documents/documenti/vhod/vsi4ki
  I. общи положения за организацията на работната заплата
  Първа предмет и обхват
documents/documenti/vhod/vsi4ki/7_Trudoustroyavane
  Наредба за медицинската експертиза
documents/documenti/vhod/3_Chemical_prom
  Картотека на произведените/използваните опасни химични вещества в
documents/documenti/vhod/18_Obrazovanie
  Правила за оказване на пъра долекарска помощ
documents/documenti/vhod/10_Proizv_Hran_produkti/HACCP
  Програма за прилагане на добри производствени и хигиенни практики при предлагане на храни за консумация
documents/documenti/vhod/19_Zdraveopazvane_soc_deinosti
  Ръководство за прилагане на системата за безопасност на медицинските изделия
documents/documenti/vhod/3_Chemical_prom
  Вещества, които могат да предизвикат професионални белодробни заболявания
documents/documenti/vhod/vsi4ki/4PAB_Dosie
  П л а н за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии и евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица
documents/documenti/vhod/19_Zdraveopazvane_soc_deinosti
  В отделенията за физикална терапия и рехабилитация инхалационно лечение
  Утвърждавам, Управител
documents/documenti/vhod/vsi4ki/8SPO/Povd_s-nia
  Инструкция за безопасна работа с товароподемен кран
documents/documenti/vhod/5_Proizv_razpr_El_energia/NTD
  Тридесет и пета
documents/documenti/vhod/19_Zdraveopazvane_soc_deinosti
  Физикална и рехабилитационна медицина
documents/documenti/vhod/3_Chemical_prom
  Правила за безопасно съхраняване на химични вещества и продукти съвместното съхраняване на пожаро- и взривоопасни ве­щества г р у п а
  Хигиенно-токсикологична характеристика на някои основни химични вещества
documents/documenti/vhod/!Ocenka_Risk
  Лист за преценка на риска от специфични опасност: Химични агенти – вредни и опасни вещества
documents/documenti/vhod/vsi4ki/3LPS_RO
  Н о м е н к л а т у р а №2 на лични предпазни средства
documents/documenti/vhod/13_Tehn_obsl_rem_Avtomobili
  Инструкция за безопасна работа с антифриз
documents/documenti/vhod/!Ocenka_Risk
  Лист за преценка на риска от специфични опасност: Работа в среда с потенциално експлозивна атмосфера
documents/documenti/vhod/8_Proizv_Obleklo
  Инструкция за безопасна работа с машини в шевното производство
documents/documenti/vhod/vsi4ki
  А н а л и з на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд в
  П р о г р а м а за организиране и провеждане инструктаж на работното място
documents/documenti/vhod/vsi4ki/9Med_pregledi
  Етиологичен фактор
documents/documenti/vhod/18_Obrazovanie
  Инструкция мерки, които следва да се предприемат при превишаване на алармените концентрации на атмосферните замърсители
documents/documenti/vhod/vsi4ki/8SPO/Gazovi
  Инструкция за безопасна работа с газова печка инсталиране на печката
documents/documenti/vhod/vsi4ki/9Med_pregledi
  Списък на медицинските противопоказания за постъпване на работа в производства и професии с вредни за здравето условия и фактори
documents/documenti/vhod/5_Proizv_razpr_El_energia
  Кой? Какво прави /правят/? Как? Кога?
documents/documenti/vhod/10_Proizv_Hran_produkti/Hleboproizvodstvo
  Инструкция за безопасна работа с тестоделителна машина
documents/documenti/vhod/vsi4ki/4PAB_Dosie
  Правила за безопасна работа с бутилки за пропан-бутан
documents/documenti/vhod/12_Transport/GP
  Инструкция за безопасна работа в близост до ж. П. Линии, прелези, гари и др
documents/documenti/vhod/5_Proizv_razpr_El_energia/NTD
  Наредба №3 от 06. 2004 г за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
documents/documenti/vhod/vsi4ki/8SPO/Povd_s-nia
  Инструкция за безопасна работа с вакуумен манипулатор
documents/documenti/vhod/10_Proizv_Hran_produkti/HACCP
  Процедура за технологична обработка и съхранение на храните п-05
documents/documenti/vhod/20_Specifichni
  От 22. 03. 2006 г относно данъчното третиране на осигурената от работодателя безплатна храна и/или добавки към нея по чл. 285 от кт
documents/documenti/vhod/Instrukcii_NTD
  Инструкция за безопасна работа при ръЧно обработване на товари
documents/documenti/vhod/!Ocenka_Risk
  Лист за преценка на риска от специфични опасност: Работа на височина – достъп до работните места и работа на височина над 1,5 метра от нивото на терена
  Лист за преценка на риска от специфични опасност: Вибрации – източници на вибрации
documents/documenti/vhod/vsi4ki/4PAB_Dosie
  Обследване на обекти с висок риск за възникване на пожари и експлозии
documents/documenti/vhod/5_Proizv_razpr_El_energia
  Инструкция за безопасна работа е ръчни електрически инструменти, преносими ел лампи и трансформатори
documents/documenti/vhod/18_Obrazovanie/NTD
  Обн. Дв бр. 70 от 10 Август 2004г
documents/documenti/vhod/!Ocenka_Risk
  Лист за преценка на риска от специфични опасност: Работа до или над водни басейни или резервоари с течности
documents/documenti/vhod/10_Proizv_Hran_produkti/Rastitelni_masla
  Инструкция за безопасна работа с машини и съоръжения при производство на мазнини до работа с машини и съоръжения за производство на мазнини се допускат само лица, които са
documents/documenti/vhod/5_Proizv_razpr_El_energia
  Инструкция за безопасна работа при електромонтажни работи За електромонтьори (електротехници) се назначават правоспособни лица, навършили 18 години, психически и физически здрави
documents/documenti/vhod/20_Specifichni/RRT
  Наредба №16 от 31 май 1999 г
documents/documenti/vhod/!Ocenka_Risk
  Лист за преценка на риска от специфични опасност: Електрически инсталации, електрообзавеждане
documents/documenti/vhod/1_Selsko_stopanstvo
  Инструкция за безопасна работа при почистване на треви и храсти
documents/documenti/vhod/vsi4ki/8SPO/Kompresori
  Инструкция за безопасна работа с подвижен въздушен компресор
documents/documenti/vhod/vsi4ki/8SPO/Povd_s-nia
  Инструкция за безопасна работа с товарен асансьор
documents/documenti/vhod/vsi4ki/8SPO/Gazovi
  Инструкция за безопасна експлоатация на газови инсталации с природен газ общи положения
  Директива за газови уреди (90/396/еио) ръководство a1
documents/documenti/vhod/10_Proizv_Hran_produkti/Hleboproizvodstvo
  Инструкция за безопасна работа с нафтова горелка
documents/documenti/vhod/vsi4ki/8SPO/Gazovi
  Заповед чл. 247. Нубепргсиупг
documents/documenti/vhod/5_Proizv_razpr_El_energia
  Инструкция за безопасна работа при експлоатация на дизел генератор
documents/documenti/vhod/9_Proizv_Mebeli/IBR_PBZ-Darvoobrab
  Правила за безопасна работа при
documents/documenti/vhod/19_Zdraveopazvane_soc_deinosti
  Правила за осигуряване на безопасност и здраве при работа в лабораториите на здравните заведения
documents/documenti/vhod/vsi4ki/8SPO/Kotli
  Утвърждавам: (подпис и печат)
documents/documenti/vhod/vsi4ki/7_Trudoustroyavane
  Производствена характеристика данни за осигурителя (предприятие), изготвил производствената характеристика
documents/documenti/vhod/10_Proizv_Hran_produkti/Hleboproizvodstvo
  Инструкция за безопасна работа с тестомесачни машини и агрегати
documents/documenti/vhod/vsi4ki/4PAB_Dosie
  Инструкция №2 от 18 юли 2007 Г. За реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване от главна дирекция "национална служба "гражданска защита"
documents/documenti/vhod/vsi4ki/8SPO/Povd_s-nia
  Инструкция за безопасна работа с грайфер за вертикално захващане на мраморни плочи
documents/documenti/vhod/vsi4ki
  График за разпределение на смените/работното време през месец
documents/documenti/vhod/18_Obrazovanie
  Инструкция за осигуряване на безопасни условия на възпитание по физическо обучение
documents/documenti/vhod/13_Tehn_obsl_rem_Avtomobili
  Инструкция за безопасна работа при смяна на масла и гресиране на мпс постовете за гресиране и смяна на масла за моторни превозни средства да се устройват в самостоятелни или общи закрити помещения
documents/documenti/vhod/12_Transport
  Инструкция за безопасна работа при превоз на товари с автомобили и ремаркета
  Инструкция за безопасна работа при демонтаж, монтаж и напомпване на гуми на мпс 1
documents/documenti/vhod/13_Tehn_obsl_rem_Avtomobili
  Инструкция за безопасност при работа с mашини за монтаж и демонтаж на гуми тип сервомат 43, 48, 50, 63, 65, 66, 70, 75
documents/documenti/vhod/9_Proizv_Mebeli/IBR_PBZ-Darvoobrab
  Правила за безопасна работа с машини за изработване на мебели І. Общи изисквания
directory documents documenti  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница