filebank/acadstaff/userfiles
  Формати и стандарти
  Комасация на земеделските земи. За понятието „комасация”
  Конспект за изпита по история на архитектурата за специалност урбанизъм архитектурата на древен Египет
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
  Изчисляване на конструкции на сеизмични въздействия
  Използване на функции в c++
  Examination topic list river morphology and river training works
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
  Конспект въведение в управлението на проекти определение за проект. Видове проекти. Характеристика на проекта
  Съвременни архитектурни явления лектори Вихрен Бакърджиев и Милена Металкова-Маркова теми
  Тодор Тодоров Гносеологически механизъм във формирането на митологията
  Наименование: въведение в архитектурата избираем
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
  Списък на публикациите
  Арх. Никола Лазаров
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
  За упражненията по Геодезия, част 1 (зимен семестър)
  Въпросник по картография карта. Термин и определение, елементи и свойства на картата
  Закон за запазване на механичната енергия Закон за запазване на импулса и закон за запазване момента на импул-са
  За предмета на картографията1 Станислав Василев
  Тест за упражненията по Геодезия, част 2
  Световни тенденции в развитието на големите градове • Факултативен лекционен курс, основан през 1992 г и отворен за външна публика
  Програма по дисциплината: Приложна електротехника за специалност
  Конспект по дисциплината "Използване и опазване на земята" Понятията "почва" и "земя". Почвата като екосистема и компонент на биосферата. Полифункционалност на почвата. Класификация и географско разпространение на почвите в България
  Чист опън и чист натиск 1 Определение
  Разрезни усилия Метод на сечението
  Теоретични концепции в картографията1 Станислав Василев
  Литература пенков М., Почвознание, Агропрес, София, 1996
  Световни тенденции в развитието на големите градове • факултативен курс на доц. Арх. Димитър л. Андрейчин, отворен за външна публика
  По съпротивление на материалите за студентите по специалност ссс II курс, II поток
  Тодор Тодоров Колизиите на битието
  Лекции и 45 часа упражнения, I семестър
  Конспект по Приложна електротехника Анотация
  Програма за решаване на равнинната задача на консолидацията на непълно водонаситена глинеста почва
  Конспект по физика за студентите от хтф
  Конспект по дисциплината "Устойчиво земеползване" Същност и цели на устойчивото земеползване
  Оператори за вход / изход. Работа с файлове Основни понятия. Стандартни потоци за вход и изход
  К о н с п е к т по учебната дисциплина Ерозия и защита от нея
  Теоретични концепции в картографията1 Станислав Василев
  Програма по дисциплината: Приложна електротехника за специалност
  Лекции и 45 часа упражнения, I семестър
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
  Задание за курсов проект по картография
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
  Ново определение за карта1 Станислав Василев
  Иванчев, Стоманобетонни мостове (лекции)
  Иванчев, Стоманобетонни мостове (лекции)
  Иванчев, Стоманобетонни мостове (лекции)
  I. основни сведения за обследванията и изпитванията на строителните конструкции и мостовете 5
  Конспект ( въпросник ) за изпит по "морска хидродинамика" за студентите от III курс, специалност "
  Примерни въпроси за отворен тест по инженерна геология
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
  Оценки от изпита по „Инженерна геология и хидрогеология” на хмс – 3 група, II курс
  За предмета на картографията1 Станислав Василев
  Покой на системи от тела
directory filebank acadstaff  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница