download/departamenti/pravo/konkursi
  До Научното жури по процедурата за професор по История на държавата и правото
  От проф д-р Благой Никитов Видин
  Конкурс за професор в професиоално направление История на дъжавата и правото за д-р Екатерина Михайлова
download/departamenti/pravo/prepodateli
  Представяне на преподавателите в нбу за сайта Име: проф. Владимир Богданов Петров, д ю. н Академична длъжност
  Представяне на преподавателите в нбу за сайта Име гл ас д-р Александър Андреев Андреев Академична длъжност
download/departamenti/pravo/konkursi
  Департамент „Право
  До Научното жури по процедурата за професор по История на държавата и правото
download/departamenti/pravo/prepodateli
  Закон за концесиите сп. Съвременно право, 1995, бр. 6, с. 89-100 Правна същност и характеристика на договора за концесия сп. Търговско право, 1995, бр. 6, с. 17-22
download/departamenti/pravo/konkursi
  Конкурс за професор в професиоално направление История на дъжавата и правото за д-р Екатерина Михайлова
  Конкурс за професор. По решение на същото това жури съм посочен за един от рецензентите в конкурса
directory download departamenti  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница