docs/reports
  О т ч е т за дейността на национален център по наркомании
  Решение № ва-26-ео/2007 на Директора на риосв варна от 11. 03. 08 год за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка
  Анотация на проекта за пуп-прз за жилищно строителство
  Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „шабленски езерен комплекс” (код bg0000156) в резултат от реализацията на проект за пуп за жилищно строителство в поземлен имот №83017
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023035 в землището на с. Свети никола, община каварна
  Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „шабленски езерен комплекс” (код bg0000156) в резултат от реализацията на проект за пуп за жилищно строителство в поземлен имот №83017
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023037 в землището на с. Свети никола, община каварна
  Код bg0002051 и „комплекс калиакра
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023040 в землището на с. Свети никола, община каварна
  Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „шабленски езерен комплекс” (код bg0000156) в резултат от реализацията на проект за пуп за жилищно строителство в поземлен имот №83017
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023053 в землището на с. Свети никола, община каварна
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023031 в землището на с. Свети никола, община каварна
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023051 в землището на с. Свети никола, община каварна
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023055 в землището на с. Свети никола, община каварна
  Код bg0002051 и „комплекс калиакра
  Код bg0002051 и „комплекс калиакра
  Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „шабленски езерен комплекс” (код bg0000156) в резултат от реализацията на проект за пуп за жилищно строителство в поземлен имот №83017
  Код bg0002051 и „комплекс калиакра
  Код bg0002051 и „комплекс калиакра
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023029 в землището на с. Свети никола, община каварна
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023057 в землището на с. Свети никола, община каварна
  Код bg0002051 и „комплекс калиакра
  Код bg0002051 и „комплекс калиакра
  Код bg0002051 и „комплекс калиакра
  Код bg0002051 и „комплекс калиакра
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023060 в землището на с. Свети никола, община каварна
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023057 в землището на с. Свети никола, община каварна
  Код bg0002051 и „комплекс калиакра
  Код bg0002051 и „комплекс калиакра
  Отчет за дейността на национален център по наркомании 2006 І. Структура
  Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитени зони „калиакра” (код bg0002051) и „КОМПЛЕКС калиакра”
  Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитени зони „калиакра” (код bg0002051) и „КОМПЛЕКС калиакра”
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023043 в землището на с. Свети никола, община каварна
  О т ч е т за дейността на национален център по наркомании
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023025 в землището на с. Свети никола, община каварна
docs/REPORTS
  Деловата игра в качеството си на метод за организационно развитие Гл ас д-р Силвена Денчева Йорданова, вумк-добрич
directory docs reports  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница