fce/001/0235/files
  Разпределение на абонамента за 2013г. Министър-председател
  Република българия администрация на министерския съвет
  Република българия администрация на министерския съвет
  12 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
  „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
  І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на
  Република българия администрация на министерския съвет
  Република българия администрация на министерския съвет
  Заседание по отваряне на ценовите оферти на участниците, получени в процедура по чл. 93б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет
  Република българия администрация на министерския съвет
  Европейски съюз Създаване на помощна система (Help Desk) за исун
  Документация към покана за набиране на оферти по реда на глава осма „А” от закона за обществените поръчки предмет на поръчката
  Република българия администрация на
  Укрепване капацитета за Управление на Човешки Ресурси на Българската Публична Администрация
  Г до участниците, закупили
  Приложение №1 пълно описание и технически спецификации
  Покана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за малка обществена поръчка с предмет: закупуване на лицензи с включено сервизно обслужване на cisco ironport модел с150 за борба със „спам”
  Република българия администрация на министерския съвет
  Седалище и адрес на управление: тел: /Факс: /Е-mail: еик/Булстат
  Изграждане на комплексно работно място за осигуряване на комуникационна свързаност към ситуационните центрове
  До участниците, закупили документация за участие в открит конкурс с предмет
  Програма регионално развитие 2007-2013 г
  Приложение 1 към Публичната покана изисквания за изпълнение на обществената поръчка дейностите по изпълнение на поръчката са
  Република българия администрация на министерския съвет
  Република българия администрация на министерския съвет
  Класиране на допуснатите кандидати
  Администрация на министерския съвет
  Република българия администрация на министерския съвет
  Република българия администрация на министерския съвет
  Отчет за 2013 г не е окончателно изготвен. Следва ли, Участникът да попълни съответния общ оборот за 2013г по предварителни данни от гфо към 31. 12. 2013?
  Република българия администрация на министерския съвет
directory fce 001  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница