files
  Провежда се всяка първа сряда на месеца в Културен център „Дунай
viasat/Viasat History/Bulgarian
  Програма янyapи 2018 Viasat History eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
viasat/Viasat Explore CEE/Bulgarian
  Програма янyapи 2018 Viasat Explore cee eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
viasat/Viasat Nature History HD/Bulgarian
  Програма янyapи 2018 Viasat Nature History hd eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva
viasat/TV1000 Balkans/Bulgarian
  Програма янyapи 2018 tv1000 Balkans eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
viasat/Viasat Nature CEE/Bulgarian
  Програма янyapи 2018 Viasat Nature cee eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
viasat/TV1000 Balkans/Bulgarian
  Програма фeвpyapи 2018 tv1000 Balkans eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
wp-content/uploads/2018/01
  И н т е р п р о д ж е к т e о о д
viasat/Viasat Nature History HD/Bulgarian
  Програма мapт 2018 Viasat Nature History hd eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva
viasat/Viasat Nature CEE/Bulgarian
  Програма мapт 2018 Viasat Nature cee eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
  Програма фeвpyapи 2018 Viasat Nature cee eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva
viasat/Viasat Explore CEE/Bulgarian
  Програма мapт 2018 Viasat Explore cee eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
  Програма фeвpyapи 2018 Viasat Explore cee eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva
viasat/Viasat History/Bulgarian
  Програма мapт 2018 Viasat History eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
contentFiles/news/2018/01
  Председател: Георги Нехризов, секретар: Вероника Генчева северна българия
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/02/09
  Басейнова дирекция източнобеломорски район
files/2018/01
  Утвърждавам: Директор
wp-content/uploads/2018/02
  Утвърждавам: директор: ани паласкова
viasat/Viasat Nature CEE/Bulgarian
  Програма aпpил 2018 Viasat Nature cee eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
viasat/Viasat Explore CEE/Bulgarian
  Програма aпpил 2018 Viasat Explore cee eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
wp-content/uploads/2018/01
  Начин на трайно ползване
  Дск – 2018 г. – секция подледен: І. Кръг
  Начин на трайноползване
wp-content/uploads/2018/02
  Община белоградчик 3900 гр. Белоградчик
wp-content/uploads/2018/01
  Г. Домашна работа 4 клас
wp-content/uploads/2018/03
  Предупреждението
viasat/TV1000 Balkans/Bulgarian
  Програма aпpил 2018 tv1000 Balkans eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
viasat/Viasat Nature History HD/Bulgarian
  Програма aпpил 2018 Viasat Nature History hd eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva
wp-content/uploads/2018/02
  Вехбие Балиева вту „Св св. Кирил и Методий“
viasat/Viasat Nature CEE/Bulgarian
  Програма мaй 2018 Viasat Nature cee eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
wp-content/uploads/2018/03
  Том 2 Хенрих Корнелий Агрипа фон Нетесхайм
viasat/Viasat Explore CEE/Bulgarian
  Програма мaй 2018 Viasat Explore cee eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
viasat/Viasat Nature History HD/Bulgarian
  Програма мaй 2018 Viasat Nature History hd eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva
viasat/Viasat History/Bulgarian
  Програма мaй 2018 Viasat History eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
viasat/TV1000 Balkans/Bulgarian
  Програма мaй 2018 tv1000 Balkans eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
wp-content/uploads/2018/03
  Живот в сънуването
ebc/bulletin-I-ebc/source/BRO, 2018/2018-04/drafts
  Защо възкресението на исус е важно?
wp-content/uploads/2018/04
  Баварските замъци и залцбург през септември
wp-content/uploads/2018/03
  Б ъ л г а р с к а к у д о ф е д е р а ц и я етикет, етика и правила в спортната зала
wp-content/uploads/2018/04
  Доклад за Наблюдение изпълнението на Плана за развитие на Община Ковачевци 2014 2020
wp-content/uploads/2018/02
  Пета национална конференция „Насърчаване на четенето” 18-21 октомври 2016г
libra/wp-content/uploads/2018/02
  Дейността на разследващите органи и съда в контекста на правото на равно третиране и защитата от дискриминация
wp-content/uploads/2018/02
  П р о г р а м а 16ти февруари /петък
wp-content/uploads/2018/04
  И н т е р п р о д ж е к т e о о д
  Община белоградчик 3900 гр. Белоградчик
wp-content/uploads/2018/02
  Заседание на научния съвет (НС)
bg/wp-content/uploads/2018/01
  Програма за управление на отпадъците на община грамада 2015 2020г
wp-content/uploads/2018/01
  Жан Моне“ Център за високи постижения в изследването на европеизацията на държавите от Югоизточна Европа
  Информирано съгласие за заснемане и верификация на кандидати при изпита Цел и процедура
docs/2018/distributions/4
  Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
wp-content/uploads/2018/01
  Винен Лист Wine List Шампанско и пенливи
viasat/TV1000 Balkans/Bulgarian
  Програма aвгycт 2018 tv1000 Balkans eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
  Програма юли 2018 tv1000 Balkans eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
wp-content/uploads/2018/06
  Курсова работа Гемиите на смъртта
viasat/Viasat History/Bulgarian
  Програма юли 2018 Viasat History eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
  Програма aвгycт 2018 Viasat History eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
viasat/Viasat Nature History HD/Bulgarian
  Програма юли 2018 Viasat Nature History hd eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva
wp-content/uploads/2018/03
  „ република българия
wp-content/uploads/2018/04
  Круизен пакет "пътешествие до края на света" По Маршрут
wp-content/uploads/2018/02
  Конкурс за вокална и инструментална музика програма 04 07 май 2018 Велико Търново
viasat/Viasat Nature History HD/Bulgarian
  Програма aвгycт 2018 Viasat Nature History hd eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva
wp-content/uploads/2018/06
  Доклад на тема: Въстание във Варшавското гето Изготвила: Андреа Данова Специалност: Хебраистика, III курс
  Исторически факултет „Историята на един еврейски капо
docs/2018/distributions/3
  Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“
bg/wp-content/uploads/2018/05
  План за действие на община ново село
wp-content/uploads/2018/01
  Жан Моне“ Център за високи постижения в изследването на европеизацията на държавите от Югоизточна Европа
files/attachments/2018/04/13
  Българска социалистическа партия
  Правилник за трудовите правоотношения в българската социалистическа партия
wp-content/uploads/2018/02
  Закон за обществените поръчки, кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка, при следните условия
pub/bank/userfiles/files/abitur/2018
  Програма вступного іспиту з болгарської мови та літератури для абітурієнтів, які у 2018 році вступають на навчання
docs/2018/distributions/4
  Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
viasat/Epic Drama (CEE)/Bulgarian
  Програма юли 2018 Epic Drama (cee) eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/03/14
  Обект Канализационна система на град Хасково Цел на заявеното ползване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/06/18
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район” Page
home/wp-content/uploads/2018/01
  Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година
home/wp-content/uploads/2018/04
  Общински съвет бяла, област русе
home/wp-content/uploads/2018/07
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
bg/wp-content/uploads/2018/04
  Отчет за 2017 година за изпълнение на програма за опазване на околната среда на територията на община ново село, област видин за периода 2016-2020 г
home/wp-content/uploads/2018/06
  Община бяла, област русе
home/wp-content/uploads/2018/07
  П о к а н а към жителите на община бяла
wp-content/uploads/2018/06
  Ян Карски (1914-2000)
wp-content/uploads/2018/04
  Жан Моне“ Център за високи постижения в изследването на европеизацията на държавите от Югоизточна Европа
wp-content/uploads/2018/01
  Сдружение “Алианс за защита от насилие, основано на пола”
wp-content/uploads/2018/06
  Доклад от международната научна конференция „75 години. Незабравените лица на спасението
site/wp-content/uploads/2018/02
  Лекции по програма Еразъм+ в Университета във Варшава по маршрут
wp-content/uploads/2018/06
  Да бъдеш жена по време на Холокоста
attachments/article/66
  Отчетно събрание на ро на сгб-плевен
wp-content/uploads/2018/02
  Лични данни Име: Веселин Петков Босаков Дата на раждане
green-energy-fund/wp-content/uploads/sites/9/2018/06
  Oбразец пълномощно в случай на акционер юридическо лице
wp-content/uploads/2018/08
  Програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приета с пмс №18/02. 02. 2015г
viasat/Viasat History/Bulgarian
  Програма ceптeмвpи 2018 Viasat History eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
wp-content/uploads/2018/05
  Техническа спецификация хемодиализен апарат 1
wp-content/uploads/2018/09
  Литература А. Панов и колектив Учебен център „Диоген еоод
home/wp-content/uploads/2018/08
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
wp-content/uploads/2018/04
  Tърговски представител: Даниел Георгиев 0897 89 46 31
wp-content/uploads/2018/01
  Ковано желязо пика за квадрат
home/wp-content/uploads/2018/08
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
attachments/article/66
  Семинар на диабетиците от Плевен
wp-content/uploads/2018/06
  Ане Франк-животът и през Втората световна война Кратка биография
p/2/0
  Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
wp-content/uploads/2018/08
  Xviii-та Традиционна Регата "Кор Кароли" 11 15 август 2018 г
wp-content/uploads/2018/03
  Техника N° 1 (1) Вибрации
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/05/09
  Водоснабдяване на гр. Павел баня и с
wp-content/uploads/2018/05
  NB! Участник, чиято оферта не отговаря на минималните изисквания, заложени в настоящата Техническа спецификация, няма да бъде допуснат до оценяване и класиране и ще бъде отстранен от участие
wp-content/uploads/2018/04
  Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство
wp-content/uploads/2018/01
  Адвокатска колегия р у с е до изх. №25 /29. 01. 2018г. Гр. Русе
wp-content/uploads/2018/06
  Решение на еврейския въпрос в Европа
home/wp-content/uploads/2018/07
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
wp-content/uploads/2018/04
  Оферта за вечеря
viasat/TV1000 Balkans/Bulgarian
  Програма oктoмвpи 2018 tv1000 Balkans eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
uploads/2018
  Програма: Viessmann 14: 30 15: 00 Събиране в залата на киип
wp-content/uploads/2018/05
  Конкурс за длъжности към Дирекция на Природен парк „Витоша", гр. София 3 щатни бройки: Главен експерт „План за управление"
wp-content/uploads/2018/03
  Частна детска градина “цветен ден”
wp-content/uploads/2018/05
  Скаут училище „светлина“ 2018 (за дг и пк5г)
files/calendar_events
  Дискусия на тема „Кулминацията на антропософията“, 24-25. 03. 2018, Стара Загора
wp-content/uploads/2018/08
  Адвокатска колегия р у с е до изх. №106/23. 08. 2018г. Гр. Русе
wp-content/uploads/2018/03
  Адвокатска колегия р у с е до изх. №44/20. 03. 2018г. Гр. Русе
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/05/18
  Н = 118м, Местност „Аеците гр
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/07/02
  Един каптиран естествен извор кеи „Терс дере" на пс „Извора", разположен на територията на пи с идентификатор 77195. 226. 5, местност „Терс дере" по кккр на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/06/11
  Масивно водохващане „Паша арк на р. Марица, състоящо се от бетонов бент с дължина 70м, от които 30м преливаема част, 25 м водовземна част с плоски таблени затвори, утаител и авариен изпускател, оразмерено за Q= 6
wp-content/uploads/2018/06
  1 Води 15 Почви 17
procurements
  Военно формирование 52370
wp-content/uploads/2018/08
  Изх.№ / г. До общински съвет черноочене п р е д л о ж е н и е
wp-content/uploads/2018/01
  Конкурс за вокална и инструментална музика програма 04 07 май 2018 Велико Търново
wp-content/uploads/2018/02
  На 9-ти февруари 2018 г. /петък/ от 10: 30 ч и от 11: 00 ч в град Ивайловград /Заседателна зала на Община Ивайловград/ ще се проведат информационни кампании, под формата на работни срещи, по проект № bg16rfop001-2
wp-content/uploads/2018/04
  ДО: Живущите в жилищни сгради с адрес
procurements
  Покана за участие в обществена поръчка уважаеми госпожи и господа
docs/2018/distributions/3
  Тематично годишно разпределение по образователно направление музика за трета подготвителна възрастова група (5–6 г.)
wp-content/uploads/2018/01
  Мануела Самек Лодовичи, irs настоящият доклад
wp-content/uploads/2018/06
  Доклад за дейността на центъра за образователна интеграция на децата
  Доклад за дейността на центъра за образователна интеграция на децата
wp-content/uploads/2018/07
  Научна автобиография за участие в конкурси за научни степени и академични длъжности Лични данни Име
wp-content/uploads/2018/02
  График за провеждане на часа за консултиране на родители и водене на училищната документация за втори учебен срок, 2017/2018 учебна година
docs/2018/distributions/3
  Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
wp-content/uploads/2018/06
  Списък на проектите финансирани от цоидуем по конкурсна процедура 33. 13-2014 г. Приоритет Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства
  Доклад за дейността на центъра за образователна интеграция на децата
wp-content/uploads/2018/05
  Учител в дг „детска радост ”
wp-content/uploads/2018/04
  Общински план за развитие на община ковачевци 2014-2020 2013г
wp-content/uploads/2018/06
  Доклад съдържание 1 Въведение 1 2 Методика на оценката 2
wp-content/uploads/2018/04
  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Анализ разходи –ползи
  Анализ за социално-икономическите ползи за развитието на селския район и устойчивостта на инвестицията анализ на текущото състояние и проблеми в селския район
wp-content/uploads/2018/06
  Ромски образователен фонд Министерство на образованието и науката
procurements
  Документация за участие в прoцедура „публично състезание”
wp-content/uploads/2018/01
  Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г
home/wp-content/uploads/2018/08
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
home/wp-content/uploads/2018/05
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
home/wp-content/uploads/2018/06
  Община бяла, област русе п р о г р а м а за летните петъчни вечери край градски басейн
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/01/02
  Обект Административен комплекс Цел на заявеното ползване
dokumenti/profil-kupuvaz
  Партида в регистъра на обществените поръчки
wp-content/uploads/2018/05
  Семинари 2006 2007 Бургас " Практически аспекти на нпк " 22 септември 2006 г в гр. Бургас за ак бургас лектори Даниела Доковска и Ина Лулчева "
wp-content/uploads/2018/04
  Списък на учениците от су „СВ. Св. Кирил и методий“ – гр. Велинград
  Списък здравен статус на учениците от су „Св св. Кирил и Методии”
wp-content/uploads/2018/02
  Oбучение по български език за деца с друг майчин език в предучилищна възраст и първи клас Представяне на еразъм+ проект
viasat/Viasat Nature CEE/Bulgarian
  Програма oктoмвpи 2018 Viasat Nature cee eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva
uploads/files/20180427PbQd578450
  Техническа спецификация на обект
files/2018/04
  З а п о в е д № рд 09 – 4612/31. 08. 2017 г
wp-content/uploads/2018/02
  С Решение №167/21. 04. 2016 год на Обс-костинброд, изм и доп с Решение №185/27. 05. 2016 г на
new/2018/aktual_godprog270418
  Програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на община пазарджик за 2018 г
wp-content/uploads/2018/02
  Български като втори език за деца
wp-content/uploads/2018/01
  С. Ракиловци Имот №
wp-content/uploads/2018/02
  Ирена Дойчева музика Асен Аврамов III курс „Актьорство за драматичен театър“, клас проф. Иван Добчев
  Методически идеи за формиране на интеркултурна компетентност на 7 – 11 – годишни ученици
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/06/25
  За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т
wp-content/uploads/2018/08
  Chuprene com До общински съвет
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/07/12
  Целта на ип е извършване на напояване на земеделски земи посредством капково напояване чрез водовземане от река Кумруджа в землището на с. Даскал Атанасово, община Раднево, област Стара Загора
docs/2018/distributions/4
  Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“
wp-content/uploads/2018/07
  Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Г р а ф и к за провеждане на информационни събития
zop/2018/documenti
  Позиция 4 – плодове, зеленчуци и кореноплодни, вкл. Консервирани период 1 от 01 ноември до 30 април
viasat/Viasat Nature CEE/Bulgarian
  Програма нoeмвpи 2018 Viasat Nature cee eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
home/wp-content/uploads/2018/01
  Г о д и ш н а п р о г р а м а за развитие на читалищната дейност в община бяла през 2018 година въведение годишната програма
wp-content/uploads/2018/06
  Ролята на официалното представителство на евреите в България пред централаната власт, често е пренебрегвана, дори игнорирана
media/qa/OPRD 2014-2020/os 6
  Програма „Региони в растеж (опрр) 2014-2020, получени в периода 01. 05. 2018 28. 08. 2018
wp-content/uploads/2018/06
  Юни 2018 г., спортен комплекс ”Стоянстрой” Пловдив отборно първенство юноши до 21Г
wp-content/uploads/2018/09
  Съзидателна визуализация мелита Денинг & Осбърн Филипс съзидателна визуализация
wp-content/uploads/2018/05
  Техническо задание за електро-хидравлична маса за ортопедия
wp-content/uploads/2018/03
  Заседание за 2018 година, което ще се проведе на 26. 03. 2018 г. /понеделник/ от 16. 30 часа в заседателната зала на Общинския съвет, при следния проект за
wp-content/uploads/2018/06
  Доклад за дейността на центъра за образователна интеграция на децата
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/06/19
  Обект Предприятие за преработка на риба и рибовъдна база Цел на заявеното ползване
op/data/2018/03/22
  Приложение №4 проект на договор за обществена поръчка №
home/wp-content/uploads/2018/08
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
wp-content/uploads/2018/07
  Отчетът е изготвен в съответствие с изискването на чл. 11, т. 4 от Учредителния акт на Фондацията. І. Личен състав
home/wp-content/uploads/2018/05
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
wp-content/uploads/2018/03
  Мария Руменова Петкова Недопуска до конкурс
uploads/files/20180430VxDR1700392
  Технически спецификации доставка и въвеждане в експлоатация на 1 брой със следните минимални и задължителни изисквания
wp-content/uploads/2018/07
  Синдром на Даун и толерантност в обществото Клас
files/calendar_events
  Биографията семинар Тема на семинара за 2018 г.: Мистериите на Черно море и Урал: прагът и неговите пазачи. Работа с двойниците. Темите по дни
wp-content/uploads/2018/03
  Обемна плътност ρ
directory docs 2018  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница