elena_lyubenova/doktoratura
  Речник на използваните примери български език
elena_lyubenova/gramatika
  Derje čita. Šuler wjele
  Морфология- morfologija
  Свързване чрез съгласуване (kongruenca)
  се различават безличните глаголни форми (Mjerznje)
  Приложение Кратък горнолужишко-български
elena_lyubenova/avtoreferat
  Метод на формализацията. При този метод се изследва предимно формата на обекта. В основата му лежи категорията структура. Под форма се разбират именно структурните връзки, отношенията между елементите на цялото; Метод на моделирането
elena_lyubenova/programi
  За някои българо-украински лексикални съответствия с оглед на техния произход
elena_lyubenova/gramatika
  Литература Гугнин А. А. Серболужицкая литература XX века. Москва 2001
  Елена Любенова
  Naměsto z radnicu a z cyrkwju
elena_lyubenova/pomagalo
  Елена Любенова Помагало по сравнителна граматика на славянските езици
elena_lyubenova/gramatika
  Название на знака Произношение
  Числително име Ličbnik
elena_lyubenova/doktoratura
  Предмет на настоящето изследване е вътрешносистемната лексикална омонимия в българския, руския и чешкия език
elena_lyubenova/gramatika
  Уча лужишки езици
directory elena lyubenova  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница