docs/acrediation/1837
  Таблици за научно-изследователската и художествено-творческата активност на преподаватели, докторанти и студенти от професионално направление Педагогика на обучението по
  Списък на учебници и учебни пособия по профилиращи дисциплини за специалности
docs/acrediation/381
  Таблици за отчитане на дейности по основни звена на пу (2007-2011)
docs/acrediation/1213
  Дипломант: Михаил Паев Научен ръководител доц д-р П. Пенев Рецензент ст ас. Мария Иванова
docs/acrediation/1483
  Преподаватели, участници в национални проекти през последните 5 години (2008 2012)
  С 581. 9(494)/ А23 David Aeschimann, Herve M. Burdet Flore de la Suisse et des territoires limitrophes 1994
docs/acrediation/423
  3. Рецензии, отзиви, цитирания и други ни дейности през последните 5 години
docs/acrediation/194
  Таблици за отчитане на дейности по основни звена на пу (2007-2011) катедра “етнология”
docs/acrediation/381
  Командировки на студенти по проекти с ръководител доц д-р. В. Чолаков cern „Експеримент cms на ускорителя lhc в cern”
docs/acrediation/1483
  Преподаватели, участници във вътрешноуниверситетски проекти през последните 5 години (2008 2012)
docs/acrediation/1837
  Справка за участие на преподаватели и докторанти от Химическия факултет в научни форуми у нас и в чужбина за периода 2008 – 2012 година Конференция
docs/acrediation/1483
  Преподаватели, участвали в международни проекти през последните 5 години (2008 – 2012)
docs/acrediation/381
  Публикувани статии Участие в конференции
  Учебници и учебни помагала, включително и на електронен носител през последните 5 години (2007 2012) на преподаватели на потд
docs/acrediation/1213
  Научни изяви в чужбина (2008 – 2013) Списък на научни публикации в чужбина
docs/acrediation/381
  6. Публикации на студенти и докторанти през последните 5 години
  5. Студенти и докторанти, участници в научни форуми
docs/acrediation/423
  5. Студенти и докторанти, участници в научни форуми
  1. Научни публикации, включително и на електронен носител (монографии, студии, статии) през последните 5 години
docs/acrediation/914
  Structure of the self-assessment report
docs/acrediation/1837
  Направление Педагогика на обучението по Специалност Биология и Английски език в окс „Бакалавър”
directory docs acrediation  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница