dataset/28740194-9db9-4034-aa26-b6573c398a99/resource/0dc408bb-6d15-4700-9b3b-f56362d0ae60/download
  Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
dataset/bde9d517-cdf2-40f2-a1c6-44ea968084c5/resource/24006a17-3112-4752-8dc6-de83ff871c08/download
  Дата на съставяне
dataset/11821023-72a1-4e3e-a5e2-5ccf3767231c/resource/90929773-257e-459c-8dc6-199e995ae42f/download
  Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset/3367cb92-fdbf-47c3-9925-320144990353/resource/933ea99c-4235-4afd-b188-5606a170655c/download
  Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset/45d14408-b6f0-4568-a3c1-8ce867a15ca2/resource/ff1ed163-883b-4b3d-9214-a95c59247120/download
  Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset/1d1bd777-49b5-458f-b321-0500c909ec9f/resource/3f02b561-3e79-460e-bf16-d9bc054e2e11/download
  Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset/f359cac1-3185-48e6-8ce6-4c8c662d1015/resource/328be349-2e25-4179-aa39-f7abdf52d96c/download
  Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset/5fcdf156-ecfd-47a2-a02d-a930b6708935/resource/1cab7b28-360d-44db-8760-e9df2db2780a/download
  Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset/5ca23834-ab8d-4a2a-9e6a-d460a1e8e6c8/resource/08f850d6-62a2-4b93-9948-ae62d3b9418f/download
  Община Вх номер
dataset/6fde9a1b-652e-4dfc-beaf-3efc70b19885/resource/14fe3527-72f7-48aa-ae9f-2de678d2860f/download
  На спортните клубове в община Ардино
dataset/a66f2520-13bd-47f2-a888-906548d00e46/resource/178ad461-14db-4d43-81df-6bc709414634/download
  Р е г и с т ъ р на недвижимите културни ценности на територията на община Ардино
dataset/c589be81-d70a-47e5-bf61-a9adf7bbc49c/resource/5b3ce10c-2eb0-451a-86c7-1ba66013fe74/download
  Между правоимащите собственици на животновъдни обекти в общ. Стралджа землище стралджа
dataset/2cf18899-0b45-4935-abc7-51aac46cbb12/resource/1dca665d-5b3e-4c79-9a5f-e2201682c689/download
  Регистър за категоризация на заведенията за хранене и развлечение
dataset/9aeafc85-32b9-46c7-ac4c-1288cef4d2f5/resource/5787e4c4-cc17-440c-90b4-3da604afb23d/download
  Решение №288 на ОбС от 27. 02. 2009год. Сделки за имоти -общинска собственост 2009 година
dataset/2a52d285-1ab1-4241-bdab-d2140cdec248/resource/26179e6c-4523-4a6c-84fb-df455fbf4c4e/download
  Регистър на недвижимите културни ценности на територията на община Пордим
dataset/04d8bb28-bb92-429f-80bc-2248932da243/resource/d94baeb7-aee3-4b00-82dc-d16646c1af47/download
  Регистър на домашните кучета на територията на община кричим
dataset/d48b563e-a5b2-4bca-a977-7161047a03cb/resource/ecbfbedd-cb26-4eba-968b-29ee313c9a2c/download
  Регистър за ненормираното работно време на търговските обекти на територията на община царево за 2017 година
dataset/11821023-72a1-4e3e-a5e2-5ccf3767231c/resource/7586f703-14bd-4a96-848a-b69328b8833d/download
  Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2017год
dataset/573a84e2-f483-4a30-a8b5-0355d0550d51/resource/d4314754-45b0-402a-a8dd-b20be8e31b2a/download
  Решение по овос или решение за преценяване необходимостта от извършване на овос №1/14. 02. 2017г
dataset/666ebb62-a081-4440-985b-9b7ebbd1ca05/resource/fec0b3a3-a835-4861-8abd-988f2dca3a0e/download
  На лицата с трайни увреждания с издадени карти за паркиране на територията на община шумен
dataset/ce144a6b-f946-4b00-b64d-65b50736ee66/resource/c74d3bbc-22d0-400d-abb4-89a2912fdf71/download
  Регистър на търговските обекти – впо /временни преместваеми обекти/, разположени на територията на гр. Стара Загора Наименование на обекта
dataset/adc46185-a4c8-4f47-a4d3-e210e237b3dd/resource/5e062dc5-c29f-4ebd-8d00-50f167bed05f/download
  По ред Земеделски стопанин
dataset/95d48e92-a720-4610-be5d-3a5a784dcc8e/resource/ac8fc413-7337-440f-b9b0-96d8815bf5fc/download
  Регистър на разрешенията за строеж издадени от община димитровград за 2016 година
dataset/07e151de-2861-476e-a570-4f42871e0b67/resource/da668a58-7b89-4086-95b3-34131c078012/download
  Регистър на земи от общински поземлен фонд, отдадени под наем/аренда
dataset/8ab23146-ca97-4a96-9bde-f46ce581425e/resource/2b545d93-03b4-447e-ad5d-9d83f214f7e9/download
  Регистър на домашни и безстопанствени кучета
dataset/7e1ce93b-6290-4444-b6b0-89c82ad382f0/resource/dd0cd065-4919-4d74-a267-1506815013ab/download
  Публичен регистър на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм в община чавдар
dataset/3be573c8-3023-41cc-8df1-9b3de5a6d2c5/resource/5c197158-336e-49f5-ae02-07be2231a22a/download
  Карта на социалните услуги, предоставяни на територията на община кърджали 2017 година
dataset/85fc3a02-d594-4205-9031-34e42b135a28/resource/258c7115-f458-48b3-916a-30f4ec9be938/download
  Община минерални бани, област хасково
dataset/553e6ad6-7a83-4f7d-aa15-c643ceaeae78/resource/fbd85ab5-9e5f-421c-8169-acd90093c879/download
  Решение на телк 1 Божидар Величков Камбуров 1/04. 10. 2011 01. 01. 2012 2 Петранка Атанасова Чакърова
dataset/ab305822-a8ff-4c98-b57f-0868d0b758ce/resource/43ffaf04-5649-4758-8670-29f142596b1f/download
  Регистър на техническите паспорти на строежите за 2016 г
dataset/b6e9706f-e02f-42a5-9108-ef2369b65074/resource/f330ec43-b412-41fc-b55c-77a0cb7d3cb0/download
  Регистър на въведените в експлоатация стоежи от четвърта и пета категория 2015г
dataset/ace65dd9-7847-4871-9f67-4af67cddf703/resource/0974fd26-e51b-4e02-8074-d69b3562e1aa/download
  Регистър на недвижимите културни ценности в община стралджа
dataset/f359cac1-3185-48e6-8ce6-4c8c662d1015/resource/2057fc31-dba7-48d4-822c-3a24ef5d081f/download
  Регистър на недвижимите културни ценности на територията на община „тунджа“
dataset/fd0a5812-b1e4-4594-a069-5d96b9aeffe7/resource/89138a25-4560-44d4-a415-9de22abedb0d/download
  Регистър на категоризираните туристически обекти в община сатовча
dataset/ef338334-488c-4551-a759-6565fcde8f3a/resource/2b0ef090-a882-4b7d-95c3-553f5e9ea0f3/download
  Населено място Наименование на нкц административни данни
dataset/c113eb53-1e5f-45e1-803d-f8dc1be19ce5/resource/378eb49c-e1d5-4f0c-96bf-af29b0108b61/download
  За ненормирано работно време на търговски обекти в община мадан
dataset/c89164d9-cbf7-402f-b7cf-81e1f693efc0/resource/57ab43a9-bfeb-4f05-a6a2-c69b1e26fbdf/download
  Община с а д о в о, пловдивска област
dataset/decd7462-e571-4c1f-bd29-a2c5d1a2d308/resource/37b072ef-86f6-4c43-a3c8-2b3f6fcafbeb/download
  Регистър по приватизация /2003-2006г./ 2003 г
dataset/cc87d45e-c1ae-4cb1-a88a-e4dddc57ec1d/resource/2038314e-2166-4b6d-8adc-79cae85e8e85/download
  Публичен регистър на община костинброд
dataset/2054ae36-af70-4525-8100-9d676ef1dda3/resource/d8660ae1-d8e8-4b29-a96a-953dd5a194a9/download
  Списък на учебните заведения в община ардино през учебната 2017/2018 Г
dataset/356ff379-84d8-4b5f-8768-d0a234d273cd/resource/d58aacfd-fe51-44ab-ab41-b2dc38347e3f/download
  Решение №137 на Общински съвет от 27. 05. 2004г автогарово обслужване на населението Общински съвет
dataset/9e3bf8f2-5baf-4bff-aa1d-42a453039db8/resource/b4ad42ab-5da6-4407-8c93-d131f0fa6791/download
  Общинска администрация -ново село
dataset/6b31fb77-e6cd-42e9-8ef3-b11e1700e8b6/resource/aad538c3-9e73-41f6-84fd-21f67d6458d8/download
  Вид площ м2 местополождение
dataset/7d500892-f3a2-4552-8de8-80e1b62a3f68/resource/169e2a0d-e9ef-4246-be82-73dfb87c1c5b/download
  Приложение №2-1 маршрутно разписание
dataset/5b63428b-4084-44b3-be04-995631580468/resource/d60bd8cb-d0ad-421d-9d62-b7af2ee4dcd2/download
  Област/ Община Име на обекта
dataset/20262649-42c2-411b-8108-4ac721b396b5/resource/be9c68bf-bfce-4cdd-9438-963e57fd25f1/download
  Актуализиран списък на паметниците на културата в гр. Шумен
dataset/a6d852c2-1aa3-4e1e-9151-5667678a313e/resource/86199752-ec53-4beb-b88a-0b9eaf160ef2/download
  Доклад за състоянието на околната среда през 2016 година съдържание страница
dataset/af8ee051-3aff-4614-9884-6594cdabb78a/resource/ca23a00c-3344-4d3e-825e-e78c7decfbb9/download
  Регистър на пчелните семейства на територията на община Банско
dataset/b7926bef-593a-475e-bd95-e86424e6f034/resource/07ddbcb6-a1d1-4f21-ade1-81f69e111ca8/download
  На наемателите, сключили дългосрочни договори за наем на земи от общинския поземлен фонд на община Кирково
dataset/e12fec45-56d1-4518-b5fb-e5a657e7d665/resource/6e504535-0c1b-480f-8edd-b37840969631/download
  Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост в община Ардино за периода от
dataset/10dab256-097b-400e-b6be-9d49c2b678d4/resource/5b0f0397-186b-410b-9bd2-225fc25bd83e/download
  Регистър на частната общинска собственост на Община Доспат
dataset/72888058-f29d-4a78-9fe7-f2e353df1231/resource/4582bac3-6d1f-42f8-9dac-9f15cbc113b0/download
  Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници
dataset/bd8ceb14-442d-4c13-94b6-ef7ecee22aae/resource/c331396d-f1f3-4f0f-9802-4f1082cc4b49/download
  Р е г и с т ъ р на собствениците на пчелини и пчелни семейства в община брусарци
dataset/b318b89c-c9d6-46f6-9d86-18804831749f/resource/1a8efb47-dc57-43e7-ad9f-2c62d865829d/download
  Регистър на пчелините в община Стралджа
dataset/49ab2fe7-1479-4e39-9515-4ee3e5125b67/resource/1b6c1d64-2f92-4c40-9bc4-fa58cf5a16be/download
  Община с а д о в о, пловдивска област
dataset/fafbcc87-8963-4fdd-8833-ec662737e077/resource/4bd81280-b871-4830-93d2-8ca7dda14e42/download
  Разпределение на пасища, мери от опф на община ардино за индивидуално ползване 2017 година
dataset/f359cac1-3185-48e6-8ce6-4c8c662d1015/resource/a7656f11-df14-40d1-acb9-7d4f88d3532d/download
  Р е г и с тъ р на спортните клубове в община „Тунджа”, област Ямбол
dataset/e1d5d733-fd5c-4ee0-a0fe-1c9fb08eb84c/resource/080dd5df-1859-4ad8-ad61-f82fe0d2fc82/download
  Регистър на домашни и безстопанствени кучета в община кочериново
dataset/5dd2a233-6710-41bd-bab3-ac6cbabf8b48/resource/60e0e728-60f7-47fb-97de-706f753dc4a3/download
  Регистър на недвижимите културни ценности област: добрич община: каварна населено място: гр. Каварна
dataset/85fc3a02-d594-4205-9031-34e42b135a28/resource/fb316934-544d-4800-a02c-035e5968e814/download
  Община минерални бани, област хасково
dataset/f359cac1-3185-48e6-8ce6-4c8c662d1015/resource/34129efe-6551-4eb7-a454-3c387da1ad6a/download
  Регистър на места за настаняване и заведения за хранене и развлечение в община „тунджа”
dataset/35c6c380-659b-48f4-b111-f87555795fc7/resource/f73e3e19-ee16-41d9-ae07-f8a787781042/download
  Списък на военните паметници на територията на община своге по населени места
dataset/40e36df9-90c5-40bc-a026-140fe51ff356/resource/56181929-ebfa-448a-8703-619dc610352e/download
  На издадени заповеди за изработване и одобряване на устройствени планове и техните изменения от областния управител на област Кърджали
dataset/91e3cf41-d99b-4c2a-b157-69a6578709be/resource/09a195df-c229-4e5a-9f73-2dc2eb8720d6/download
  Регистър на лекарските практики в община стражица
dataset/d56b7a14-05c8-4438-8fd5-89518d514e96/resource/af8e3d49-c37f-4313-acae-40c1c3e97072/download
  Община стражица -регистър на недвижимите културни ценности
dataset/0fb7cc42-62c4-4163-96c9-a0ff5ff04b78/resource/c0a1a5d5-8d4c-4e1c-9399-3615e4514631/download
  Община стражица – регистър на военните паметници
dataset/d727e5ea-97fe-4652-9626-9db415f88661/resource/3229d679-6d0a-424d-a222-3b28f5d3a1de/download
  Integrated management system
dataset/730fbd95-bf7d-4cc1-8e22-fdb07ca25ac0/resource/1bad2483-9db3-4c47-a8f7-afc28fe29328/download
  Главен регистър за частна общинска собственост на Община Сатовча – актуален към 01. 09. 2017г
dataset/d14d60de-b118-4529-ba79-476cbc887944/resource/5d709635-7495-42fb-afbb-ee3841820c4c/download
  Търговски обекти в община ивайловград към 20 септември 2017 година
dataset/370ab342-da45-4a33-8edb-acac7e5472d0/resource/dd4f49c2-6394-4911-b195-0e474c5d46a8/download
  Разпределение на пасища, мери от опф за индивидуално ползване община кочериново
dataset/a41df654-9693-4b0f-ab60-5719c8a431c5/resource/fd1d1b98-1d84-41b5-9a09-a426b11905e3/download
  Регистър на военните паметници на територията на община бойница
dataset/a197dcaa-5c2a-4053-9cb2-9c75bf4e07d6/resource/26c01b5f-4830-4e4c-b222-4875a48cffda/download
  Главен регистър за публична общинска собственост Община Перущица
dataset/91f743a0-7ec3-4d6f-9181-16f28677837d/resource/9d0bcd94-7aff-4717-95bc-fcae7167f99e/download
  Читалище населено място секретар телефон нч „Христо Ботев-1929”
dataset/ed3f8a08-bc79-4c2b-9154-b35dd0a01d0a/resource/02df2d73-4935-4673-bbba-d5b5e5f5b355/download
  Регистър за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество
dataset/7d500892-f3a2-4552-8de8-80e1b62a3f68/resource/828a7dd8-ee37-4d6d-9cc0-0dc7feac6151/download
  Приложение №1-2 маршрутно разписание
dataset/730fbd95-bf7d-4cc1-8e22-fdb07ca25ac0/resource/3f77818d-f56b-4cfc-8116-503c5b5b2db1/download
  Главен регистър за публична общинска собственост на Община Сатовча – актуален към 01. 09. 2017
dataset/77910a74-8ec5-4c4c-8f47-9fbf3c38f46e/resource/e5d97c1f-a767-4c10-a6f0-4e3b6c177d3e/download
  Р е г и с т ъ р на категоризираните туристически обекти на територията на община Ардино
dataset/19aaea61-3b80-4147-aa1f-c92e79c535ce/resource/35f4382a-6716-4a17-8d65-3979386c2901/download
  Integrated management system
dataset/e9cec0b7-6d16-464c-8aee-492d9cd1451b/resource/1816f8e6-c38c-42ec-b22b-f46794ecd192/download
  Регистър на военните паметници на територията на община тутракан
dataset/12c4ced2-56fc-460d-8042-3535c13374d6/resource/813ea1b8-93e4-403f-aea5-ffc79039acb6/download
  Регистър на земи от общински поземлен фонд, отдадени под наем/аренда
dataset/7c150e03-8e45-4df8-88ac-c48160b32e55/resource/f626de00-45d1-4b55-a694-c426d08db118/download
  Община кирково обслужване на автобусни линии по утвърдени: общинска, областна и републиканска транспортни схеми: І. Общински автобусни линии
dataset/bdd68ee5-ee54-4090-b79d-2bcb58ca2178/resource/160bfb39-1c7b-499f-9e9d-c037c220dfd9/download
  Линия/часове на тръгване
dataset/23e1d71b-6c1f-470f-aa14-f283b5da2698/resource/9787c337-7643-4821-a912-831a55290ad9/download
  На язовирите на територията на област Добрич към 30. 04. 2016 г
dataset/85fed144-6d00-41db-83af-924d66c8cbd6/resource/2cdf484e-6fc7-44c7-a9b7-b088ee927854/download
  Регистър за издадени от община царево разрешения за извършване на таксиметрови услуги през 2017 година
dataset/4542c057-d61e-42dc-9ebc-3bae5e194fc0/resource/36a8e704-cabb-4ba6-b63f-231033e1246d/download
  Регистър на домашни и безстопанствени кучета на територията на община куклен 2016 г
dataset/8d54f850-b008-415a-9b81-baa34e37d07a/resource/b92f2650-808e-4889-84a3-3dfe17fb54aa/download
  Решение на Общински съвет Вид разпоредителна сделка Данъчна оценка на имот Пазарна оценка на имота
dataset/7650150d-5ae3-44a0-8da2-1cee2fb652b8/resource/ca1951f0-933c-4e64-abfd-1eb62e34bd86/download
  Р е г и с т ъ р на Военните паметници и паметни плочи намиращи се на територията на Област Разград
dataset/65fbff4a-e183-4d25-8e9a-38de8e1033db/resource/4c5cd9de-0cd3-4ab7-9196-7e8366327b56/download
  Рег.№ Наименовение на институцията населено място
dataset/9926f422-ba91-4da4-ba90-85d9e025d769/resource/59bd0964-236f-404d-a4d2-4da0e82cb60f/download
  Регистър на военните паметници и паметни плочи в област Бургас
dataset/70c9c0d0-d277-46d9-8d92-1d277fbd69a0/resource/87bdd271-3faa-48a5-9a54-81b2f9d6dd05/download
  Община стралджа издадени разрешителни за ползване на воден обект язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б” на зв титуляр
dataset/4263972b-b23c-4fce-b150-3d5bef322cbd/resource/06093729-ca9c-4392-8b07-8cbf002b716a/download
  Община с а д о в о, пловдивска област
dataset/aa58efee-ef63-4684-b03b-9841b4588059/resource/cc486c4e-b941-4ec6-9ead-be822ffa11d2/download
  № на техничесния паспорт. Наименование на обект
dataset/a299a60d-1583-4b95-af13-462a18e55f94/resource/8eb3dc35-f940-4164-aff9-da041c34d036/download
  Регистър на домашните кучета в Община Сатовча
dataset/3d679b36-cfa0-4c92-9d53-18e9f7fa5d97/resource/e0fa0716-bf38-46d4-b0c9-79bac20e8cb1/download
  Маршрутен график – разписание на автобусните линии от общинската, областна и републиканска транспортна схеми
dataset/134d42a1-328d-4afe-9a5c-0fed7d9a4084/resource/613a4938-75fc-45da-a20c-26b19b51e1ab/download
  За разпоредителните сделки с имоти общинска собственост в Община Крумовград
dataset/fe69b00b-9cb8-42af-9ebe-8920b7116baf/resource/a09c73b4-d125-41b9-b6e3-b064d3e9d282/download
  Регистър на военните паметници на територията на община перущица
dataset/0f0c0f9f-be62-47b3-9511-87f7832f1611/resource/03fbba35-7680-4f64-a407-eeef252e4ff9/download
  Регистър на собствениците на пчелни семейства в община земен 2004 г
dataset/937bfbe2-378a-4c4b-ad3c-b55dddd5bc51/resource/1375ace0-168f-4004-94e0-a640447c0d42/download
  Областна транспортна схема на област пловдив: Автобусни линии и Маршрутни разписания по направления
dataset/ea199201-45a1-44a7-94ce-cadeca248a60/resource/94bc3349-72d1-4b13-a54d-d7b55ed4c910/download
  Регистър на домашни кучета в община перущица 2017 г
dataset/af1f7887-6755-49e4-8a24-502b0a3391a8/resource/fc4f6b42-e15b-4cd5-8b6a-7d1b253ab26d/download
  Регистър на издадените заповеди за одобряване на пуп – ве и техните изменения за 2017 година – община мадан
dataset/ca71ce80-c896-4543-84d7-96fa0ebbdc53/resource/eeadbea2-120b-44fd-ae85-a2d2ff09434a/download
  Регистър на издадените строителни разрешения за 2017 година – община мадан
dataset/b34386f5-c54b-41eb-b46d-d0f2865c1885/resource/3f1baf06-0f28-40e2-922d-b8b42b08510f/download
  По ред наименование адрес
dataset/8d32edd8-6df0-4b69-b332-f5b5b0bbcfab/resource/13f3debf-74e8-4397-b848-6a57e86018c8/download
  Регистър на домашни кучета в община ботевград
dataset/23c54c83-66ee-4d27-8e0a-116c3d19e307/resource/12256231-d734-460e-850a-8a5b2f324c00/download
  Регистър на военните паметници и паметни плочи на територията на община елхово
dataset/e37238e2-f35f-4976-9de8-ac36e9b75518/resource/43a3097d-5aa2-4061-84eb-c240b69a7a20/download
  Регистър на имотите общинска собственост
dataset/fb167a4d-715c-46d0-9cd1-125727b13b05/resource/9ebca8cc-7c73-42e2-87c9-6110e7046d0d/download
  Община братя даскалови п к 6250 с. Братя Даскалови тел: 04134 / 22-60; 23-02; 23-88
dataset/f93a7035-fa36-45b2-8cbd-b2a6ce1ac97d/resource/0c175472-f1cb-44e0-9885-1d51f47b0727/download
  Доклад за комплексна оценка за съответствие от „Строй арт оод №08-09-11/ 08. 02. 2017 г
dataset/5d2c0969-9dc3-41c4-bac9-1b25c2c0c40a/resource/b7949ecd-4f33-4650-a58a-cd1f73bfda42/download
  Местонахо ждение на обекта на територията на общината
dataset/e00da587-2ced-4c50-98bd-bd91b2f457a6/resource/45ec9e20-301e-4f10-9caa-92902199ecb6/download
  О б щ и н а б о т е в г р а д списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по бюджета на община Ботевград за 2017 година
dataset/d803a138-4d02-4800-925d-37b764188dd8/resource/9b33257c-61a1-490d-b706-2a72834637d8/download
  Регистър на пчелините в община елхово
dataset/85fc3a02-d594-4205-9031-34e42b135a28/resource/210cac96-98e4-4472-b42b-a39307984029/download
  Община минерални бани, област хасково
dataset/85fc3a02-d594-4205-9031-34e42b135a28/resource/c01d0f6b-afe3-47d5-86f6-bde6a279b06c/download
  Община минерални бани, област хасково
dataset/ff3ae812-9d7f-4db2-a8e1-3cec79fa4bd8/resource/723d1456-c913-4b59-be91-dcb418e93b27/download
  Решение за откриване на процедура № / дата Заповед за комисия
dataset/b54c7e63-50b0-425f-bf91-2754b47ad21d/resource/ce699e0b-d694-4297-8399-3f39e9a863ac/download
  Регистър на обществените поръчки в община ардино
dataset/08b50201-bfcc-4e07-a197-ff7420eafcab/resource/952acbf7-94c8-47d3-852b-b069ccc0db55/download
  Списък на недвижимите културни ценности /недвижимите паметници на културата/ в гр. Стара загора
dataset/a94dbd6f-d957-4f7e-a129-c0d298e7bd27/resource/d0dfd891-6cdf-4cbb-bbe8-aa7b895248bd/download
  Общинска транспортна схема републиканска транспортна схема
dataset/f0560b20-a075-423e-b523-4310d548d095/resource/93a5089a-50c4-42cb-8ed9-dbb2efb15453/download
  Решение № / дата Строеж Възложител оу-338/20. 09. 2002 г
dataset/d55530ad-4475-4c5c-b769-192b40840e5f/resource/41b07435-52df-44cc-b8dc-b0bc65f01723/download
  Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти
dataset/16b25575-b385-47aa-a913-c5ee3d41f698/resource/5bb58009-92e3-403e-803f-ca32580f5f2b/download
  Общинска транспортна схема
dataset/8ce0b2a5-8e00-4082-84aa-3db2c86034f9/resource/eb902cd0-9b0f-4d6d-b905-c3d0fef625cc/download
  Регистър на безстопанствени кучета в община завет
dataset/34a74291-4d07-44c4-87cc-6e8dee9eae83/resource/07afc851-2f3a-4173-8d12-c37471ad5e84/download
  Регистър на пчелините и пчелните семейства, находящи се на територията на община царево
dataset/4ff1b48f-7a72-423b-bd9b-99ba90297d44/resource/a20ca55c-c778-432d-af88-99660abc6c18/download
  Одобрявам: образец №14
dataset/7a69a4e5-fff1-4b64-86e1-b424e0891007/resource/5e3defd8-59c7-4bc2-b0be-893822b79eed/download
  О б щ и н а м и н е р а л н и б а н и о б л а с т Х а с к о в о
dataset/84590a67-11c4-4aa5-bbae-8ac4beecbcf6/resource/51b0201d-bce4-4523-b916-463ebd56215e/download
  Разпределение на пасища, мери от опф за индивидуално ползване община кочериново
dataset/871582f9-6dfe-4794-b024-78d6ad9a3a22/resource/35976bae-5b4d-40c4-a7d9-b553c3467be5/download
  Регистър на недвижимите културни ценности община: сливен населено място: гр. Сливен
dataset/552dae76-f910-47c9-a7bc-5a18cbfc8ac1/resource/04363a9e-f19c-42bf-856a-c17690845d6f/download
  Списък на автобусните линии от областната транспортна схема
dataset/5a4b39dd-b189-4489-be00-ab550e79623d/resource/9d74bd6b-791b-4e28-a69d-670ccaf34893/download
  Дата на регистрация Собственик
dataset/6a716259-45f4-46ee-b6d7-846922f3bb72/resource/db7e94c6-9028-4dc0-a097-14d32d4ced86/download
  Р е г и с т ъ р на домашни и безстопанствени кучета в община брусарци
dataset/aad39432-0aff-4e0a-840c-c9d6c9e24dd2/resource/bd8b812e-ad0b-40b6-8b93-9bd60cd19512/download
  Регистър на язовирите в област Враца
dataset/37776714-c1f4-4bf3-83f6-650031978416/resource/a8b3a56e-7331-4b8d-bbf4-416be6ff366d/download
  Община павликени р е г и с т ъ р на недвижимите културни ценности на територията на община Павликени
dataset/f66ac4f6-3a88-438b-bf2b-74b92d45de4f/resource/8c583fbd-4eca-41aa-bc90-015c37487511/download
  На сградите, обявени за паметници на културата – община елхово
dataset/405b765e-5fa0-4276-b755-8b671af87a01/resource/fad39f63-e9f1-4dfe-905c-97c4624db137/download
  Областен регистър на военните паметници варна
dataset/3f3859c5-75a6-440e-873c-5e44dddf5c07/resource/ef94e9f2-53b7-4376-b498-fc15e651d315/download
  Спортни клубове в община Трявна – 2018 г
dataset/f1eb27a9-ac8e-42b7-81cc-e1d7cf4d8ebb/resource/e08bafdf-7a12-462d-9716-52f90e38ff9d/download
  Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Самоков
dataset/6e1ade91-decf-4bbe-b803-7c23bbe0b25e/resource/d4ce444a-5ac5-43db-934d-bbbfb7b9499a/download
  Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания
dataset/e465bd26-b687-4d7a-981a-d3a0264bc5e8/resource/f14dd14e-9bd4-4ebc-8213-7d6353a1bf0a/download
  Регистър на категоризираните от кмета на община пордим туристически обекти – заведения за хранене
dataset/ed8f41be-d118-4487-8918-78ddf6d91416/resource/6f847514-1eed-414e-ab92-494b5f195d9c/download
  График разписание на автобусна линия Самоков-Продановци-Райово-Самоков
dataset/2ade6aad-9799-4b70-ace2-29be57ef7794/resource/ebfe7128-597c-49d6-bd67-b45e3d005d44/download
  Регистър на военните паметници на територията на община сухиндол
dataset/8323746c-72db-47af-8a49-1820a14720ae/resource/18319eba-59b8-4e68-9c2e-db6b3ea8a120/download
  Областна транспортна схема област разград квота на Община Разград
dataset/87cfea69-39f3-4f40-b42a-5c6645c66414/resource/1c8c1fac-afa8-48b9-bf11-2a9765bf13b8/download
  О б щ и н а л о з н и ц а, о б л а с т р а з г р а д р е г и с т ъ р на издадените разрешения за строеж през 2015 година
dataset/3af506b7-1375-426e-afcf-6e22edc1cf9f/resource/34b2b67f-f6f6-4e67-bb55-d31cf26bfe7c/download
  Р е г и с т ъ р на обществените поръчки в община – симеоновград 2016 г. 2017 г
dataset/be5eb7d1-9ddd-4d70-a525-b57a58d2921a/resource/1509323c-1c75-4182-8051-eb9edf731469/download
  Р е г и с т ъ р на въведените в експлоатация строежи от ІV и v-та категория в община лозинца през 2015 година
dataset/9e3bf8f2-5baf-4bff-aa1d-42a453039db8/resource/23059876-f1ad-4f84-952c-2eaf341d2696/download
  Търговски обекти
dataset/9e3bf8f2-5baf-4bff-aa1d-42a453039db8/resource/201bf087-8b6c-4c44-b000-5e9b49438952/download
  Общинска администрация -ново село
dataset/52489886-1b95-417d-b193-4e0a6d0c2352/resource/9dfa91b3-0a24-454b-9ebf-d59086bada77/download
  Микроязовир "Княжево"
dataset/fbe3c917-33d7-441d-9e93-a6a41982f1ba/resource/e41dbf8f-0af4-436a-89d3-f78b14b1f382/download
  Представени ид части в %
dataset/9f298315-1536-449a-a966-328b17020a37/resource/7ff66f3d-039f-4f74-87ff-5a5a86e94a2f/download
  Регистър на спортните клубове на територията на община Земен
dataset/743bea8c-7eec-4c33-b2be-d233168bc33a/resource/8755a6a3-dd09-4d3c-8778-37423f2269a8/download
  Решение на Министерски съвет №436 от 04. 08. 2017 г
dataset/83b3c881-164c-40e7-9d5f-dc8aefd98a19/resource/22a52a60-d739-474e-be04-79f5997db17b/download
  І. Кметства и км наместничества: ІІ. Образование
dataset/36320094-97a8-4e6a-81c5-12e795cee7a9/resource/23d821c1-3ea3-4ff6-9e28-304356ce20c4/download
  Община трекляно, област кюстендил главен регистър за частна общинска собственост
dataset/27d8a242-8784-4f44-822f-7fdb1db30a75/resource/f01d898e-5a97-4e07-93d5-b970b61fdf8c/download
  Регистър на сдруженията в Община Горна Оряховица
dataset/cd3eeaba-01dd-4de0-b2a6-772fa8ae3dfb/resource/09802ae1-50f0-42eb-84ef-a0a618e7ad04/download
  Решение на Бюрото на мс №320 от 07. 09. 1974 г за архитектурно-исторически резерват
dataset/bb1a8163-b735-4ac1-9670-bd27a57f14a4/resource/de56d210-d91d-465a-a609-a208eeb28b62/download
  Регистър за издадени карти за паркиране на хора с увреждания
dataset/faad59c9-36db-49da-b524-ebef4e282fd9/resource/a3d6536a-b848-4b97-85f5-ba79cc123e37/download
  Регистър на пчелини и пчелни семеиства кочериново
dataset/5c89cd6f-7372-4482-ba8f-5cec4f1576f6/resource/d6cf5ed5-30e8-4139-b917-17162eccb7ca/download
  Търговските дружества с общинско участие № и партида на вписването
dataset/52662f5b-009a-4791-84c2-e97a509f65c1/resource/9fccdead-a99c-48c2-b761-158835a34ccf/download
  Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост
dataset/b278313e-9bd0-4d2a-85bf-842621a33df9/resource/0672e06b-726e-4371-a251-25c8e00a9043/download
  Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
dataset/0cc7239b-a1c9-4240-af92-b0e718e1a9d7/resource/b1753c3d-29f1-41f3-9ea2-d797623ee0a8/download
  Регистър на обектите, имащи право да работят с удължено работно време на територията на община банско към дата 20. 02. 2018Г
dataset/2006dfc6-16c2-4cf2-9dd5-e3e1ff84abe2/resource/94edff05-4a88-449c-b39e-6084742d8c6b/download
  Регистър на лекарските практики за периода 02. 01. 2017г до 31. 12. 2017г
dataset/0f0c0f9f-be62-47b3-9511-87f7832f1611/resource/469a91f9-a3a2-47a8-bef5-fdeb45e0f2ba/download
  Регистър на собствениците на пчелни семейства в община земен 2017 г
dataset/8eb1a610-b05c-4723-b652-2f56f6a0d1ce/resource/28062fe5-81be-4e8a-ae2f-89cb63ddfda2/download
  Списък общински училища община несебър
dataset/ed8f41be-d118-4487-8918-78ddf6d91416/resource/b4f5177c-f4a9-43ee-a529-f3ac28093284/download
  График разписание на автобусна линия Самоков-Мала църква-Маджаре-Говедарци-Самоков
dataset/85fc3a02-d594-4205-9031-34e42b135a28/resource/1e63cdc3-b4e7-4bac-b6e4-c425461e1cc7/download
  Община минерални бани, област хасково
dataset/b2a985e4-7420-4c5a-ae2b-66b18eec2dcc/resource/0f80de8b-9af6-45e5-9544-cefb8e708fd6/download
  Приложение 2 Участия на международни туристически изложения през 2016 г. /проект
dataset/378cadc0-75ee-4f4b-8c6a-071c9a706b1f/resource/ee9c969d-d0bd-466e-b9a5-747f130eaf43/download
  П у б л и ч е н р е г и с т ъ р за разпоредилни сделки с имоти общинска собственост община симеоновград – 2013 година – 2017 година
dataset/720795d4-b014-42ca-b2e6-5645e901ad5e/resource/a866129c-20cd-4516-8b9f-c711c91ffdf6/download
  Регистър на недвижими културни ценности /паметници на културата/ община долна митрополия
dataset/135f5916-8804-466a-87e7-616f3e1580e2/resource/86723641-ed78-47fb-8578-d3679da5c29b/download
  С п и с ъ к на мери, пасища и ливади, землище на гр. Банско
dataset/ed8f41be-d118-4487-8918-78ddf6d91416/resource/687ea3bd-57af-40d9-ae9b-851194a40ad0/download
  Г р а ф и к – р а з п и с а н и е
dataset/ea199201-45a1-44a7-94ce-cadeca248a60/resource/c343712f-009f-4a0c-8285-169a378dc10c/download
  Регистър на домашни кучета в община перущица 2018г
directory dataset  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница