index
  Програма за опазване на околната среда 2013 2018 г. Гр. Септември 2013г
pressecentre/images
  Техническо задание за изграждане на
wp-content/uploads/2010/09
  JBuilder 0 Мощна среда за разработка Светлин Наков, 2000
training_biodiversity
  Опазване на околната среда и устойчиво развитие
test/wordpress/wp-content/uploads/2011/09
  Климатичните промени като проблем на международното екологично право. Перспективите за международноправно споразумение след Копенхагенската конференция на ООН през 2009 г
files/conferences/dokladi2007/SECTION 5 - Nuclear Energy, Environment, Society. Training of Skilled Personnel for the Nuclear Power Sector
  Основни екологични предимства на ядрената енергетика Г. Василев, В. Ангелов
wp-content/uploads/2017/02
  Програма до 2030 г за устойчиво развитие
docs
  Работна среда es/04/B/F/pp-149262 Координатор: Instituto de Formación y Estudios Sociales (ifes)(Spain) bg
environment/file
  ЕнерСис” ад – гр. Търговище Уважаеми граждани на град Търговище и Община Търговище
  Дата Вид на изпитването
environment/file/2015
  Измерени стойности /Мin. Мax/ Допустими стойности и мерни единици
environment/file
  Подробна информация, относно картирането на натура зоните, попадащи на територията на Община Търговище
files/conferences/dokladi2007/SECTION 5 - Nuclear Energy, Environment, Society. Training of Skilled Personnel for the Nuclear Power Sector
  Радиоекологични последици от уранодобива в пловдивска и смолянска области
files/useruploads/files/documentation
  Програма " околна среда 2007 2013 г."
bg/downloads
  Лекция за политиката и технологиите на Япония за намаляване на енергопотреблението. Лекцията ще се проведе два пъти на 18 и 19 ноември 2010 г в София
environment/file
  Информация за преценяване на необходимостта от овос по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за овос
directory environment  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница