documents/articles/1448
  Факултет: философски
documents/articles/714
  Факултет: Философски
documents/articles/357
  Факултет: Философски
  Факултет: Философски
documents/articles/167
  Факултет: Философски
  Факултет: Философски
documents/articles/548
  Факултет: Философски
documents/articles/715
  Програма "Трудови пазари и развитие на човешките ресурси"
documents/articles/548
  Факултет: Философски
documents/articles/167
  Утвърдил: декан Дата
documents/articles/546
  Факултет: Философски
documents/articles/167
  Утвърдил: декан Дата
  Факултет: Философски
documents/articles/2168
  Curriculum vitae проф д. ф н. Мария Димитрова
documents/articles/167
  Факултет: Философски
documents/articles/1316
  Утвърдил: декан Дата
documents/articles/485
  Утвърдил: декан Дата
documents/articles/548
  Утвърдил: декан Дата
documents/articles/485
  Утвърдил: декан Дата
  Утвърдил: декан Дата
documents/articles/167
  Утвърдил: декан Дата
documents/articles/485
  Утвърдил: декан Дата
documents/articles/548
  Утвърдил: декан Дата
documents/articles/167
  Утвърдил: декан Дата
  Декан Дата
documents/articles/545
  Декан Дата
documents/articles/167
  Декан Дата
documents/articles/548
  Декан Дата
documents/articles/1316
  Декан Дата
documents/articles/2468
  СВ. Климент охридски
documents/articles/545
  СВ. Климент охридски
documents/articles/548
  СВ. Климент охридски
documents/articles/167
  СВ. Климент охридски
documents/articles/754
  Утвърдил: декан
  Утвърдил: декан
documents/articles/548
  Утвърдил: декан
documents/articles/167
  Утвърдил: декан
documents/articles/1382
  Програма „библиотечно-информационни науки и културна политика - задочно обучение ІІ курс учебна 2014/2015 г
documents/articles/546
  Утвърдил: декан
documents/articles/1448
  Факултет: Философски факултет
documents/articles/2468
  Публична администрация
documents/articles/167
  Публична администрация
documents/articles/754
  Ромите като малцинство в България
  8 Дисциплина
documents/articles/545
  Публична администрация (за неспециалисти)
documents/articles/1448
  Етика (код и наименование)
documents/articles/485
  9 Дисциплина
documents/articles/754
  Икономическа социология: класически идеи Преподавател: Проф д. с н. Таня Бойчева Чавдарова
documents/articles/167
  Публична администрация
  Факултет: Философски факултет
documents/articles/545
  1 Дисциплина
documents/articles/754
  3 Дисциплина
  5 Дисциплина
  3 Дисциплина
  0 Дисциплина
  5 Дисциплина
files/documents/articles
  П ъ л н о м о щ н о долуподписаният/та егн: с л к. № изд на год от с постоянен адрес: в качеството си на
documents/articles/754
  Социология на културата
  Въведение в социологията
documents/articles/1316
  Философия
documents/articles/545
  3 Дисциплина
documents/articles/546
  Публичен мениджмънт и политики
documents/articles/545
  Програма код. Наименование на учебната дисциплина Основи на публичната администрация
  9 Дисциплина
documents/articles/754
  1 Дисциплина
documents/articles/1893
  Бакалаври – публична администрация уч. 2015/2016 г. Септемврийска поправителна сесия І курс
documents/articles/2174
  Curriculum vitae доцент д-р здравко василев попов образование и академична кариера
documents/articles/754
  5 Дисциплина
  9 Дисциплина
  История на социологията след ІІ световна война
  9 Дисциплина
documents/articles/2468
  Публична администрация
documents/articles/167
  Публична администрация
documents/articles/1448
  Съвременна българска литература
documents/articles/548
  Преподавател: доц д-р Албена Танева
files/documents/articles
  Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
documents/articles/754
  Основни категории на социологическия анализ
  7 Дисциплина
documents/articles/167
  Публична администрация
  Публична администрация
  Публична администрация
documents/articles/485
  4 Дисциплина
documents/articles/1263
  Специалност “библиотечно-информационни науки”
documents/articles/1381
  Специалност “ библиотечно-информационни науки “
documents/articles/1155
  Специалност “ библиотечно-информационни науки” януарска сесия ` 2014 г. (І семестър) редовно обучение- „бакалавър”
documents/articles/167
  Статистика Преподавател: Доц д-р Калоян Валентинов Харалампиев
documents/articles/754
  Статистически методи в социологията
  Статистически методи в социологията: 2-ра част
documents/articles/167
  Публична администрация
  Код и наименование
documents/articles/546
  Код и наименование
documents/articles/754
  1 Дисциплина
documents/articles/167
  Публична администрация
documents/articles/1448
  Културология
documents/articles/548
  Публична администрация
documents/articles/754
  Икономическа социология: съвременни идеи
  Социология на властта
  6 Дисциплина
documents/articles/167
  Преподавател: доц
  Управление на околната среда
documents/articles/754
  7 Дисциплина
documents/articles/167
  Факултет: Философски факултет
documents/articles/1316
  Бакалавъркса програма
documents/articles/545
  Редовно обучение с о ф и й с к и у н и в е р с и т е т “СВ. К л и м е н т о Х р и д с к и”
documents/articles/1893
  Бакалаври – публична администрация уч. 2015/2016 г. Юнска изпитна сесия І курс
documents/articles/754
  Лекции и семинари Език на обучението български език Методи на оценяване
documents/articles/948
  График за провеждане на изпитите от януарската сесия на уч. 2017/2018 Г. На студентите от магистърска програма „политическа социология сесията е от 22 януари 2018 г до 16 февруари 2018 г
documents/articles/546
  Магистърска програма „публичен мениджмънт и политики”
documents/articles/485
  8 Дисциплина
documents/articles/167
  0 Дисциплина
documents/articles/276
  1 Дисциплина
documents/articles/847
  Програма на студентите от I курс специалност социология, бакалавърска степен уч година 2017/2018 зимен семестър
documents/articles/754
  Статистически методи в социологията
documents/articles/167
  4 Дисциплина
  9 Дисциплина
documents/articles/2468
  Мп оценка на политики и оценка на въздействие
documents/articles/958
  Трансформации в труда
documents/articles/167
  История на българските държавни институции
  Публично право и гржданско участие
documents/articles/2468
  Мп оценка на политики и оценка на въздействие
documents/articles/754
  Статистически методи в социологията: 2-ра част
files/documents/articles
  Образец п ъ л н о м о щ н о
  Решение за покриване на загуба от предходни години; Приемане на решение за извършване на промени в устава на Дружеството
directory documents articles  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница