econtent/algebra_nenov
  Основна теорема на алгебрата. Следствия. Основна теорема на алгебрата
  Полиноми с рационални коефициенти. Критерий на Айзенщайн
  Характеристика на поле. Основни свойства на полетата с ненулева характеристика
  Крайни полета
econtent/macroeconomics
  Динамични модели, основаващи се на микроикономическо поведение Увод
suffolk/primary/eyeprimary/arenas/websitecontent/web
  Ash Class Newsletter September 2016/Autumn 1st half Class teacher-Miss Ashberry hlta/TA’s-Mrs Skipper, Ms. Nicholls and Miss Allen
econtent/algebra_nenov
  Групи Определение
econtent/macroeconomics
  Основни понятия и величини в макроикономиката. Измерване
directory econtent  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница