event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Основни научни и научно-организационни приноси
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-353-07-01.2016
  Календарната 2015 г. Начало на докторантурата 05. 01. 2013г
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Климент охридски
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-353-07-01.2016
  Г., заповед № рд 20-33 от 09. 01. 2013 г
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Климент охридски
  Доц д-р Леандър Литов
  Биография на Борислав Атанасов Павлов Роден в гр. София, България, на 4 февруари 1977 г. Адрес за кореспонденция: Група по Физика на Елементарните Частици
  Биография на доц дфн Ана Йовкова Пройкова
  Календарната 2012 г
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-345
  Отчет име, презиме, фамилно име: Мариян Величков Богомилов Катедра : Атомна физика
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Sofia university faculty of physics
  Календарната 2009 г. Начало на докторантурата 10. 01. 2007г
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-335-03-04-2014-g
  Свети Климент Охридски
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Програма по дисциплината: Увод във Физиката на eлементарните частици
  Факултет: Физически
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-371-12-10-2017-g
  Доц д-р Леандър Литов
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-345
  St. Kliment Ohridski
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv/materiali-km-katedren-svet-no-251
  Дух от изток Буркхард Щрасман, Ди Цайт (Die Zeit) 11. 02. 2007
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-372-2017-g/programi-na-disciplini-ot-uchebniya-plan-na-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/zadlzhitelni
  Утвърдил: декан Проф дфзн Ал. Драйшу
  Утвърдил: декан /проф дфн Ал. Драйшу
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Професионално направление: „Физически науки”
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv/km-ks-332-19-12-2013-g
  St. Kliment Ohridski
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-372-2017-g/programi-na-disciplini-ot-uchebniya-plan-na-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/zadlzhitelni
  Утвърдил: декан /проф дфн Ал. Драйшу/ Дата
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Sofia university
  Лекции "Физиката в началото на xxi-ви век наука и кариера", лекция, проф дфн. И. Лалов, Зала А209, 10 20 ч
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-372-2017-g/programi-na-disciplini-ot-uchebniya-plan-na-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/zadlzhitelni
  Утвърдил: (проф дфн Ал. Драйшу) Декан Дата
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-375-11-01-2018-g
  2017 г. Начало на докторантурата 01. 01. 2014 г., заповед №20-42
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv/km-ks-332-19-12-2013-g
  St. Kliment Ohridski
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Sofia university
directory event department-council  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница