставка
  Chloraxid 5,25% extra chloraxid 2% extra разтвор за почистване на коренови канали Активна съставка
dataset/ea199201-45a1-44a7-94ce-cadeca248a60/resource/c343712f-009f-4a0c-8285-169a378dc10c/download
  Регистър на домашни кучета в община перущица 2018г
directory datas  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница