docs-polezno/normativni-aktove
  Национална агенция за приходите централно управление
  Г допк, чл. 169, ал. 1; допк, чл. 169, а
  От 19 октомври 1994 година относно правните аспекти на електронния обмен на данни
docs-polezno/dokumenti-i-formulqri
  Образец 1040 по чл. 252 от зкпо за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия
  Приложение 3 към т. 3 До директора на дирекция “социално подпомагане”
  Образец 1061 по чл. 259, ал. 1 от зкпо за упражняване правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби
docs-polezno/normativni-aktove
  Пк 4004 гр. Пловдив факс 032 / 679-700
  Дирекция “оуи” гр. Копие: тд на нап
  Относно: Данъчното третиране по зддс „задатък” и други предварителни плащания по доставки
  Република българия министерство на финансите
  До дирекция оуи
  Относно: данъчно третиране на доставка на спедиторски услуги, оказвани във връзка с транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (зддс)
  Закон за данък върху добавената стойност
docs-polezno/dokumenti-i-formulqri
  Образец 1055 по чл. 246 от зкпо
  Приложение №9 за притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина
  Вх. № на тд на нап
directory docs-polezno  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница