fce/001/0207/files
  Изграждане на мостове и преодоляване на различията
fce/001/0042/files
  Първа обекти и субекти на задължително депозиране
fce/001/0101/files
  Депозитен списък на книги №42/2013 г
fce/001/0091/files
  Литература за подготовка на зрелостници и кандидат-студенти. Фабер, 2008. Без сведение за цена
  На книги, депозирани от 14 до 20 януари 2009 г
  На книги, депозирани от 26 април до 2 май 2007 г
  Справочник на военнотранспортните органи в Българската армия (1907-2007 г.). [Шарп Стоун], 2007. Без сведение за цена
  Закон за защита на потребителите. Сдружение Потребител бг, 2006. 5 лв
fce/001/0101/files
  Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
fce/001/0211/files
  Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
fce/001/0091/files
  Книга за археологията. Рива, 2007. Без сведение за цена
fce/001/0235/files
  Разпределение на абонамента за 2013г. Министър-председател
fce/001/0029/files
  Фонд № Наименование
fce/001/0211/files
  Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г
fce/001/0101/files
  Депозитен списък на книги №28/2012 г
fce/001/0091/files
  Сборник от статии за разкопки и проучвания в Хасково и областта. [Вио-форм], 2006. Без сведение за цена
fce/001/0101/files
  Dvd и книгите с български издател към вестниците и списанията се описват и разпределят с книгите списания и бюлетини
  Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
fce/001/0091/files
  Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
fce/001/0101/files
  Справочник по история на балканските народи. Уи паисий Хилендарски, 2010 3 екз. Боргенихт, Луис и др. Бебето ръководство за употреба. Вакон, 2009 12 екз
fce/001/0091/files
  Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
fce/001/0238/files
  Част седма членове на политически кабинети и съветници и експертите към тях
fce/001/0235/files
  Република българия администрация на министерския съвет
fce/001/0042/files
  Закон за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения в сила от 1 януари 2001 г. Обн. Дв бр. 108 от 29 Декември 2000г. Глава първа. Общи положения предмет Ч
fce/001/0101/files
  Депозитен списък на книги №38/2012 г
fce/001/0015/files
  Проект „Всеки има право на втори шанс!" „ Асоциация за реинтеграция на осъдени лица"
fce/001/0304/files
  Образец №2 д е к л а р а ц и я за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки
fce/001/0091/files
  На книги, депозирани от 16 до 22 май 2007 г
fce/001/0211/files
  Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
  Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет
  Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 г
fce/001/0235/files
  Република българия администрация на министерския съвет
fce/001/0211/files
  Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г
  Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г
fce/001/0002/files
  Списък на състезателите и треньорите по плуване за тренировъчния лагер-сбор 30. 01- 18. 02. 2010 г., Вск белмекен
fce/001/0235/files
  12 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
fce/001/0101/files
  Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
fce/001/0091/files
  Закон за движение по пътищата; Наредби за прилагането на закона; Нови пътни знаци; Наказателен кодекс престъпления по автотранспорта. Ет златно кормило, 2007. 5 лв
fce/001/0226/files
  Отчет Съдържание 3 Една година по пътя на европейското развитие на страната 1
fce/001/0091/files
  Закон за електронните съобщения. Сиби, 2007. 20 лв. България. Закони и др п. Закон за кооперациите. Сиби, 2007. 90 лв
fce/001/0101/files
  Разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
  Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
fce/001/0108/files
  European commission
fce/001/0101/files
  Депозитен списък на книги №6/2013 г. Азбучник по математика 5 7 клас. Ипсилон, 2007 6 екз
fce/001/0235/files
  „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
fce/001/0091/files
  Списък №31 на издния, депозирани от 11 до 17 юли 2007 г
fce/001/0101/files
  Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
  Депозитен списък на книги №2/2012 г
fce/001/0091/files
  Списък №33 на издания, депозирани от 26 юли до 1 август 2007 г
  Списък №26 на книги, депозирани от 11 до 17 юни 2008 г
fce/001/0101/files
  Депозитен списък на книги №48/2013 г
  Депозитен списък на книги №48/2011 г
fce/001/0235/files
  І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на
fce/001/0101/files
  За търсещи контакт „човешки същества
  Депозитен списък на книги 19/2012 г. Абеди, Изабел. Луциан. – Дамян Яков, 2011 – 12 екз. Адлър, Елизабет. Бижутерия „Фонтанът”
  Закон за съдебната власт. Сиби, 2012 12 екз. България. Закони и др. Публично частно партньорство. Сиби, 2012 12 екз
  Депозитен списък на книги №12/2012 г
fce/001/0091/files
  На книги, депозирани от 1 до 7 февруари 2007 г. Агиар, Жуау. Зелената катедрала. Светулка 44, 2006. 7 лв
  Списък №11 на книги, депозирани от 4 до 9 март 2010 г
fce/001/0101/files
  Списък №50 На периодичните издания, депозирани от 11 до 17 декември 2014г
  Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
fce/001/0091/files
  Геодезия Картография Земеустройство, 1/2-5/6/09 деп в 3 екз. Геополитика и геостратегия, 2/10 деп в 6 екз. Годишен отчет
fce/001/0101/files
  Депозитен списък на книги №4/2014 г
  Книга за учителя по извънкласно четене за 4 клас. Просвета, 2011 12 екз
  Депозитен списък на книги №34/2013 г
fce/001/0091/files
  Списък №46 на книги, депозирани от 4 ноември до 10 ноември 2009 г
fce/001/0101/files
  Депозитен списък на книги №44/2012 г
fce/001/0091/files
  Закон за кооперациите. Сиби, 2009. 90 лв. България. Закони и др п. Наказателен кодекс. Сиби, 2009. 90 лв
fce/001/0101/files
  Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
fce/001/0235/files
  Република българия администрация на министерския съвет
fce/001/0011/files
  В сила от 1 септември 2004 г. Международен олимпийски комитет
fce/001/0235/files
  Република българия администрация на министерския съвет
  Заседание по отваряне на ценовите оферти на участниците, получени в процедура по чл. 93б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет
  Република българия администрация на министерския съвет
  Европейски съюз Създаване на помощна система (Help Desk) за исун
  Документация към покана за набиране на оферти по реда на глава осма „А” от закона за обществените поръчки предмет на поръчката
fce/001/0002/files
  Държавно лично отборно първенство по плуване за възрастова група мъже и жени
fce/001/0211/files
  Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
fce/001/0228/files
  Програма (2009-2012 г.) януари 2010 Съдържание 3
fce/001/0211/files
  Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г
fce/001/0238/files
  Част осма служители от администрацията на министерския съвет
fce/001/0095/files
  Prius Plug-in Hybrid въпроси & otговори
fce/001/0200/files
  І. Общи въпроси за Europass Какво точно представлява Europass?
fce/001/0235/files
  Република българия администрация на
  Укрепване капацитета за Управление на Човешки Ресурси на Българската Публична Администрация
fce/001/0108/files
  Програма учебни визити академичната 2013 2014 година
fce/001/0036/files
  Програма еразъм за академичната 2009/2010 година
fce/001/0056/files
  Задача 10 от Техническото задание
fce/001/0235/files
  Г до участниците, закупили
  Приложение №1 пълно описание и технически спецификации
  Покана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за малка обществена поръчка с предмет: закупуване на лицензи с включено сервизно обслужване на cisco ironport модел с150 за борба със „спам”
  Република българия администрация на министерския съвет
  Седалище и адрес на управление: тел: /Факс: /Е-mail: еик/Булстат
fce/001/0211/files
  Отчет за дейността на министерството на външните работи в рамките на мандата на служебното правителство
  Отчет за дейността на министерството на отбраната за периода 27. 01-25. 04. 2017 г
  Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2014 г
fce/001/0238/files
  Част седма членове на политически кабинети и съветници и експертите към тях
  Заместник областни управители (чл. 3, т. 7 от зпуки)
fce/001/0235/files
  Изграждане на комплексно работно място за осигуряване на комуникационна свързаност към ситуационните центрове
  До участниците, закупили документация за участие в открит конкурс с предмет
fce/001/0211/files
  Доклад за работата в министерството на младежта и спорта в мандата на служебното правителство
fce/001/0212/files
  Решение за назначаване на генерален консул в Одеса, Украйна бойко борисов: Митов!
fce/001/0211/files
  Доклад за състоянието на националната сигурност на Република България е изготвен в изпълнение на т. 157 от Стратегията за национална сигурност на Република България
fce/001/0212/files
  Бойко борисов: Преди да преминем нататък, с госпожа Петкова искаме да ви информираме, понеже чувам какви ли не приказки в публичното пространство, а това са изцяло фалшиви новини
fce/001/0238/files
  Служители от администрацията на министерския съвет
fce/001/0211/files
  Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2017 г са отчетени приходи в размер на 4 535 940 лв при утвърдени 17 220 502
fce/001/0257/files
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерски съвет
fce/001/0211/files
  Изработването на адекватна на съвременните реалности Стратегия за национална сигурност на Република България е една от основните отговорности на Правителството на европейското развитие на България
fce/001/0235/files
  Програма регионално развитие 2007-2013 г
fce/001/0257/files
  Заседание на Гражданския борд за свободни и прозрачни избори 1 септември 2014 г
fce/001/0211/files
  Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържание 2
fce/001/0235/files
  Приложение 1 към Публичната покана изисквания за изпълнение на обществената поръчка дейностите по изпълнение на поръчката са
fce/001/0212/files
  Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
fce/001/0238/files
  Членове на политически кабинети, съветници и експерти към тях
  Членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
  Част пета членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
  Членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
fce/001/0211/files
  Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за полугодието на 2016 г
fce/001/0238/files
  Част пета членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
fce/001/0212/files
  Бойко борисов: с това закривам днешното заседание. Мислех, че е последно. И аз, и вие сме изпразнили кабинетите си и очаквахме днес да ги освободим
fce/001/0041/files
  Бфас аск абритус община разград национален шампионат раликрос II кръг
  Бфас аск абритус община разград национален шампионат раликрос II кръг
fce/001/0211/files
  Програма на Съвета на ес по време на Естонското, Българското и Австрийското председателства
fce/001/0212/files
  Доклад за информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2017 г
fce/001/0238/files
  Заместник – министри (чл. 3, т. 4 от зпуки)
  Част първа заместник – министри (чл. 3, т. 4)
  Част седма членове на политически кабинети и съветници и експертите към тях
  Част първа заместник – министри (чл. 3, т. 4)
  Служители от администрацията на министерския съвет
fce/001/0109/files
  Резултати от селекцията за участие в учебни визити 2008 – 2009 година одобрени кандидати
fce/001/0238/files
  Членове на политически кабинети и съветници и експертите към тях
fce/001/0235/files
  Република българия администрация на министерския съвет
fce/001/0211/files
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета (Б-3) на Министерския съвет към 31. 12. 2011 г
fce/001/0040/files
  Българска федерация по автомобилен спорт софия 2010 г. Статут на спортните съдии
fce/001/0211/files
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета (Б-3) на Министерския съвет към 31. 12. 2013 г
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета (Б-3) на Министерския съвет към 31. 12. 2012 г
  Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2012 г
fce/001/0016/files
  О б я в а центърът за развитие на човешките ресурси
fce/001/0036/files
  Програма „учене през целия живот" „ коменски"
  Асистентски стаж по „коменски” приемащо училище
fce/001/0110/files
  Програма „учене през целия живот" Секторна програма „коменски"
fce/001/0036/files
  Отчет за Работно ателие 2009 селекционна година период на договора за финансова подкрепа
fce/001/0041/files
  Бфас аск абритус община разград национален шампионат раликрос II кръг
fce/001/0110/files
  Програма „учене през целия живот" „ коменски"
fce/001/0257/files
  Заседание на Гражданския борд за свободни и прозрачни избори на 5 октомври 2014 година. 8 септември 2014 г
fce/001/0211/files
  Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет
fce/001/0257/files
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерски съвет
fce/001/0211/files
  Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
fce/001/0212/files
  Бойко борисов: Използвам случая, че сте тук, знаете, че една част от министрите са в отпуск, затова са тук заместниците
fce/001/0142/files
  Информационен бюлетин „болонски процес, бр. 1, декември, 2011 г
fce/001/0238/files
  Част пета членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
fce/001/0019/files
  Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
fce/001/0211/files
  Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2014 г
fce/001/0212/files
  Бойко борисов: Между другото, видяхте, че няма нищо неправилно и в нашето поведение
fce/001/0211/files
  Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г
fce/001/0212/files
  Заседание на Министерския съвет на 16 февруари 2011 г
fce/001/0211/files
  Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържание 2
fce/001/0235/files
  Република българия администрация на министерския съвет
  Класиране на допуснатите кандидати
fce/001/0010/files
  Борбата е най-успешния олимпийски спорт в България
  О д и т о р с к и д о к л а д до общото събрание
fce/001/0029/files
  Класиране на българските олимпийци на игрите в лондон 2012 Бадминтон – 1 класиране
fce/001/0010/files
  Състав на българската олимпийска делегация олимпийски игри лондон 2012
fce/001/0238/files
  Заместник областни управители (чл. 3, т. 7 от зпуки)
fce/001/0212/files
  Точка 29 Проект на Решение за даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на Договора за предоставяне на концесия върху защитена територия – изключителна държавна собственост,
fce/001/0010/files
  Списък на българската олимпийска делегация за участие в ХХІ зимни олипийски игри ванкувър 2010
  Комисии на бок олимпийска подготовка
fce/001/0115/files
  16 юли 2012 бок румяна Динева 11. 30ч. Os 806 Камелия Игнатова Християн Янков Лилия Пандурова 17 юли 2012
fce/001/0212/files
  Бойко борисов: Парите за камерите намериха ли се? Не искам отговор „не
  Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г
fce/001/0040/files
  Правила за super 2000 rally чл Хомологация
fce/001/0010/files
  Състав набългарската олимпийска делегация олимпийски игри лондон 2012
fce/001/0108/files
  Програма „Леонардо да Винчи Партньорства Краен срок за подаване на предложенията 21. 02. 2012г
fce/001/0212/files
  Решение за подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и на национален референдум през 2015 г
fce/001/0238/files
  Част втора областни управители (чл. 3, т. 7)
fce/001/0212/files
  Точка 39 Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Общото споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на механизма
fce/001/0011/files
  В сила от 1 септември 2004 г. Международен олимпийски комитет
fce/001/0211/files
  Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г
fce/001/0212/files
  Изказване на премиера бойко борисов южен поток – анализ на документи
fce/001/0238/files
  Част втора областни управители (чл. 3, т. 7)
  Областни управители (чл. 3, т. 7 от зпуки)
  Служители от администрацията на министерския съвет
  Част пета членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
fce/001/0212/files
  Бойко борисов: Имаме тук с министър Ненчев и аз искам да го помоля с генерал Шивиков да изясни случая
  Искам да направя няколко уточнения
  Министерски съвет
fce/001/0109/files
  Участници в учебни визити – втори семестър на 2007-2008
fce/001/0212/files
  Бойко борисов: Искам по три теми да се чуе моето мнение
  Бойко борисов: Между другото, видяхте, че няма нищо неправилно и в нашето поведение
fce/001/0016/files
  Програма 18 октомври 2012, гр. Ямбол зала Хотел Кабиле 13: 30-14: 00
  Програма на събитието Тематичен мониторинг на тема „Жените в действие" и Среща по секторна програма „Грюндвиг" 11 декември 2012г., град София
fce/001/0235/files
  Администрация на министерския съвет
  Република българия администрация на министерския съвет
  Република българия администрация на министерския съвет
  Отчет за 2013 г не е окончателно изготвен. Следва ли, Участникът да попълни съответния общ оборот за 2013г по предварителни данни от гфо към 31. 12. 2013?
  Република българия администрация на министерския съвет
directory fce 001  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница